Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniechanie płacenia składek ZUS

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-02-20

Prowadzę od lat działalność gospodarczą. Z powodu nagłej choroby męża, jego długiego leczenia (w tym za granicą) i potem śmierci zaniechałam płacenia składek ZUS. Potem firmę zawiesiłam, a teraz znów prowadzę. Obecnie mam długi w ZUS za lata 2007–2009, zadłużenie jest spore. Czy mam jakieś szanse na uniknięcie płacenia tego długu?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Myślę, że mam dla Pani dobrą wiadomość, otóż z dniem 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).

Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Nie ma znaczenia, jaka była przyczyna tego, że powstały zaległości w składkach.

Zgodnie z tą ustawą do złożenia wniosku uprawnione są osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

Abolicja nie dotyczy np. składek za osoby współpracujące, których wysokość podstawy składek ustala się w tej samej kwocie, co osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek można złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r. Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:

 • podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
 • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
 • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią

  – będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

Wniosek może składać osoba, która w dniu jego składania:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 • kontynuuje działalność gospodarczą,
 • zawiesiła prowadzoną wcześniej działalność,
 • zlikwidowała działalność,
 • jest spadkobiercą osoby, która prowadziła działalność gospodarczą,
 • jest odpowiedzialna jako osoba trzecia za składki ZUS przedsiębiorcy.

W przypadku osób nieprowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:

 • poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,
 • wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”,
 • wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę” – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
 • zaświadczenia/oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

Nie przesądzam, że Pani zaległości zostaną umorzone, z uwagi na to, iż nie mam Pani dokumentów, a stwierdzam jedynie na podstawie tego, co Pani napisała. Myślę jednak, że powinna Pani udać się do ZUS i na sali obsługi klienta pobrać stosowne formularze. Pracownik pomoże Pani w ich wypełnieniu oraz odpowie na Pani ewentualne pytania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »