Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasiłek macierzyński po poronieniu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-10-17 • Aktualizacja: 2022-01-01

Czy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (8 tygodni, po poronieniu) jest zaliczany do okresu zasiłkowego? Czy po urlopie macierzyńskim( przerwa 2 dni), gdy następuje następna choroba, to trzeba otworzyć nowy okres zasiłkowy, czy liczymy wszystkie nieobecności razem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek macierzyński po poronieniu

Sumowanie okresów niezdolności do pracy

Jeśli chodzi o okresy zwolnienia, to sumować należy:

„1. Wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, pomiędzy którymi nie było przerwy. W tym wypadku pod uwagę bierzemy łączny okres zwolnień lekarskich bez względu na to, jaka była przyczyna poszczególnych okresów niezdolności do pracy, jeśli między jedną a drugą chorobą nie było przerwy.

2. Okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą – w tym wypadku tylko wtedy, gdy przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. Okresy, w których pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego z powodu:

a) niepodjęcia proponowanej mu przez pracodawcę pracy, która nie jest zabroniona osobom odsuniętym od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,

b) umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego pracownika, w wyniku którego powstała niezdolność do pracy,

c) spowodowania niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu (zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności),

d) wykonywania w okresie orzeczonej niezdolności do pracy zarobkowej lub wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia”.

Czy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po poronieniu jest zaliczany do okresu zasiłkowego?

Rodzaj zasiłku, do którego pracownica nabędzie prawo po poronieniu, zależy od rodzaju przedłożonego przez nią dokumentu. Jeśli przedłożyła zaświadczenie lekarskie, wypłacany jej jest zasiłek chorobowy i wówczas nie dochodzi do przerwania okresu zasiłkowego.

Jeśli jednak przedłożyła odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją, że „dziecko urodziło się martwe”, należało jej wypłacić zasiłek macierzyński.

W tym drugim przypadku okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wlicza się do okresu zasiłkowego (z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby).

Jeśli więc po 8 tygodniach pobierania zasiłku macierzyńskiego pracownica przedstawiła zwolnienie lekarskie na inną niż przed poronieniem chorobę, należy rozpocząć nowy okres zasiłkowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »