Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek na dziecko podczas epidemii koronawirusa a kontrola ZUS

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2020-08-17

Za pośrednictwem pracodawcy skorzystałem z „dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły”, ale moje 2-letnie dziecko nie jest zapisane ani do żłobka, ani przedszkola, ani klubu dziecięcego. Czy ZUS może mnie sprawdzić i co zrobić w wypadku kontroli? Jak ona może wyglądać? Co mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zasiłek na dziecko podczas epidemii koronawirusa a kontrola ZUS

Dla kogo zasiłek na dziecko z powodu COVID-19?

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, że jak mówi treść przepisu, zasiłek ten przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest zatem sprawowanie opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia placówek, w których dziecko dotychczas przebywało – inaczej tego przepisu rozumieć nie sposób.

Oczywiście nie powinien Pan aplikować o ten zasiłek w takiej sytuacji.

Kontrola wykorzystywania zasiłku ZUS z powodu COVID-19

A czy ZUS może to sprawdzić – trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała praktyka, bo już teraz chyba pracownicy ZUS nie są w stanie wyrobić się ze swoimi obowiązkami. To niestety teraz to tylko wróżenie, ale uważam, że możliwość kontroli jest. Zgodnie bowiem z ogólnymi przepisami ZUS może przeprowadzać kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek w tym mają prawo kontrolować u Pana pracodawcy ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. W ramach kontroli mogą żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego, czyli Pana, a zatem mogą Pana prosić o podanie danych żłobka, np. do którego uczęszcza dziecko. Jeżeli Pan skłamie, to konsekwencje będą już poważniejsze, bo może to wskazywać po prostu na wyłudzenie, sugeruję zatem mówić prawdę i tłumaczyć, że Pan myślał, iż Panu też to świadczenie przysługuje.

Natomiast nie jestem w stanie przewidzieć, czy w panującym chaosie takie kontrole będą w ogóle prowadzone.

Zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku na dziecko

Natomiast gdyby kontrola taka była prowadzona i prawda wyszłaby na jaw, to uważam, że ZUS wyda decyzję nakazują zwrot wypłaconego zasiłku wraz z odsetkami na podstawie art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten stanowi, że osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się m.in. świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.

Innych konsekwencji nie przewiduję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?

Przebywam na zwolnieniu lekarskim (L4). Chciałbym wiedzieć, czy w wypadku przerwania okresu zasiłkowego w dzień wolny od pracy (brak orzeczonej...

Przeprowadzka w czasie L4

Za 3 miesiące mam urodzić dziecko, przebywam na zwolnieniu lekarskim. Chciałabym przeprowadzić się w czasie L4 do męża za granicę i tam urodzić....

 

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym, jak go zwolnić?

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym, jak go zwolnić?

Pracownik pobierał przez 182 dni zasiłek chorobowy, następnie przeszedł na 4-miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. Na tydzień przed końcem świadczenia...

Ciąża podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Właśnie dowiedzieliśmy się z żoną, że jest w ciąży. Żona z tej chwili jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Wcześniej była na rocznym...

 

Czy rentę wlicza się do emerytury?

Czy renta wlicza się do emerytury? Czy okres przebywania na rencie może być zaliczony do okresów składkowych tak jak urlop wychowawczy (tj. składkowy 1/3)?

 

Odprawa emerytalna dla nauczyciela pracującego w dwóch placówkach

Od 1 września br. otrzymałam nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przez ostatnie dwa lata pracowałam w dwóch placówkach oświatowych: szkole...

 

Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam decyzję ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy. Zlecone prace realizuje zatrudniony pracownik....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »