Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek przedemerytalny dla opiekuna osoby niepełnosprawnej po jej śmierci – warunki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-16

Staram się o zasiłek przedemerytalny po śmierci mojej mamy, nad którą sprawowałam opiekę pielęgnacyjną. Jednak ZUS odrzucił mój wniosek. Spełniam wszystkie warunki i dopełniłam niezbędnych formalności, lecz moja mama zmarła w maju 2017, a ja wymagane 55 lat skoczyłam miesiąc po jej śmierci. Jaką datę przyjmuje się jako datę utraty prawa do wypłaty świadczenia? Czy warunek wieku musi zostać tu koniecznie spełniony? Czy nie wystarczy fakt, że mam wymagany staż pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do zasiłku przedemerytalnego zostało uzależnione od kilku warunków.

Ustawodawca uznał, że dla celów spełnienia warunków do świadczenia przedemerytalnego okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia

Opiekunowie osób niepełnosprawnych / zależnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, ale należy łącznie spełnić następujące warunki:

  • zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
  • do dnia rejestracji przez co najmniej 365 dni należy nieprzerwanie pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna;
  • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety)
  • legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat.

Niestety, jeśli nie spełniła Pani warunku wieku do dnia ustania świadczenia, nie otrzyma Pani do niego prawa. Mogłaby Pani wnosić o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku. Taki wniosek składa się do Prezesa ZUS.

Zgodnie z art. 83 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie w drodze wyjątku może być przyznane ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, a niespełnienie choćby jednego z nich wyklucza możliwość przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »