Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasiłek chorobowy a nowa niezdolność do pracy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Po 182 dniach zwolnienia lekarskiego na schorzenie kręgosłupa powinnam stawić się do pracy w środę, ale zachorowało moje 5-letnie dziecko i dostałam zwolnienie od pediatry na opiekę nad nim od środy do piątku włącznie. Ponieważ nie było poprawy, w poniedziałek dostałam kolejne zwolnienie na opiekę nad nim na 5 dni. Niestety w następny poniedziałek ja zachorowałam na anginę. Moje pytanie brzmi: czy choroba ta zostanie wliczona do poprzedniego okresu zasiłku chorobowego, czy będzie liczona na nowo i pracodawca wypłaci mi zasiłek chorobowy, mimo że faktycznie nie było mnie w pracy pomiędzy chorobami? Nadmienię, że pod koniec poprzedniej choroby byłam na badaniach kontrolnych i dostałam zaświadczenie, że jestem zdolna do pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowa niezdolność do pracy po zakończeniu okresu 182 dni chorobowego

Zgodnie z zapisami ustawy zasiłkowej:

„Art. 8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni.

Art. 9. 1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1”.

Rozróżnianie „nowej” i „tej samej” choroby jako kryterium liczenia okresu zasiłkowego jest instrumentem ustalania cechy czasowości (przemijalności) przeszkody w świadczeniu pracy. Natomiast „nowa” niezdolność do pracy nie musi oznaczać nowej choroby.

Nową niezdolnością do pracy jest każdy zamknięty (objęty jednym zwolnieniem lekarskim) i nieprzerwany okres niezdolności do pracy bez względu na przyczynę (przyczyny), jaka ją spowodowała.

Z nową niezdolnością do pracy może, ale nie musi, rozpocząć się bieg nowego okresu zasiłkowego. Zależy to od tego, czy przyczyną niezdolności jest inna, czy ta sama choroba. Inna choroba zawsze rozpoczyna nowy okres zasiłkowy. Natomiast inna choroba, która wystąpi w trakcie niezdolności do pracy (bez przerwy), nie powoduje rozpoczęcia biegu nowego okresu zasiłkowego.

Jeżeli zaświadczenie lekarskie wystawione na druku o symbolu ZUS ZLA, potwierdzające niezdolność do pracy będzie zawierało inny kod, płatnik zasiłku będzie miał podstawę sądzić, że choroba, która aktualnie jest przyczyną niezdolności do pracy, nie ma związku przyczynowego z chorobą, która spowodowała niezdolność do pracy wcześniej, rozpocznie nowy okres zasiłkowy.

Zobacz również: Koniec okresu zasiłkowego a brak świadczenia rehabilitacyjnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl