Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek chorobowy przy działalności gospodarczej i umowie o pracę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-12-18

Jestem zatrudniona na etacie na czas nieokreślony, w tej chwili przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się za 2 tygodnie. Wtedy zamierzam iść na zwolnienie lekarskie ze względu na zagrożoną ciążę. Będąc na urlopie wychowawczym, założyłam działalność gospodarczą, z tego tytułu odprowadzam wszystkie składki wraz z chorobową. Moje pytanie: czy przysługuje mi zasiłek chorobowy i z umowy o pracę, i z działalności, czy tylko z działalności? Moja pensja brutto na umowie o pracę wynosi nieco powyżej najniższej krajowej. Czy w tej sytuacji powinnam zmniejszyć etat, aby otrzymać oba zasiłki? Dodam, że opłacam najwyższą składkę ZUS.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby podejmujące pracę w kilku miejscach mogą liczyć w razie choroby na zasiłek z tytułu każdego zatrudnienia. Prawo do świadczeń związanych z chorobą i rodzicielstwem przysługuje bowiem z każdego tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u każdego z pracodawców pracownik ma prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 92 Kodeksu pracy) za okres pierwszych 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym (pracownikom, którzy ukończyli 50 rok życia przysługuje ono przez 14 dni). Począwszy od 34 lub 15 dnia niezdolności do pracy z powodu choroby pracownicy nabywają prawa do zasiłku chorobowego. Z każdego etatu mamy również prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

Jeśli jednak przerwie Pani urlop wychowawczy i w wyniku tego zacznie Pani ponownie osiągać z umowy o pracę wynagrodzenie wyższe niż najniższe wynagrodzenie krajowe, nie będzie Pani mogła podlegać pod ubezpieczenie społeczne z racji prowadzenia działalności. Nie może Pani więc z tego tytułu zostać objęta ubezpieczeniem chorobowym. Natomiast dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek podlegają wyłącznie osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym – art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Reasumując, ZUS uzna Pani zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za niezgodne z prawem i bezpodstawne. Jest to interpretacja powszechna, do tego poparta wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2008 r. (sygn. akt II UK 32/08):

„Podleganie przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pracy i uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego (art. 11 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)”.

Dwa zasiłki chorobowe i macierzyńskie osiągnie Pani:

  • będąc zatrudniona z wynagrodzeniem mniejszym niż najniższe,
  • odprowadzając składkę na dobrowolne chorobowe, ale razem ze składką na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe ZUS), według własnej deklaracji.

Jednym słowem, aby korzystać z wysokiej składki płaconej obecnie na działalności gospodarczej, musi Pani zmniejszyć wymiar swojego zatrudnienia na etacie tak, aby osiągać tam wynagrodzenie mniejsze niż najniższa krajowa.

Zmniejszenie etatu spowoduje, że zmniejszy się wynagrodzenie i powstanie obowiązek opłacania składek z działalności gospodarczej i wówczas otrzyma Pani zasiłek z umowy o pracę i z działalności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zasiłek pogrzebowy po śmierci osoby, na którą wystawione są rachunki

Niecałe 8 miesięcy temu zmarła moja mama. Wszystkie formalności załatwiła moja siostra, która miała prawną opiekę nad mamą. Siostra zaczęła starać...

 

Wysoki zasiłek macierzyński dla prowadzącej działalność

Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i opłacam najniższe składki ZUS. Jestem mężatką, s podziewamy się...

 

Zasady liczenia okresu zasiłkowego

Moje pytanie dotyczy przerwy między zwolnieniami lekarskimi, czyli wyliczania okresu zasiłkowego. Przebywam na półrocznym zwolnieniu lekarskim od lekarza...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »