Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek pogrzebowy po śmierci osoby, na którą wystawione są rachunki

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-01-08

Niecałe 8 miesięcy temu zmarła moja mama. Wszystkie formalności załatwiła moja siostra, która miała prawną opiekę nad mamą. Siostra zaczęła starać się o zasiłek pogrzebowy po mamie, jednak zmarła nagle w wypadku. Koszty pogrzebu mamy ponieśliśmy po połowie. Zgłosiłem się do ZUS-u z dokumentami, jednak wszystkie faktury są na moją siostrę. ZUS odrzucił mój wniosek o wypłatę zasiłku. Czy mam szansę na wygranie tej sprawy na drodze sądowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek pogrzebowy zgodnie z art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Brak jest tutaj jakiegokolwiek obostrzenia wymogów, by osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku należała do grona spadkobierców po osobie zmarłej. Co bardzo istotne zasiłek ten przysługuje nawet pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. W chwili obecnej zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł (art. 80 ustawy). Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Tak więc ZUS prawidłowo odmówił wypłaty Panu zasiłku z tytułu kosztów pogrzeby mamy, skoro to siostra, a nie Pan uiściła te koszty. Nie ma natomiast możliwości odmówienia wypłat kosztów pogrzebu siostry poniesionych przez Pana.

Analizując przedmiotową kwestię z punktu widzenia prawa spadkowego, uważam iż uprawnienie do pobrania zasiłku pogrzebowego nie przechodzi na spadkobierców osoby uprawnionej, bowiem nie podlega ono dziedziczeniu. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego „nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”. W skład spadku nie wchodzą prawa majątkowe ściśle związane z osobą zmarłego. W zakresie tego pojęcia znajdują się prawa mające służyć zaspokojeniu określonych interesów konkretnej osoby ze względu na jego indywidualną sytuację. Zasiłek pogrzebowy należał się siostrze właśnie ze względu na jej indywidualną sytuacje – była osobą, która samodzielnie pokryła koszty pogrzebu osoby zmarłej mamy.

Podsumowując, ma Pan niewielkie szanse na uzyskanie zasiłku za pogrzeb mamy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zasiłek chorobowy przy działalności gospodarczej i umowie o pracę

Jestem zatrudniona na etacie na czas nieokreślony, w tej chwili przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się za 2 tygodnie. Wtedy zamierzam iść...

 

Wysoki zasiłek macierzyński dla prowadzącej działalność

Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i opłacam najniższe składki ZUS. Jestem mężatką, s podziewamy się...

 

Zasady liczenia okresu zasiłkowego

Moje pytanie dotyczy przerwy między zwolnieniami lekarskimi, czyli wyliczania okresu zasiłkowego. Przebywam na półrocznym zwolnieniu lekarskim od lekarza...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »