Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaświadczenie A1 dla przemieszczającego się przedsiębiorcy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-06-19

Prowadzę jednoosobową firmę w Polsce, jednak często zmieniam miejsce wykonywania pracy, na przykład w tym roku praktycznie cały czas pracuję we Francji. Wiem, że w tym przypadku jest możliwość niepłacenia składek ZUS, jak to załatwić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 200 z 7 czerwca 2004 r.) osoba, która wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich, podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną.

Z kolei jak określono w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 284 z 30 października 2009 r.) na wniosek zainteresowanego instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie (…) poświadcza, że to ustawodawstwo ma zastosowanie, oraz w stosownych przypadkach wskazuje, jak długo i na jakich warunkach ma ono zastosowanie.

Dokumentem potwierdzającym podleganie ustawodawstwu danego państwa jest „zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydane na formularzu A1.

Zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym osoba, która jest zatrudniona za granicą, np. we Francji, i jednocześnie prowadzi w Polsce pozarolniczą działalność, podlega ubezpieczeniom w tym państwie, w którym wykonuje pracę najemną, tj. we Francji. Oznacza to, że w tym okresie nie będzie podlegać w Polsce ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. W tym celu powinna uzyskać zaświadczenie A1 we francuskiej instytucji ubezpieczeniowej, potwierdzające właściwość ustawodawstwa francuskiego w zakresie ubezpieczeń. Jednocześnie osoba ta powinna zasięgnąć informacji, czy ewentualnie z tytułu prowadzonej w Polsce działalności nie ma obowiązku opłacania składek we Francji.

Reasumując więc – nie powinien Pan opłacać składek w Polsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »