Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaświadczenie A1 dla przemieszczającego się przedsiębiorcy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-06-19

Prowadzę jednoosobową firmę w Polsce, jednak często zmieniam miejsce wykonywania pracy, na przykład w tym roku praktycznie cały czas pracuję we Francji. Wiem, że w tym przypadku jest możliwość niepłacenia składek ZUS, jak to załatwić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 200 z 7 czerwca 2004 r.) osoba, która wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich, podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną.

Z kolei jak określono w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 284 z 30 października 2009 r.) na wniosek zainteresowanego instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie (…) poświadcza, że to ustawodawstwo ma zastosowanie, oraz w stosownych przypadkach wskazuje, jak długo i na jakich warunkach ma ono zastosowanie.

Dokumentem potwierdzającym podleganie ustawodawstwu danego państwa jest „zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydane na formularzu A1.

Zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym osoba, która jest zatrudniona za granicą, np. we Francji, i jednocześnie prowadzi w Polsce pozarolniczą działalność, podlega ubezpieczeniom w tym państwie, w którym wykonuje pracę najemną, tj. we Francji. Oznacza to, że w tym okresie nie będzie podlegać w Polsce ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. W tym celu powinna uzyskać zaświadczenie A1 we francuskiej instytucji ubezpieczeniowej, potwierdzające właściwość ustawodawstwa francuskiego w zakresie ubezpieczeń. Jednocześnie osoba ta powinna zasięgnąć informacji, czy ewentualnie z tytułu prowadzonej w Polsce działalności nie ma obowiązku opłacania składek we Francji.

Reasumując więc – nie powinien Pan opłacać składek w Polsce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Optymalizacja składek ZUS

Oboje z żoną mamy zarejestrowane odrębne działalności gospodarcze i nie jesteśmy płatnikami podatku VAT. Prowadzimy odrębne KPiR i oddzielnie...

Niesłuszne potrącenia podczas spłacania długu w ZUS

Jestem dłużnikiem ZUS, zalegam ze składkami. Potrącane obecnie przez komornika kwoty są dla mnie istotne i wpływają na wydłużenie okresu całkowitej...

Kontynuacja ubezpieczenia

Jestem ubezpieczony w KRUS oraz prowadzę pozarolniczą działalność. Posiadałem gospodarstwo rolne 1,4 ha przeliczeniowego. Dowiedziałem się, że jedna...

Jak wyprostować sprawę w ZUS?

Działalność zarejestrowałam w 2002 r., a wyrejestrowałam w 2005 r. z datą wsteczną (maj 2004). Złożyłam deklaracje za kilka miesięcy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »