Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-11-22

Przebywam na świadczeniu przedemerytalnym. Chcę zatrudnić się jako agent w biurze nieruchomości. Co jest bardziej korzystne dla mnie: umowa-zlecenie czy założenie własnej działalności gospodarczej? Czy mogę liczyć na jakieś ulgi na start, gdybym założyła własną działalność?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Porównując umowę-zlecenie oraz własną działalność pod względem podatkowym, należy wskazać na kilka istotnych aspektów.

Przede wszystkim w obu przypadkach opodatkowaniu podlega dochód, który jest różnicą pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. W przypadku umowy-zlecenia koszty ustalane są w sposób stały. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy PIT koszty te wynoszą 20% kwoty przychodu. Podatnik nie ma możliwości ustalenia tych kosztów w innej wysokości.

Inaczej jest natomiast w przypadku działalności gospodarczej. Tutaj ustawa PIT nie określa żadnego sztywnego kosztu podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 ustawy PIT kosztem uzyskania przychodu są wszelkie wydatki pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają na celu zapewnienie przychodu. W tym przypadku wysokość możliwych do wygenerowania kosztów uzależniona jest od samego podatnika. W toku prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy mogą bowiem wykorzystywać różnorodne składniki majątkowe służące działalności (siedziba firmy, samochód, laptop, komórka, sprzęt biurowy), które zgodnie z przepisami stanowią koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji nie da się jednoznacznie wskazać na wysokość kosztów w przypadku działalności gospodarczej, ponieważ każdorazowo są one generowane przez indywidualnego przedsiębiorcę.

Ustawa PIT nie przewiduje żadnych szczególnych preferencji podatkowych dla nowych przedsiębiorców. W tym zakresie wskazać można na możliwość wpłaty zaliczek na podatek w formie kwartalnej, a nie miesięcznej. Inną preferencją dla nowych przedsiębiorców jest możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od niektórych środków trwałych.

Zdecydowanie więcej preferencji przewidziano w zakresie składek ZUS. Po pierwsze obecnie nowi przedsiębiorcy są przez pierwsze 6 miesięcy zwolnieni z obowiązku zapłaty ubezpieczenia społecznego. Aby skorzystać z tego uprawnienia, musi spełnić następujące warunki:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ponadto po upływie tych 6 miesięcy nowy przedsiębiorca ma możliwość przez kolejne 24 miesiące korzystać z tzw. małego ZUS-u. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy kalendarzowych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W rezultacie w zakresie składek ZUS preferencja podatkowa dla nowych przedsiębiorców trwa w sumie 30 miesięcy. Trzeba bowiem zauważyć, że inaczej niż w przypadku emerytów osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W tym zakresie osoby te mogą jednak skorzystać z opisanych preferencji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego

Mam problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego. Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnił mi do ustalenia wartości kapitału...

 

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. W ostatniej pracy zostałam zwolniona z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodam ze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »