Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie męża przez żonę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-05-13

Moja żona otwiera swoją działalność gospodarczą – zespół muzyczny. Ja pracuję na umowę o pracę w firmie. Czy żona może mnie zatrudniać np. na podstawie umowy o dzieło przeważnie w soboty (wesela i inne imprezy okolicznościowe)? Gram na gitarze. Czy wtedy musi odprowadzać za mnie „duży ZUS”? Chcemy zminimalizować koszty, ale robić wszystko zgodnie z prawem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, że żona chce otworzyć własną działalność gospodarczą – zespół muzyczny i chciałaby zatrudnić męża, pracującego na stałe w innej firmie z pensją około 4000 zł brutto.

Czy żona mogłaby zatrudniać męża przeważnie w soboty (wesela i inne imprezy okolicznościowe) na umowę o dzieło? Nie ma żadnych przeciwwskazań.

Co do zasady, każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę uważa się – dla celów ZUS – za pracownika. Jednak członek rodziny, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w świetle przepisów prawa pracy oraz podatku dochodowego jest traktowany jako pracownik, ale z punktu widzenia ubezpieczeniowego uważany jest w ZUS jako osoba współpracująca przy prowadzeniu firmy. W przypadku gdy pracownik spełnia warunki określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest bowiem traktowany jako osoba współpracująca. Wynika to z art. 8 ust. 2 i 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co do tytułu ubezpieczenia nie ma natomiast żadnych zastrzeżeń w przypadku zatrudnienia członka rodziny na podstawie umowy-zlecenia. W takiej sytuacji fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego przez osobę wykonującą zlecenie oraz przedsiębiorcę jest bez znaczenia

Obowiązek ubezpieczeń z tytułu zlecenia wykonywanego przez członka rodziny ustala się na zasadach określonych dla zleceniobiorców.

Jeśli więc przedsiębiorca zawrze np. z mężem umowę-zlecenia, to powinien za nią opłacać składki ZUS tak jak za każdego innego zleceniobiorcę. W przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność zatrudnia na podstawie umowy-zlecenia członka swojej rodziny, osoba zatrudniona podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorca, a nie jako osoba współpracująca w firmie.

Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

Jeżeli osoba współpracująca posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. jest równocześnie pracownikiem i uzyskuje oskładkowany przychód w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to wówczas z tytułu współpracy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenia społeczne są dobrowolne).

Żona może Pana zatrudnić na umowę o dzieło czy zlecenie.

Będzie odprowadzać z umowy-zlecenia tylko składki zdrowotne. Zatrudnienie na umowę-zlecenie osoby, która u innego pracodawcy jest zatrudniona na pełny etat w ramach umowy o pracę, a tym samym ma opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, wiąże się z koniecznością zgłoszenia jej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki