Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana etatu na działalność przez emeryta

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-09-02

Jestem emerytem wojskowym z niepełną wysługą. Aktualnie pracuję na umowę o pracę i zarabiam dodatkowo ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i w związku z tym moja emerytura podlega zmniejszeniu o 25%. W firmie, w której pracuję, zmieniają się zasady zatrudnienia. Mam możliwość założenia własnej działalności. Doczytałem gdzieś, że „zmniejszenia prawa do emerytury lub renty wojskowej nie musi obawiać się ten, kto ma własną firmę i z tego tytułu deklaruje przychód równy minimalnej podstawie obowiązującej wszystkich przedsiębiorców”. Jak należy interpretować to zdanie? Czy mam rozumieć, że jeśli zadeklaruję jakąś kwotę przychodu, a faktycznie uzyskam większą (np. ponad 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia), to i tak dostanę całą emeryturę?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Osoba pobierająca świadczenie emerytalne lub rentowe zobowiązana jest informować organy rentowe o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wymiar świadczenia, a w szczególności o osiąganiu dodatkowego zarobku powodującego zawieszenie świadczenia lub zmniejszenie jego wysokości.

W omawianym przypadku należy rozważyć dwa zagadnienia, a mianowicie: co rozumie się pod pojęciem przychodu podlegającego zgłoszeniu organowi rentowemu oraz jaki rodzaj działalności może prowadzić do zawieszenia lub zmniejszenia wysokości świadczenia.

W tym wypadku w zakresie emerytur mundurowych odwołuje się do ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Pojęcie przychodu używane na gruncie ubezpieczeń społecznych zostało określone w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jako przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 maja 1999 r. do przychodu nie wlicza się płaconej przez ubezpieczonego składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego (art. 178 ustawy dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Przepisów o zmniejszeniu nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z których tytułu przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponieważ w tym wypadku decyduje przychód deklarowany, a nie przychody faktycznie osiągane, deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy) jest zawsze niższa od kwoty, po przekroczeniu której emerytura lub renta są zmniejszane (70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy). Dlatego w praktyce emerytom i rencistom prowadzącym działalność gospodarczą nie grozi zmniejszenie świadczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dorabianie na emeryturze

Od 1 stycznia 2015 r. złożę wniosek o określenie wymiaru emerytury, do której nabywam prawo. Planuję też zawarcie umowy-zlecenia i być może...

Zatrudnienie nauczyciela na stanowisku instruktor

Przez dwa lata pracowałam w przedszkolu, prowadząc zerówkę w spółdzielni. Okres ten nie został mi zaliczony do pracy pedagogicznej, dlatego że...

Odejście nauczyciela na emeryturę

Mój mąż, który jest nauczycielem, dostał decyzję od ZUS-u, w której zakład odmawia mu przyznania emerytury (pomimo wymaganego w art. 88 stażu...

Emerytura po mężu

Mam przyjaciółkę. Obydwoje jesteśmy samotnymi, w pełni niezależnymi emerytami bez zobowiązań opiekuńczych. Każde z nas ma mieszkanie, gdzie jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »