Zmiana formy organizacyjnej szpitala

Autor: Hanna Żurowska

Jestem pielęgniarka i pracuję w szpitalu, który przekształcił się już w spółkę, ale pracownicy mają zatrudnienie jeszcze na starych zasadach, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony. Od maja 2015 roku będą nowe zasady zatrudnienia. W czerwcu 2015 roku będę miała 57 lat i staż pracy 38 lat. Jakie mam możliwości, aby skorzystać z wcześniejszej emerytury lub świadczenia przedemerytalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na wcześniejszą emeryturę

Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi liczba wypracowanych okresów składkowych i nieskładkowych nie ma wpływu na prawo do przejścia na emeryturę.

Przysługuje po spełnieniu przez ubezpieczonego jedynie warunku, jakim jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego.

I tak, od dnia 1 stycznia 2013 r., na mocy ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz.637), powszechny wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:

 • od dnia 1 stycznia 1958 r. do dnia 31 marca 1958 r. wynosi 61 lat i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1958 r. do dnia 30 czerwca 1958 r. wynosi 61 lat i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1958 r. do dnia 30 września 1958 r. wynosi 61 lat i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1958 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. wynosi 62 lata;

Stopniowe podwyższanie i zrównywanie wieku emerytalnego obejmuje kobiety urodzone od 1 stycznia 1953 r. oraz mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1948 r. Będzie on podnoszony co każdy kwartał o 1 miesiąc aż do osiągnięcia wysokości 67 lat. Dojdzie do tego w 2020 r. w przypadku mężczyzn oraz w 2040 r. w przypadku kobiet. Osoby starsze, nienależące do tej grupy, mają prawo do przejścia na emeryturę w wieku odpowiednio 60 i 65 lat.

Emerytura częściowa (wynosząca 50% kwoty emerytury obliczonej zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej) przysługuje osobie, urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., która:

 • nie ukończyła podwyższonego wieku emerytalnego określonego dla kobiet (wynoszącego w zależności od daty urodzenia - 62 lata i 1 miesiąc lub więcej) oraz dla mężczyzn (wynoszącego w zależności od daty urodzenia 65 lat i 5 miesięcy lub więcej),
 • ukończyła wiek 62 lata – kobieta i 65 lat – mężczyzna,
 • ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Zarówno do jednej, jak i drugiej emerytury nie ma Pani odpowiedniego wieku.

Jeśli chodzi o zasady nabywania prawa do emerytury pomostowej, to reguluje ją ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).  Na mocy tej ustawy o emeryturę pomostową mogą ubiegać się osoby, które:

 • urodziły się po 31 grudnia 1948 r.;
 • pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat (i są w stanie to udokumentować);
 • skończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);
 • ich okres składkowy i nieskładkowy wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) i co najmniej 25 lat (mężczyźni);
 • wykonywały prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku (regulowały to przepisy zawarte w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) i wykonywały taką pracę również po 31 grudnia 2008 roku;
 • rozwiązały umowę o pracę.

Gdyby udowodniła Pani 15 lat pracy w warunkach szczególnych i spełniła pozostałe warunki, a z tego, co Pani napisała, to je spełnia, mogłaby Pani otrzymać emeryturę pomostową. W tym celu może Pani udać się do ZUS, zazwyczaj jest na dole sala, w której są kabiny, gdzie przyjmują pracownicy, którzy na podstawie przedłożonych dokumentów ocenią, czy te warunki Pani spełnia.

Wykaz A wsponianego rozporządzenia zawiera dział pracy w warunkach szczególnych:

„Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

1. Prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.

2. Prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów.

3. Prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej.

4. Prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego

5. Prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci.

6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych.”

Natomiast co do świadczenia przedemerytalnego, to z uwagi na to, iż nie znam dokładnie sytuacji Pani i Pani zakładu pracy, podaję link do strony ZUS-u, który dokładnie podaje warunki, jakie należy spełnić i kiedy (w zależności od sytuacji), aby ZUS przyznał takie świadczenie: http://www.zus.pl/default.asp?id=2586&p=4

Starając się o świadczenie przedemerytalne, należy złożyć do ZUS:

 • świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy upadłością zakładu),
 • zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych,
 • dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym.

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji.

Zobacz również: Praca w szkodliwych warunkach a emerytura

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »