Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana formy organizacyjnej szpitala

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-08-14

Jestem pielęgniarka i pracuję w szpitalu, który przekształcił się już w spółkę, ale pracownicy mają zatrudnienie jeszcze na starych zasadach, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony. Od maja 2015 roku będą nowe zasady zatrudnienia. W czerwcu 2015 roku będę miała 57 lat i staż pracy 38 lat. Jakie mam możliwości, aby skorzystać z wcześniejszej emerytury lub świadczenia przedemerytalnego?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi liczba wypracowanych okresów składkowych i nieskładkowych nie ma wpływu na prawo do przejścia na emeryturę.

Przysługuje po spełnieniu przez ubezpieczonego jedynie warunku, jakim jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego.

I tak, od dnia 1 stycznia 2013 r., na mocy ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz.637), powszechny wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:

 • od dnia 1 stycznia 1958 r. do dnia 31 marca 1958 r. wynosi 61 lat i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1958 r. do dnia 30 czerwca 1958 r. wynosi 61 lat i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1958 r. do dnia 30 września 1958 r. wynosi 61 lat i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1958 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. wynosi 62 lata;

Stopniowe podwyższanie i zrównywanie wieku emerytalnego obejmuje kobiety urodzone od 1 stycznia 1953 r. oraz mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1948 r. Będzie on podnoszony co każdy kwartał o 1 miesiąc aż do osiągnięcia wysokości 67 lat. Dojdzie do tego w 2020 r. w przypadku mężczyzn oraz w 2040 r. w przypadku kobiet. Osoby starsze, nienależące do tej grupy, mają prawo do przejścia na emeryturę w wieku odpowiednio 60 i 65 lat.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Emerytura częściowa (wynosząca 50% kwoty emerytury obliczonej zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej) przysługuje osobie, urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., która:

 • nie ukończyła podwyższonego wieku emerytalnego określonego dla kobiet (wynoszącego w zależności od daty urodzenia - 62 lata i 1 miesiąc lub więcej) oraz dla mężczyzn (wynoszącego w zależności od daty urodzenia 65 lat i 5 miesięcy lub więcej),
 • ukończyła wiek 62 lata – kobieta i 65 lat – mężczyzna,
 • ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Zarówno do jednej, jak i drugiej emerytury nie ma Pani odpowiedniego wieku.

Jeśli chodzi o zasady nabywania prawa do emerytury pomostowej, to reguluje ją ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).  Na mocy tej ustawy o emeryturę pomostową mogą ubiegać się osoby, które:

 • urodziły się po 31 grudnia 1948 r.;
 • pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat (i są w stanie to udokumentować);
 • skończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);
 • ich okres składkowy i nieskładkowy wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) i co najmniej 25 lat (mężczyźni);
 • wykonywały prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku (regulowały to przepisy zawarte w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) i wykonywały taką pracę również po 31 grudnia 2008 roku;
 • rozwiązały umowę o pracę.

Gdyby udowodniła Pani 15 lat pracy w warunkach szczególnych i spełniła pozostałe warunki, a z tego, co Pani napisała, to je spełnia, mogłaby Pani otrzymać emeryturę pomostową. W tym celu może Pani udać się do ZUS, zazwyczaj jest na dole sala, w której są kabiny, gdzie przyjmują pracownicy, którzy na podstawie przedłożonych dokumentów ocenią, czy te warunki Pani spełnia.

Wykaz A wsponianego rozporządzenia zawiera dział pracy w warunkach szczególnych:

„Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

1. Prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.

2. Prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów.

3. Prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej.

4. Prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego

5. Prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci.

6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych.”

Natomiast co do świadczenia przedemerytalnego, to z uwagi na to, iż nie znam dokładnie sytuacji Pani i Pani zakładu pracy, podaję link do strony ZUS-u, który dokładnie podaje warunki, jakie należy spełnić i kiedy (w zależności od sytuacji), aby ZUS przyznał takie świadczenie: http://www.zus.pl/default.asp?id=2586&p=4

Starając się o świadczenie przedemerytalne, należy złożyć do ZUS:

 • świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy upadłością zakładu),
 • zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych,
 • dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym.

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pierwsza wypłata emerytury

W październiku 2013 r. osiągnąłem wiek emerytalny. Trzy dni później złożyłem wniosek do ZUS o emeryturę. Do dziś czekam na decyzję. 30.11.2013 r....

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Mam dylemat z podjęciem decyzji o przejściu na emeryturę. Urodziłem się w marcu 1951 roku. W 1971 r. podjąłem pracę zawodową, którą...

Dorabianie na emeryturze

Od 1 stycznia 2015 r. złożę wniosek o określenie wymiaru emerytury, do której nabywam prawo. Planuję też zawarcie umowy-zlecenia i być może...

Korzystniejsze przeliczenie emerytury

Na emeryturę przeszedłem po ukończeniu 60 lat zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »