Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działalność gospodarcza w Polsce i praca w Niemczech

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Chciałbym podjąć pracę na etacie w Niemczech i tam przenieść się z rodziną (meldunek tymczasowy). Czy to możliwe? Jak będzie wyglądała sprawa ubezpieczeń, składek w ZUS-ie i podatku (gdzie go płacić)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w Niemczech a ubezpieczenie

Sprawa, o której Pan pisze, uregulowana jest przepisami unijnymi, tj. w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/ 2004 z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Art. 13 ust. 4 rozporządzenia stanowi, iż „osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swoją pracę najemną”.

Jeśli podejmie Pan pracę w Niemczech, a jednocześnie będzie prowadził działalność gospodarczą w Polsce, obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu regulować będzie prawo niemieckie.

Natychmiast po podjęciu pracy na umowę w Niemczech należy zwrócić się do instytucji, w której będzie Pan ubezpieczony, o wystawienie zaświadczenie (A1). Z tym zaświadczeniem powinien Pan wyrejestrować się z ubezpieczeń w Polsce oraz zarejestrować druk A1.

Zgodnie z generalną zasadą obowiązującą w tego typu umowach wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim państwie. W takim przypadku dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywano pracę. Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że dochód osiągnięty za granicą wyłącza się z podstawy opodatkowania w Polsce. Jego wysokość bierze się pod uwagę jedynie przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, należy złożyć PIT -36. Załącznikiem do tego zeznania podatkowego jest w szczególności formularz PIT/ZG oraz PIT/O. Natomiast w załączniku PIT /O podatnik wykazuje m.in. ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku gdy podatnik przebywa za granicą, wypełnione zeznanie podatkowe można złożyć w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Zobacz również: Praca w Szwecji na własnej działalności

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl