Zmniejszenie emerytury z powodu zbyt dużych zarobków

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem emerytem wojskowym. Od odejścia z wojska (2010 r.) do dziś pracuję. Przez cały ten okres potrącano mi część emerytury, ponieważ za dużo zarabiałem. W czerwcu 2021 r. skończyłem 55 lat i złożyłem wszystkie niezbędne dokumenty, jakie wojskowe biuro emerytalne wymagało. Z tego, co się orientuję, po ukończeniu 55 roku życia i złożeniu wniosku o doliczenie dotychczasowej pracy w cywilu osiągnąłem pełną emeryturę. Wszystkie niezbędne dokumenty z zakładu pracy i ZUS-u zostały dostarczone w czerwcu 2021 r. We wrześniu i październiku 2021 odliczono z mojej emerytury ponad 4 tysiące złotych. Tłumaczono, że jest to rozliczenie zaległe. Mamy rok 2022, ja mam 56 lat i znowu w tych miesiącach potrącono mi kolejne 4 tysiące złotych. Nie rozumiem tego. Dlaczego tak się dzieje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmniejszenie emerytury z powodu zbyt dużych zarobków

Praca a emerytura

Zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy „w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a–6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”.

Zmniejszenie świadczenia emerytalnego

Zgodnie z art. 104 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach „prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3–8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6”. Jeśli mundurowy emeryt dorobi więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale mniej niż 130%, musi się liczyć ze zmniejszeniem swojego świadczenia emerytalnego o taką kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25% emerytury.

„Przepisów tych nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi co najmniej 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze” (art. 41 pkt 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy).

Jeśli ma Pan pełną emeryturę – proszę sprawdzić – dopiero od tego momentu może Pan dorabiać bez ograniczeń. Rozliczenie za poprzedni rok niestety zostanie potrącone.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »