Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczone akta pracownicze a udowodnienie stażu w ZUS

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-11-13

Pracowałem w latach 1973–1976 w kopalni. Nie posiadam świadectwa pracy i płacy. Kontaktowałem się dzisiaj z archiwum kopalni i dowiedziałem się, że akta pracownicze sprzed 1981 r. zostały zniszczone. Jak mam teraz udowodnić ten staż w ZUS-ie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oo tym, w jaki sposób można udokumentować okresy składkowe, nieskładkowe i inne wpływające na staż emerytalny decydują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityku Społecznej z dnia 11 października 2011r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno- rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412).

Zgodnie z § 21 rozporządzenia środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia. Dodatkowo okresy zatrudnienia mogą być udokumentowane odpowiednimi wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej lub orzeczeniem sądu.

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów rozporządzenie przewiduje, ze okresy zatrudnienia można również potwierdzić innymi dowodami np.: umowami o pracę, angażami, legitymacją służbową, legitymacją związków zawodowych, pismami kierowanymi przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia oraz wpisami w „książeczkowym” dowodzie osobistym.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie może udowodnić okresów zatrudnienia także tymi dokumentami, dopuszcza się możliwość ich udowodnienia zeznaniami świadków, przy czym w tym trybie można udokumentować okresy pracy rolniczej lub okresy zatrudnienia przed 15 listopada 1991 r. wykonywanego na obszarze państwa polskiego, po ukończeniu 15 lat życia, w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Jeżeli  ustawa przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków okresu składkowego, od którego zależy prawo lub wysokość świadczenia, dowód ten dopuszcza się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego oświadczenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, że nie może przedłożyć odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten okres.

 

Wraz z zeznaniami świadków zainteresowany przedkłada oświadczenie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu o braku dokumentów stanowiących środki dowodowe oraz o przyczynach ich braku.

Jeżeli zakład pracy nadal istnieje, do oświadczenia wnioskodawcy warto dołączyć zaświadczenie zakładu potwierdzające fakt braku dokumentów oraz podanie powodu takiego stanu. Słowem – powinien Pan właśnie tego rozwiązania spróbować. Złożyć wniosek i oświadczenie, że dokumenty nie istnieją. Będzie Pan potrzebował świadka Pana pracy oraz oświadczenia zakładu pracy o tym, że dokumenty zostały zniszczone.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »