Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczone akta pracownicze a udowodnienie stażu w ZUS

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-11-13

Pracowałem w latach 1973–1976 w kopalni. Nie posiadam świadectwa pracy i płacy. Kontaktowałem się dzisiaj z archiwum kopalni i dowiedziałem się, że akta pracownicze sprzed 1981 r. zostały zniszczone. Jak mam teraz udowodnić ten staż w ZUS-ie?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Oo tym, w jaki sposób można udokumentować okresy składkowe, nieskładkowe i inne wpływające na staż emerytalny decydują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityku Społecznej z dnia 11 października 2011r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno- rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412).

Zgodnie z § 21 rozporządzenia środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia. Dodatkowo okresy zatrudnienia mogą być udokumentowane odpowiednimi wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej lub orzeczeniem sądu.

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów rozporządzenie przewiduje, ze okresy zatrudnienia można również potwierdzić innymi dowodami np.: umowami o pracę, angażami, legitymacją służbową, legitymacją związków zawodowych, pismami kierowanymi przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia oraz wpisami w „książeczkowym” dowodzie osobistym.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie może udowodnić okresów zatrudnienia także tymi dokumentami, dopuszcza się możliwość ich udowodnienia zeznaniami świadków, przy czym w tym trybie można udokumentować okresy pracy rolniczej lub okresy zatrudnienia przed 15 listopada 1991 r. wykonywanego na obszarze państwa polskiego, po ukończeniu 15 lat życia, w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli  ustawa przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków okresu składkowego, od którego zależy prawo lub wysokość świadczenia, dowód ten dopuszcza się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego oświadczenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, że nie może przedłożyć odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten okres.

 

Wraz z zeznaniami świadków zainteresowany przedkłada oświadczenie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu o braku dokumentów stanowiących środki dowodowe oraz o przyczynach ich braku.

Jeżeli zakład pracy nadal istnieje, do oświadczenia wnioskodawcy warto dołączyć zaświadczenie zakładu potwierdzające fakt braku dokumentów oraz podanie powodu takiego stanu. Słowem – powinien Pan właśnie tego rozwiązania spróbować. Złożyć wniosek i oświadczenie, że dokumenty nie istnieją. Będzie Pan potrzebował świadka Pana pracy oraz oświadczenia zakładu pracy o tym, że dokumenty zostały zniszczone.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odejście na emeryturę żołnierza

Sprawa dotyczy odejścia na emeryturę żołnierza. W roku 2003 zakończyłem 12-miesięczną służbę zasadniczą. Po dwóch latach w roku 2005...

Emerytura z FUS-u

Czy mam prawo do emerytury FUS-u po ukończeniu 65 lat życia? Od 1990 roku otrzymuję świadczenie emerytalne z MSW, pracując jednocześnie poza resortem na...

Naliczenie emerytury w sposób korzystny dla nauczyciela

Jestem nauczycielką z 36-letnim stażem pracy. Do 2008 r. przepracowałam w zawodzie nauczyciela 14 lat, więc nie przysługuje mi prawo na tzw. starych...

Limit zarobków na emeryturze pomostowej

W 2013 roku przeszedłem na emeryturę pomostową (praca w szczególnych warunkach 10 lat), obecnie mam 59 lat. Przed emeryturą prowadziłem działalność...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »