Kategoria: Kontrola

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

ZUS podważa pracę żony na rzecz działalności gospodarczej męża, co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-25

Zięć prowadzi transport międzynarodowy, autopomoc, komis samochodowy. Zatrudnił córkę w pierwszych tygodniach ciąży jako osobę współpracującą. Od drugiego miesiąca była na zwolnieniu lekarskim, bo obawiano się, że nie donosi ciąży. Kilkakrotnie w tym czasie przebywała w szpitalu. Urodziła w terminie, 3 tygodnie temu. ZUS w trybie pilnym zażądał od zięcia wyjaśnień, a dokładnie: przedstawienia książki przychodów i rozchodów oraz zakresu obowiązków córki w jego firmie, a także oświadczenia, że są we wspólnym gospodarstwie domowym. Ponadto zapytują, kto przejął obowiązki córki, kiedy przeszła na zwolnienie. Zięć jutro ma się stawić w ZUS. Jak powinien się przygotować do tej rozmowy, aby być wiarygodnym? Dodam, że do zatrudnienia córki zięć prowadził firmę samodzielnie. I drugie pytanie: Czy córka jako osoba współpracującą będzie miała prawo do urlopu wychowawczego?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka

Pani zięć musi przedstawić solidne dowody na to, że żona była mu potrzebna do współpracy przy działalności i faktycznie tę współpracę świadczyła.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 8 ust. 11 i art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – osoba współpracująca z przedsiębiorcą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, przy czym osoba współpracująca podlega tym ubezpieczeniom od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu działalności do dnia zakończenia tej współpracy (art. 13 ust. 5).

W tym wypadku, jak wynika z opisu, spór dotyczy zakresu prac Pani córki – małżonki na rzecz działalności gospodarczej męża i ewentualnie ich kwalifikacji w sensie techniczno-prawnym, jako „współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej”.

Ustawa systemowa nie zawiera legalnej definicji „współpracy przy prowadzeniu działalności”. Nie można jednak wyprowadzać z tego wniosku, że w każdej sytuacji wykonywania określonego zadania (pracy) przez małżonka osoby prowadzącej działalność gospodarczą na jego rzecz (na rzecz prowadzonej przez niego działalności) dla celów ubezpieczeń społecznych ta praca musi być kwalifikowana jako współpraca przy prowadzeniu tej działalności. Okazjonalna pomoc, jaką świadczy osobie prowadzącej działalność gospodarczą w tej działalności jego małżonek, prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe, stanowi konsekwencję obowiązku małżonków do wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli (art. 23 i 27 K.r.o.). Z powołanych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie można wysnuwać obowiązku świadczenia pracy w zakładzie współmałżonka, jednak w sytuacjach, w których z określonych powodów prowadzący działalność gospodarczą małżonek nie może wykonać czy wykonywać określonej czynności, brak jest przeszkód, a jak twierdzą niektórzy komentatorzy, istnieje powinność drugiego małżonka udzielenia pomocy i wykonania nieodpłatnie pracy za małżonka, który tej pracy wykonać nie może (por. A. Dyoniak, Praca świadczona przez małżonka w zakładzie współmałżonka albo przy wykonywaniu przez niego zawodu, Studia Prawnicze 1992 nr 3-4, s. 55, t. 1). Również pomoc świadczona przez małżonka regularnie na rzecz drugiego małżonka w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie może budzić wątpliwości, choćby z tego względu, że zgodnie z art. 36 § 1 K.r.o. – oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, a stosownie do § 2 tego artykułu zgoda drugiego małżonka potrzebna jest wyłącznie przy dokonywaniu czynności przekraczających czynności zwykłego zarządu. Udzielana przez małżonka pomoc w prowadzonej przez drugiego małżonka działalności gospodarczej, w ramach obowiązku ustawowego wzajemnej pomocy, jest normalną konsekwencją współdziałania małżonków na rzecz założonej przez nich rodziny i nie podlega zasadzie odpłatności (por. M. Skąpski, Świadczenie pracy podporządkowanej w ramach małżeńskiego obowiązku pomocy, Państwo i Prawo 1999 nr 12, s. 56, t. 2).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Brak jest więc uzasadnienia dla ograniczania możliwości korzystania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (najczęściej jest to działalność prowadzona w niewielkim rozmiarze w umownych ramach przedsiębiorstwa rodzinnego) z pomocy małżonka w tej działalności, jeżeli taka jest zgodna wola małżonków w tym przedmiocie i jeżeli ze względu na rozmiary prowadzonej działalności jest niecelowe i nieracjonalne zatrudnianie pracownika.

Pomoc małżonka może mieć charakter incydentalny, ale może też polegać na innego rodzaju aktywności na rzecz prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. W świetle ugruntowanego już poglądu orzecznictwa uznać należy, iż współpracą jest stała pomoc przy prowadzeniu działalności, bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia ich współdziałanie przy tym przedsięwzięciu (por. Z. Myszka: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 września 1994r., II UZP 27/94, PiZS 1995 nr 5, s.74-82).

Jak Pani widzi – dlatego ZUS zażyczył sobie przedstawienia książki przychodów, aby stwierdzić, czy pomoc małżonki w działalności męża miała jakiekolwiek uzasadnienie, a nie była tylko pozorna, fikcyjna, do celów ubezpieczenia społecznego.

Od 1 września 2013 r. osoby współpracujące w prowadzeniu działalności gospodarczej mają prawo do urlopu wychowawczego, czyli okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na takich samych zasadach jak pozostali uprawnieni. Warunkiem, jaki należy spełnić, aby móc skorzystać z urlopu, jest to, aby osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej posiadała co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »