Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nienależnej renty po tacie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-01-03

Dostałam karę za niezależnie pobrane świadczenie. Muszę zwrócić rentę po tacie, bo nie wiedziałam, że zarabiając 700 zł miesięcznie, nie mam do niej prawa. Teraz nie dam rady oddać takiej kwoty. Co mam robić?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z art. 84 ust. 8 pkt 1 ustawy systemowej ZUS może odstąpić od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

Do szczególnie uzasadnionych okoliczności (jak wynika z orzecznictwa sądowego) zalicza się na przykład:

  • brak majątku, 
  • ustalenie, że w przypadku zwrotu świadczeń osoba zobowiązana lub osoby pozostające na jej utrzymaniu zostaną pozbawione niezbędnych środków utrzymania, 
  • ciężka choroba powodująca niezdolność do pracy bądź niepełnosprawność, 
  • wiek osoby zobowiązanej, 
  • zdarzenia losowe,(kradzież, pożar) bądź inne klęski żywiołowe powodujące szczególne trudności w sytuacji materialnej osoby zobowiązanej.

Aby ZUS mógł odstąpić od żądania zwrotu bądź rozłożyć należność na raty,albo odroczyć termin płatności, osoba zobowiązana do zwrotu musi złożyć odpowiedni wniosek. 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej oraz odpowiednie dokumenty, potwierdzające te szczególne okoliczności, które uniemożliwiają zwrot nienależnie pobranych świadczeń. 

W sytuacji gdy ZUS nie przychyli się do Pani prośby, może Pani zawsze odwołać się do sądu i to sąd zbada, czy zachodzą owe szczególnie uzasadnione okoliczności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »