Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie przedemerytalne - Porady prawne

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić warunki ogólne, czyli co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych i nadal być zarejestrowanym bezrobotnym, przy czym w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie można bez powodu odmówić przyjęcia zatrudnienia. Ponadto należy złożyć w odpowiednim czasie wniosek o przyznanie świadczenia. Wymieniliśmy warunki wspólne dla wszystkich, ale oprócz nich trzeba też spełnić warunki indywidualne, a te dotyczą m.in. stażu pracy, wieku i przyczyn zakończenia stosunku pracy.

 

Świadczenie przedemerytalne a zasiłek chorobowy

Świadczenie przedemerytalne a zasiłek chorobowy

Zakład pracy złożył mi propozycję przejścia na świadczenie przedemerytalne. Spełniam wymogi, gdyż mam 55 lat, 30 lat pracy i będę zwolniona z przyczyn ekonomicznych. Wiem też, że muszę zarejestrować się jako bezrobotna na pół roku. Problem w tym, że po...

Czy mam prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Czy mam prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Mam 55 lat. Zostałam zwolniona 8 miesięcy temu. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło przez pracodawcę; w świadectwie jest wpisane – art. 30 § 1 pkt 2 K.p. Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne? Złożyłam do ZUS stosowne dokumenty, ale twierdzą, że ten...

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Do czerwca mam przyznane przez ZUS świadczenie przedemerytalne. W czerwcu br. osiągnę wiek emerytalny 65 lat. Wniosek o emeryturę zamierzam złożyć z końcem lipca. Do którego dnia zostanie wypłacone świadczenie przedemerytalne, a od którego dnia emerytura? Czy ma znaczenie dzień...

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

W rozwiązaniu umowy o pracę i świadectwie pracy mam wpisaną przyczynę wypowiedzenia jako likwidację stanowiska pracy z przyczyn ekonomiczno-finansowych (K.p. art. 30 § 1 pkt 2). Mam 56 lat i 26 lat stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe). Czy...

Likwidacja zakładu pracy po zlikwidowaniu stanowiska a zasiłek przedemerytalny

Likwidacja zakładu pracy po zlikwidowaniu stanowiska a zasiłek przedemerytalny

31 lipca zlikwidowano moje stanowisko (dostałam wypowiedzenie po 5 latach) pracy, a na 31 grudnia pracodawca zlikwidował – zamknął swoją firmę. Zarejestrowałam się w urzędzie pracy i po 180 dniach wystąpiłam do ZUS-u o zasiłek przedemerytalny. Do dnia...

Czy świadczenie kompensacyjne wyklucza prawo do emerytury z rekompensatą

Czy świadczenie kompensacyjne wyklucza prawo do emerytury z rekompensatą

Pracowałam jako nauczyciel w szkole. W kwietniu 2017 r. skończyłam 60 lat. Przebywam na emeryturze od dnia, w którym weszła w życie nowa ustawa emerytalna, czyli od 1 października 2017 r. Odchodząc na emeryturę, miałam 35 lat stażu pracy, w tym 28 lat jako...

Prowadzenie działalności gospodarczej a świadczenie kompensacyjne

Prowadzenie działalności gospodarczej a świadczenie kompensacyjne

Jestem nauczycielką spełniająca kryteria dla uzyskania świadczenia kompensacyjnego. Mam pytanie dotyczące możliwości podjęcia pracy, która nie skutkuje utratą świadczenia kompensacyjnego. Czy prowadzenie działalności gospodarczej, związanej z prowadzeniem placówki...

Prowadzenie działalności gospodarczej a przejście na świadczenie przedemerytalne

Prowadzenie działalności gospodarczej a przejście na świadczenie przedemerytalne

Mąż skończył 60 lat we wrześniu, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zamierza przejść na świadczenia przedemerytalne. Czy zamknięcie działalności wiąże się z ogłoszeniem jej upadłości? Czy mąż musi przejść na zasiłek dla bezrobotnych?

Czy po rencie chorobowej mogę przejść na świadczenie przedemerytalne?

Czy po rencie chorobowej mogę przejść na świadczenie przedemerytalne?

Dzień dobry, mój wiek to prawie 58 lat, w lipcu 2019 roku nabędę prawa emerytalne. Obecnie choruję od grudnia 2013 r. (najpierw 182 dni zwolnienia lekarskiego, następnie rok świadczenie rehabilitacyjne i obecnie otrzymałam na rok). Czy po utracie uprawnienia do renty, mając...

Długi okres ubezpieczenia w ZUS i KRUS a świadczenie przedemerytalne

Długi okres ubezpieczenia w ZUS i KRUS a świadczenie przedemerytalne

Mam 57 lat, pracę zawodową rozpocząłem w 1973 r. Pracowałem do 2003 r., potem zacząłem dzierżawić ziemię i opłacać składki w KRUS. Obecnie umowa dzierżawy kończy się. Czy mogę starać się o świadczenie przedemerytalne ze względu na długi okresu...

Zasiłek przedemerytalny a likwidacja działalności gospodarczej

Zasiłek przedemerytalny a likwidacja działalności gospodarczej

Za 2 miesiące kończę 61 lat i chcę przejść na zasiłek przedemerytalny. Mam ponad 35-letni staż pracy. Prowadzę z żoną sklep (działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), a oprócz tego jestem zatrudniony na umowę o pracę i tam są...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »