Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie przedemerytalne - Porady prawne

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić warunki ogólne, czyli co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych i nadal być zarejestrowanym bezrobotnym, przy czym w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie można bez powodu odmówić przyjęcia zatrudnienia. Ponadto należy złożyć w odpowiednim czasie wniosek o przyznanie świadczenia. Wymieniliśmy warunki wspólne dla wszystkich, ale oprócz nich trzeba też spełnić warunki indywidualne, a te dotyczą m.in. stażu pracy, wieku i przyczyn zakończenia stosunku pracy.

Strona: 1 2

 
Opublikowane: 2022-02-07

Likwidacja zakładu pracy po zlikwidowaniu stanowiska a zasiłek przedemerytalny

Likwidacja zakładu pracy po zlikwidowaniu stanowiska a zasiłek przedemerytalny

31 lipca zlikwidowano moje stanowisko (dostałam wypowiedzenie po 5 latach) pracy, a na 31 grudnia pracodawca zlikwidował – zamknął swoją firmę. Zarejestrowałam się w urzędzie pracy i po 180 dniach wystąpiłam do ZUS-u o zasiłek przedemerytalny. Do dnia...

Opublikowane: 2021-02-26

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

Świadczenie przedemerytalne za zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska

W rozwiązaniu umowy o pracę i świadectwie pracy mam wpisaną przyczynę wypowiedzenia jako likwidację stanowiska pracy z przyczyn ekonomiczno-finansowych (K.p. art. 30 § 1 pkt 2). Mam 56 lat i 26 lat stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe). Czy...

Opublikowane: 2019-12-02

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. W ostatniej pracy zostałam zwolniona z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodam ze w świadectwie pracy stanowisko określono jako pracownik fizyczny. Po półrocznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych złożyłam...

Opublikowane: 2019-11-29

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Do czerwca 2021 r. mam przyznane przez ZUS świadczenie przedemerytalne. W czerwcu br.* osiągnę wiek emerytalny 65 lat. Wniosek o emeryturę zamierzam złożyć z końcem lipca. Do którego dnia zostanie wypłacone świadczenie przedemerytalne, a od którego dnia...

Opublikowane: 2019-11-22

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Przebywam na świadczeniu przedemerytalnym. Chcę zatrudnić się jako agent w biurze nieruchomości. Co jest bardziej korzystne dla mnie: umowa-zlecenie czy założenie własnej działalności gospodarczej? Czy mogę liczyć na jakieś ulgi na start, gdybym założyła własną...

Opublikowane: 2019-06-19

Problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego

Mam problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego. Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnił mi do ustalenia wartości kapitału początkowego okresu od 1977 do 1984 z powodu braku świadectwa pracy. W zastępstwie został dostarczony druk Rp-7...

Opublikowane: 2019-05-17

Rezygnacja z ciężkiej fizycznej pracy i przejście na zasiłek przedemerytalny

Mam 63 lata, przepracowałem nieprzerwanie 48 lat i chciałbym przejść na zasiłek przedemerytalny. Problem polega na tym, że wciąż jestem zatrudniony, a pracodawca nie ma zamiaru rozwiązać ze mną umowy o pracę, ponieważ jestem jedynym pracownikiem fizycznym w tej...

Opublikowane: 2019-04-26

Czy świadczenie kompensacyjne wyklucza prawo do emerytury z rekompensatą

Czy świadczenie kompensacyjne wyklucza prawo do emerytury z rekompensatą

Pracowałam jako nauczyciel w szkole. W kwietniu 2017 r. skończyłam 60 lat. Przebywam na emeryturze od dnia, w którym weszła w życie nowa ustawa emerytalna, czyli od 1 października 2017 r. Odchodząc na emeryturę, miałam 35 lat stażu pracy, w tym 28 lat jako...

Opublikowane: 2019-03-29

Czy będzie przysługiwał mi zasiłek przedemerytalny?

Mam 56 lat i za miesiąc kończy mi się umowa o pracę na czas określony. Prawdopodobnie nie będę miała przedłużonej umowy. Czy będzie przysługiwał mi zasiłek przedemerytalny?

Opublikowane: 2019-02-27

Jakie są warunki do nabycia świadczenia przedemerytalnego?

Moja mama przez ostatnie lata zajmowała się swoją niepełnosprawną mamą. Babcia zmarła 2 dni temu, a mamie jeszcze trochę brakuje do ukończenia 55 lat. Czy są jakieś szanse, aby otrzymała świadczenie przedemerytalne? Jakie są warunki niezbędne do nabycia prawa do...

Opublikowane: 2019-02-25

Odmowa udzielenia zasiłku przedemerytalnego

Złożyłam wniosek o zasiłek przedemerytalny i dostałam odpowiedz odmowną ze względu na krotki okres składkowy i nieskładkowy. Prowadziłam działalność gospodarczą, potem byłam zatrudniona w biurze, rozwiązanie nastąpiło z przyczyn likwidacji stanowiska...

Opublikowane: 2019-01-28

Zgłoszenie dochodu z wynajmu do ZUS przy świadczeniu przedemerytalnym

Zgłoszenie dochodu z wynajmu do ZUS przy świadczeniu przedemerytalnym

Pobieram świadczenie przedemerytalne i ledwo starcza mi na utrzymanie. Gdybym wynajęła komuś pokój, to czy obowiązuje mnie zgłoszenie dochodu z wynajmu do ZUS?

Opublikowane: 2019-01-11

Czy ZUS miał prawo odmówić mi przyznania świadczenia przedemerytalnego?

Czy ZUS miał prawo odmówić mi przyznania świadczenia przedemerytalnego?

Mam 61 lat, przepracowane 40 lat pracy, w ostatnim zakładzie pracy byłem zatrudniony przez okres 6 miesięcy, a następnie zostałem zwolniony z powodu likwidacji mojego stanowiska. Zarejestrowałem się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, bo po...

Opublikowane: 2018-12-24

Rozwiązanie umowy o pracę z art. 55 K.p. a ubieganie się o świadczenie przedemerytalne lub wcześniejszą emeryturę

Mam 59 lat, 39 lat pracy, w tym 15 lat w warunkach szkodliwych oraz potwierdzone dokumentem 2 lata pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Obecnie jestem właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 8 ha. Nadal jestem zatrudniony u pracodawcy, który zalega...

Opublikowane: 2018-12-07

W jaki sposób powinna zostać rozwiązana umowa aby skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego?

Mam 58 lat i 38 lat pracy (u ostatniego pracodawcy 16 lat). Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. W przyszłym miesiącu minie 182 dni zwolnienia na L-4 i moja umowa o pracę zostanie rozwiązana. W jaki sposób powinna zostać rozwiązana umowa, żebym nie...

Opublikowane: 2018-12-03

Na jakich warunkach podjąć pracę, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Z końcem 2017 r. zakończyłem prowadzenie działalności gospodarczej. Z dniem 2 kwietnia 2018 r. skończę 64 lata*. Od połowy stycznia br. jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Na jakich warunkach mogę podjąć pracę, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Opublikowane: 2018-11-21

Warunki przejścia na zasiłek przedemerytalny - praca na etacie i własna działalność

Warunki przejścia na zasiłek przedemerytalny - praca na etacie i własna działalność

Jestem zatrudniona na umowę o pracę i jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą, którą planuję zawiesić lub zamknąć ze względu na brak dochodu. Ostatnio mój pracodawca wspomina o zamknięciu swojej działalności i zwolnieniu mnie z tego właśnie...

Opublikowane: 2018-07-04

Dokument potwierdzający likwidację zakładu pracy w celu uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Otrzymałam pismo z ZUS wzywające do przedłożenia dodatkowych dowodów: dokumentu potwierdzającego likwidację zakładu pracy. Wezwanie dotyczyło złożonego przeze mnie wniosku o świadczenie przedemerytalne. Od urzędniczki prowadzącej moją sprawę w ZUS dowiedziałam...

Opublikowane: 2018-05-14

Prowadzenie działalności gospodarczej a świadczenie kompensacyjne

Prowadzenie działalności gospodarczej a świadczenie kompensacyjne

Jestem nauczycielką spełniająca kryteria dla uzyskania świadczenia kompensacyjnego. Mam pytanie dotyczące możliwości podjęcia pracy, która nie skutkuje utratą świadczenia kompensacyjnego. Czy prowadzenie działalności gospodarczej, związanej z prowadzeniem placówki...

Opublikowane: 2018-05-04

Prowadzenie działalności gospodarczej a przejście na świadczenie przedemerytalne

Prowadzenie działalności gospodarczej a przejście na świadczenie przedemerytalne

Mąż skończył 60 lat we wrześniu, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zamierza przejść na świadczenia przedemerytalne. Czy zamknięcie działalności wiąże się z ogłoszeniem jej upadłości? Czy mąż musi przejść na zasiłek dla bezrobotnych?

Opublikowane: 2018-03-14

Jakie są warunki otrzymania świadczenia przedemerytalnego?

Jakie są warunki otrzymania świadczenia przedemerytalnego? Mam 40 lat składkowych, a mój wiek to 56 lat. Jaki wpis ma być na ostatnim świadectwie pracy? Pracodawca wpisał „likwidacja stanowiska pracy” – czy to wystarczy?

Opublikowane: 2018-02-05

Czy mam szanse na świadczenie przedemerytalne?

Mam 57 lat, umowa o pracę wygasła 31.01.2017. W świadectwie pracy pracodawca wpisał rozwiązanie umowy przez niego za wypowiedzeniem art. 30 § 1 pkt 4 K.p. Następnie pracodawca wystawił korektę do świadectwa, w którym jako powód wpisał rozwiązanie umowy...

Opublikowane: 2017-08-30

Warunki przejścia na zasiłek przedemerytalny

Warunki przejścia na zasiłek przedemerytalny

Jutro mam podjąć decyzję o przejściu do innej firmy, która powstała, aby wykonywać usługi na rzecz kilku firm, także i mojej, w której pracuję. Przejście pracowników ma się odbyć na zasadzie zwolnienia i ponownego przyjęcia (a nie zgodnie...

Opublikowane: 2017-08-11

Likwidacja stanowiska pracy a staranie się o świadczenie przedemerytalne

Likwidacja stanowiska pracy a staranie się o świadczenie przedemerytalne

Mój mąż jest zatrudniony od pół roku na pełen etat jako pracownik. Od 20 lat prowadził własną działalność gospodarczą, którą zlikwidował niedawno. Na początku tego roku skończy 60 lat, jego okres opłacania składek to 37 lat pracy. W tej chwili jego pracodawca zaczyna...

Opublikowane: 2017-07-14

Likwidacja miejsca pracy osoby 60-letniej

Mam 60 lat, staż pracy 38 lat. Od 8 miesięcy pracuję w dwuosobowej firmie na cały etat. Pracodawca chce zlikwidować moje stanowisko pracy i sam poprowadzić działalność. Czy będę mógł przejść na zasiłek, a po 6 miesiącach na świadczenie przedemerytalne, jeżeli...

Opublikowane: 2017-06-16

Jak skutecznie sumować okresy pracy?

Mam skończone 58 lat i w czerwcu zakład zwolni mnie z tytułu likwidacji stanowiska pracy (Orange Polska). W Orange pracuję nieprzerwanie od 1982 r., czyli przepracowałem 35 lat, przed rozpoczęciem pracy odbyłem 2-letnią zasadniczą służbę wojskową, a przed...

Opublikowane: 2017-06-02

Czy kwalifikuję się do świadczenia przedemerytalnego?

W tym miesiącu ukończyłem 60 lat. Moja historia zawodowa wygląda następująco: Pracowałem na etacie od 1977 do 1991 r. z przerwą na odbycie zasadniczej służby wojskowej. Od 1991 r. nieprzerwanie prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, aż do 2015 r., kiedy to...

Opublikowane: 2017-04-10

Wymagany okres na bezrobociu a świadczenie przedemerytalne

Moje pytanie dotyczy nieprzyznania tacie renty. Tata rentę otrzymywał przez ostatnie 7 lat. Teraz lekarz orzecznik ZUS stwierdził w otrzymanym piśmie, że „nie jest pan niezdolny do pracy”. Tata ma 62 lata, ponad 30 lat pracy oraz 7 lat renty. Złożył odwołanie do...

Opublikowane: 2016-10-14

Świadczenie przedemerytalne a zasiłek chorobowy

Świadczenie przedemerytalne a zasiłek chorobowy

Zakład pracy złożył mi propozycję przejścia na świadczenie przedemerytalne. Spełniam wymogi, gdyż mam 55 lat, 30 lat pracy i będę zwolniona z przyczyn ekonomicznych. Wiem też, że muszę zarejestrować się jako bezrobotna na pół roku. Problem w tym, że po...

Opublikowane: 2016-10-07

Świadczenie przedemerytalne po zamknięciu zakładu pracy

Mój zakład pracy ma być zlikwidowany z przyczyn ekonomicznych. Pracuję tu od 8 lat na 1/2 etatu. Wcześniej mam 20 lat składkowych i 7 nieskładkowych. Skończyłam 58 lat. Co mogę zrobić w tej sytuacji, jakie mam szanse na świadczenie?

Opublikowane: 2016-08-10

Albo renta, albo świadczenie przedemerytalne

Mam prawie 35 lat pracy. Od dziewięciu miesięcy nie pracuję – złożyłam wypowiedzenie z pracy z powodu pogarszającego się stanu zdrowia – jestem na rencie do końca roku. Czy w razie nieotrzymania ponownie renty mogłabym przejść na świadczenie...

Opublikowane: 2016-05-02

Ostatnia wypłata środków z zamkniętej firmy a bezrobocie

Jestem osobą bezrobotną zarejesrtowaną w urzędzie pracy, pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Za miesiąc będę mogła wystąpić do ZUS-u o świadczenie przedemerytalne (po upływie 180 dni). Za kilka dni mam jeszcze otrzymać ostatnią wypłatę środków z zamkniętego...

Opublikowane: 2016-04-18

Świadczenia przedemerytalne nie dla każdego

Czy prawdą jest, że od momentu ukończenia 60 roku życia mogę skorzystać ze świadczenia emerytalnego w niepełnym wymiarze i pracować dalej, aż do uzyskania praw do pełnej emerytury?

Opublikowane: 2016-03-28

Starania o zasiłek przedemerytalny

Jestem urodzona w 1963 r. W 1982 r. zaczęłam pracować. W 2000 r. miałam okres składkowy ok. 13 lat, nieskładkowy – 4 lata. Później pracowałam z przerwami. Prawdopodobnie czeka mnie likwidacja mojego stanowiska pracy. Posiadam zaświadczenie o istnieniu...

Opublikowane: 2016-03-02

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy a świadczenie przedemerytalne

Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę, która była zawarta na czas nieokreślony. Na świadectwie pracy jest napisane, że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron art. 30 § 1 pkt 2 (umowę rozwiązał...

Opublikowane: 2016-02-19

Czy mam szansę na świadczenie?

W firmie przepracowałam ponad 30 lat z trzyletnią przerwą. Ostatnia umowa na czas określony została rozwiązana wcześniej za wypowiedzeniem. Uzasadnienie ustne: zmiany organizacyjne. Złożyłam pozew do sądu pracy o uznanie przyczyny zwolnienia leżącej po stronie...

Opublikowane: 2016-01-13

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Mam 63 lata, przepracowane 46 lat. Właśnie dowiedziałem się, że mój wniosek o rentę został odrzucony przez ZUS. Nie jestem zwolniony z pracy, ale również nie pracuję, bo lekarz medycyny pracy nie dał mi zdolności do pracy. Pracodawca na razie nie zwolnił mnie tylko...

Opublikowane: 2016-01-07

Prawo do uzyskania świadczenia kompensacyjnego

Jestem nauczycielką mianowaną. Mam 57 lat. Po studiach miałam roczną przerwę. Od 1985 roku do dziś pracuję w szkole podstawowej. W 1994 roku byłam na wychowawczym. Aktualnie kończy mi się roczny urlop dla poratowania zdrowia. Nie czuję się na siłach wrócić do pracy...

Opublikowane: 2015-11-30

Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Otrzymałam decyzję odmowną w sprawie świadczenia przedemerytalnego. Czy mogę się od niej odwołać? Nie spełniam warunku ukończenia 55 lat w momencie odejścia z pracy z winy pracodawcy, zabrakło mi 4 miesiące. Czy z uwagi na stan zdrowia dostanę to...

Opublikowane: 2015-10-28

Czy po rencie chorobowej mogę przejść na świadczenie przedemerytalne?

Czy po rencie chorobowej mogę przejść na świadczenie przedemerytalne?

Dzień dobry, mój wiek to prawie 58 lat, w lipcu 2019 roku nabędę prawa emerytalne. Obecnie choruję od grudnia 2013 r. (najpierw 182 dni zwolnienia lekarskiego, następnie rok świadczenie rehabilitacyjne i obecnie otrzymałam na rok). Czy po utracie uprawnienia do renty, mając...

Opublikowane: 2015-08-27

Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Chciałabym zasięgnąć opinii, czy dostanę świadczenie przedemerytalne po rozwiązaniu stosunku pracy. Mam ukończone 52 lata, przepracowałam 33 lata, od 16 roku życia pracowałam również na gospodarstwie rolnym, które posiadali rodzice. Do szkoły średniej codziennie dojeżdżałam,...

Opublikowane: 2015-07-16

Zwolnienie z pracy 60-letniej kobiety

Jestem kobietą, za pół roku skończę 60 lat. Okres składkowy – 27 lat i 4 miesiące, okres nieskładkowy – 4 lata i 9 miesięcy (studia). Miesiąc temu zostałam zwolniona z powodu likwidacji stanowiska pracy. Czy mam szansę na świadczenie przedemerytalne?

Opublikowane: 2015-07-13

Komu się należy świadczenie przedemerytalne?

Mam 58 lat i jestem zainteresowany przejściem na świadczenie przedemerytalne, dlatego chciałbym wiedzieć, czy mnie się ono należy. Dwa lata temu miałem przepracowane 38,5 lat, w tym przez ostatnie 25 lat prowadziłem działalność gospodarczą. Potem przez rok byłem na...

Opublikowane: 2015-06-08

Świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy

Świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy

W tym roku kończę 61 lat i mam czterdzieści lat pracy zawodowej. Jestem przedsiębiorcą – przez ostatnie 25 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Na jakich warunkach mogę otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Opublikowane: 2015-04-20

Świadczenie przedemerytalne, warunki

Jestem kobietą, za 2 miesiące skończę 56 lat, mam udokumentowany 32-letni staż pracy. Na moim ostatnim świadectwie pracy, gdzie pracowałam na cały etat, istnieje zapis, że stosunek pracy ustał – za wypowiedzeniem przez zakład pracy z dopiskiem art. 30 § 1 pkt 2 K.p....

Opublikowane: 2015-03-04

Czy nabędę prawo do świadczenia przedemerytalnego?

W tym roku skończę 54 lata. Przed 5 miesiącami zlikwidowałam działalność gospodarczą i zarejestrowałam się w PUP jako bezrobotna z rocznym prawem do zasiłku. Posiadałam 33 lata i 10 miesięcy lat pracy. Jeśli teraz podejmę pracę na 1/4 etatu, a po 6...

Opublikowane: 2015-02-21

Jak nie zostać bez środków do życia?

Mam 61 lat, staż pracy 38 lat. Z powodów ekonomicznych zostanę zwolniony. Szef zatrudnia 6 pracowników. Jak nie zostać bez środków do życia? Czy mogę starać się o świadczenie przedemerytalne?

Opublikowane: 2015-02-07

Długi okres ubezpieczenia w ZUS i KRUS a świadczenie przedemerytalne

Długi okres ubezpieczenia w ZUS i KRUS a świadczenie przedemerytalne

Mam 57 lat, pracę zawodową rozpocząłem w 1973 r. Pracowałem do 2003 r., potem zacząłem dzierżawić ziemię i opłacać składki w KRUS. Obecnie umowa dzierżawy kończy się. Czy mogę starać się o świadczenie przedemerytalne ze względu na długi okresu...

Opublikowane: 2015-01-26

Półroczne zatrudnienie przed przejściem na zasiłek przedemerytalny

Mój tata ma 62 lat i od lat prowadził swoją firmę, którą niedawno zamknął. Słyszeliśmy, że do końca roku obowiązują przepisy o zasiłku przedemerytalnym. Czy wystarczy, by tata był teraz zatrudniony w mojej działalności na 6 miesięcy (do 20 grudnia)...

Opublikowane: 2015-01-21

Na jakie świadczenie przedemerytalne mogę liczyć?

Mam przepracowane 36 lat i mam 55 lat. Ostatnio przepracowałam jeden rok na pełen etat (minimalna pensja), a potem kilka miesięcy, ale na pół etatu. Wiem, że otrzymam zasiłek dla bezrobotnych. A czy (i na jakie) mogę liczyć świadczenie przedemerytalne?

Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl