Materiały


Opublikowane: 2020-09-14

Emerytura w kraju a praca w Anglii


Opublikowane: 2020-09-07

Jedno zwolnienie na dwie różne choroby


Opublikowane: 2020-08-31

Zasiłki dla osoby wymagającej opieki i jej opiekunów


Opublikowane: 2020-08-24

Renta rodzinna dla pracującej studentki


Opublikowane: 2020-08-17

Zasiłek na dziecko podczas epidemii koronawirusa a kontrola ZUS


Opublikowane: 2020-08-10

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS


Opublikowane: 2020-08-03

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika


Opublikowane: 2020-07-28

Zbycie udziałów w spółce z o.o. a składki na ubezpieczenie w ZUS


Opublikowane: 2020-07-20

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura


Opublikowane: 2020-07-13

Wcześniejsza emerytura dla pracownika PKP pracującego w warunkach szczególnych


Opublikowane: 2020-07-06

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej


Opublikowane: 2020-06-29

Dodatkowa praca ubezpieczonego w KRUS


Opublikowane: 2020-06-22

Wstrzymanie zasiłku chorobowego z powodu zatrudniania męża


Opublikowane: 2020-06-15

Zmiana stanowiska pracownikowi w wieku ochronnym


Opublikowane: 2020-06-08

Czy istnieje obowiązek pracy przed przejściem na emeryturę?


Opublikowane: 2020-06-01

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty


Opublikowane: 2020-05-25

Doliczenie pracy na umowę-zlecenie w celu podwyższenia renty po mężu


Opublikowane: 2020-05-21

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania


Opublikowane: 2020-05-11

Kontrolowanie przez przełożonego podczas L4


Opublikowane: 2020-05-04

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu


Opublikowane: 2020-04-24

Umowa zlecenie podczas ciąży a zasiłek macierzyński


Opublikowane: 2020-04-17

Odrzucenie wniosku o rentę dla dzieci po zmarłym ojcu


Opublikowane: 2020-04-03

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2020-03-27

Jak uzyskać emeryturę mieszaną?


Opublikowane: 2020-03-16

Podjęcie pracy na świadczeniu kompensacyjnym


Opublikowane: 2020-03-06

Wynajem mieszkań przez osobę pobierającą świadczenie rehabilitacyjne


Opublikowane: 2020-02-28

Renta rodzinna po drugim mężu


Opublikowane: 2020-02-21

Renta rodzinna studenta a założenie spółki z o.o.


Opublikowane: 2020-02-14

Czy można zrezygnować z orzeczenia o niepełnosprawności?


Opublikowane: 2020-02-07

Nieruchomość za dożywocie a opłaty za DPS


Opublikowane: 2020-01-31

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach


Opublikowane: 2020-01-27

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa


Opublikowane: 2020-01-20

Sprawa z ZUS o zwrot nienależnie pobranego świadczenia chorobowego


Opublikowane: 2020-01-13

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników


Opublikowane: 2020-01-07

Pogarszający się stan zdrowia pracownika - warunki przyznania renty


Opublikowane: 2019-12-31

Stopień niepełnosprawności a prawo do renty socjalnej


Opublikowane: 2019-12-27

Jakie wynagrodzenie na macierzyńskim przy drugim dziecku


Opublikowane: 2019-12-13

Przedawnienie zaległości w ZUS


Opublikowane: 2019-12-02

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy


Opublikowane: 2019-11-29

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę


Opublikowane: 2019-11-25

Prawo ojca do urlopu po pół roku od porodu


Opublikowane: 2019-11-22

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym


Opublikowane: 2019-11-18

Świadczenie rehabilitacyjne po powrocie do pracy


Opublikowane: 2019-11-15

Zawieszenie lub przepisanie emerytury


Opublikowane: 2019-11-04

Składki emerytalne sprzed wyjazdu za granicę


Opublikowane: 2019-11-01

Przejście na L4 z innego tytułu


Opublikowane: 2019-10-28

ZUS zajął majątek męża nie uznając rozdzielności majątkowej


Opublikowane: 2019-10-21

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą


Opublikowane: 2019-10-14

Odmowna decyzja wypłaty zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2019-10-07

Nienależnie pobrane świadczenie z ZUS


Opublikowane: 2019-09-27

Zakres uprawnień ZUS przy kontroli zasiłku opiekuńczego


Opublikowane: 2019-09-23

Prowadzenie działalności i zatrudnienie w firmie męża a zasiłki w przypadku ciąży


Opublikowane: 2019-09-20

Opłacanie składek na emeryturze a kontynuacja ubezpieczenia


Opublikowane: 2019-09-13

Wypłaty środków z subkonta po śmierci właściciela


Opublikowane: 2019-09-06

Korzystny miesiąc przejścia na emeryturę


Opublikowane: 2019-08-30

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym wliczane do okresu zatrudnienia


Opublikowane: 2019-08-26

Podwyższenie emerytury za pracę na wcześniejszej emeryturze


Opublikowane: 2019-08-07

Zakończenie zatrudnienia podczas macierzyńskiego


Opublikowane: 2019-08-02

Jak zwiększyć małą emeryturę po przejściu z renty?


Opublikowane: 2019-07-31

Praca w Polsce dla szwedzkiego pracodawcy – podatek, składki ZUS


Opublikowane: 2019-07-26

Prośba o wydanie druku Rp-7


Opublikowane: 2019-07-24

Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?


Opublikowane: 2019-07-15

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli - emerytura na tzw. starych zasadach


Opublikowane: 2019-07-12

Powrót z wychowawczego a kolejna ciąża i zasiłek chorobowy


Opublikowane: 2019-07-10

Przedsiębiorca na chorobowym oczekujący przyznania renty, co ze składkami?


Opublikowane: 2019-07-08

Kiedy należy się odprawa rentowa lub emerytalna?


Opublikowane: 2019-06-26

Czy przeciągnąć okres zatrudnienia do okresu ochronnego?


Opublikowane: 2019-06-24

Rp7 bez nadgodzin


Opublikowane: 2019-06-19

Problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego


Opublikowane: 2019-06-14

Dług w ZUS - rozłożenie na raty


Opublikowane: 2019-06-12

Przerwa weekendowa a nowy okres zasiłkowy


Opublikowane: 2019-06-10

Ile musi być przepracowanych lat w warunkach szkodliwych aby starać się o wcześniejszą emeryturę?


Opublikowane: 2019-05-24

Dodatek do emerytury za chorobę zawodową


Opublikowane: 2019-05-15

Wyjazd za granicę do pracy na emeryturze


Opublikowane: 2019-05-13

Składki ZUS a minimalne wynagrodzenie z tytułu pracy na etacie


Opublikowane: 2019-05-06

Wcześniejsza emerytura dla mechanika samochodowego pracującego w kanałach remontowych


Opublikowane: 2019-04-29

Na jakie zasiłki z ZUS-u mogę liczyć prowadząc działalność gospodarczą?


Opublikowane: 2019-04-24

Kontrola z ZUS i zakwestionowanie umowy o dzieło


Opublikowane: 2019-04-22

Cofnięcie wydanego przez ZUS formularza A1, konsekwencje


Opublikowane: 2019-04-19

Zasiłek chorobowy w Anglii a renta z tytułu niezdolności do pracy w Polsce


Opublikowane: 2019-03-22

Prawidłowe obliczenie odprawy emerytalnej


Opublikowane: 2019-03-20

Postępowanie sprawdzające ZUS i wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2019-03-01

Odmowa przyznania emerytury pomostowej


Opublikowane: 2019-02-15

Czy można pobierać dwie emerytury?


Opublikowane: 2019-02-13

Wyjazd za granicę do pracy i pobieranie renty socjalnej


Opublikowane: 2019-02-08

Wniosek o przyznanie emerytury a praca za granicą


Opublikowane: 2019-02-06

Schizofrenia a otrzymanie renty i ubezpieczenia


Opublikowane: 2019-01-14

Zaległości w ZUS zmarłego ojca


Opublikowane: 2019-01-11

Czy ZUS miał prawo odmówić mi przyznania świadczenia przedemerytalnego?


Opublikowane: 2019-01-07

Zwrot nienależnie pobranej renty z tytułu niezdolności do pracy ze względu na zagraniczne zarobki


Opublikowane: 2019-01-04

Przejście na emeryturę ZUS rezygnując z renty MSW


Opublikowane: 2019-01-02

Śmierć rodziców, na jakie świadczenie może liczyć osoba z II grupą inwalidzką?


Opublikowane: 2018-12-19

Etat i działalność gospodarcza - urlop macierzyński, urlop wychowawczy


Opublikowane: 2018-12-14

Czy należy się renta rodzinna po zmarłej matce przy pobieraniu renty socjalnej?


Opublikowane: 2018-12-05

Renta dla syna z porażeniem mózgowym


Opublikowane: 2018-11-26

Dług w ZUS a emerytura


Opublikowane: 2018-11-21

Warunki przejścia na zasiłek przedemerytalny - praca na etacie i własna działalność


Opublikowane: 2018-11-16

Umowa zlecenie z obowiązkiem opłacania składek emerytalno-rentowych


Opublikowane: 2018-11-12

Pobieranie renty rodzinnej, okresowa praca za granicą - jak uzyskać korzystną emeryturę?


Opublikowane: 2018-11-05

Funkcjonariusz celny, praca o szczególnym charakterze a emerytura pomostowa


Opublikowane: 2018-10-26

Wyrównanie zawieszonej emerytury


Opublikowane: 2018-10-24

Opieka nad dzieckiem a świadczenie rehabilitacyjne


Opublikowane: 2018-10-22

Dochód utracony a wysokość zasiłku rodzinnego


Opublikowane: 2018-10-12

Wyrównanie wypłaty renty z ZUS, od jakiej daty?


Opublikowane: 2018-10-05

Emerytura wojskowa na starych zasadach


Opublikowane: 2018-09-28

Cywilna emerytura dla emeryta wojskowego


Opublikowane: 2018-09-26

Co zrobić, by ZUS przejął płacenie składek chorobowych za firmę?


Opublikowane: 2018-09-24

Czy przysługuje wcześniejsza emerytura kolejowa?


Opublikowane: 2018-09-21

Przeniesienie składek z pracy we Francji do emerytury w Polsce


Opublikowane: 2018-09-17

Emerytura z Karty Nauczyciela czy powszechna, co korzystniejsze?


Opublikowane: 2018-09-14

Błąd w świadectwie pracy wykryty po latach przy składaniu dokumentów w sprawie emerytury


Opublikowane: 2018-09-10

Renta pobierana przez dwie żony zmarłego


Opublikowane: 2018-09-07

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym a jego działalność gospodarcza i składki ZUS


Opublikowane: 2018-09-05

Nowy okres zasiłkowy po 60 dniach od poprzedniego świadczenia


Opublikowane: 2018-08-27

Zasiłek chorobowy dla pracującego emeryta


Opublikowane: 2018-08-24

Okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej


Opublikowane: 2018-08-20

Ograniczenie etatu nauczycielowi w wieku przedemerytalnym


Opublikowane: 2018-08-17

Wliczenie do emerytury policyjnej pracy w gospodarstwie i innych


Opublikowane: 2018-08-15

Brak informacji z ZUS-u po komisji lekarskiej


Opublikowane: 2018-08-10

Termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy


Opublikowane: 2018-08-08

Wyliczenie emerytury i zawieszenie jej pobierania


Opublikowane: 2018-08-06

Przeliczenie renty po zmarłym mężu a własna emerytura


Opublikowane: 2018-08-03

Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny i prawo do renty socjalnej


Opublikowane: 2018-08-01

ZUS nie uwzględnił składek na FUSR, czy otrzymam wyrównanie za wszystkie lata?


Opublikowane: 2018-07-30

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego


Opublikowane: 2018-07-20

Wspólność małżeńska jako warunek uzyskania renty rodzinnej


Opublikowane: 2018-07-16

Zasiłek przedemerytalny dla opiekuna osoby niepełnosprawnej po jej śmierci – warunki


Opublikowane: 2018-07-13

Wystąpienie do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej po mężu


Opublikowane: 2018-07-11

Prawo do emerytury w Polsce a okresy składkowe w Niemczech


Opublikowane: 2018-07-09

Emerytura policyjna a emerytura z ZUS


Opublikowane: 2018-07-06

Pełnomocnik w firmie na czas choroby przedsiębiorcy, czy ZUS może odmówić zasiłku chorobowego?


Opublikowane: 2018-07-02

Emerytura pomostowa lekarza a dalsza praca


Opublikowane: 2018-06-29

Opłacanie wysokich składek w celu otrzymania najwyższego zasiłku chorobowego - po zmianach


Opublikowane: 2018-06-25

Renta rodzinna w rodzinie zastępczej


Opublikowane: 2018-06-22

Choroby zawodowe, jak je udowodnić i otrzymać świadczenia?


Opublikowane: 2018-06-20

Zakończenie umowy o pracę przed porodem a urlop macierzyński


Opublikowane: 2018-06-15

Dołączenie zagranicznych okresów pracy i zwiększenie emerytury


Opublikowane: 2018-06-13

Doliczenie do stażu pracy w wojsku okresu nauki w szkole oficerskiej


Opublikowane: 2018-06-08

Odwołanie aneksu do umowy o pracę i cofnięcie A1


Opublikowane: 2018-05-30

Dług w ZUS z działalności gospodarczej a przedawnienie


Opublikowane: 2018-05-28

Chorobowe z etatu a umowa-zlecenie


Opublikowane: 2018-05-23

Brak umowy-zlecenia dla pracownika - praca na czarno


Opublikowane: 2018-05-21

Przyjęcie najkorzystniejszych lat pracy przy wyliczeniu wskaźnika podstawy wymiaru kapitału początkowego


Opublikowane: 2018-05-16

Czy po śmierci męża przysługuje renta lub emerytura?


Opublikowane: 2018-05-14

Prowadzenie działalności gospodarczej a świadczenie kompensacyjne


Opublikowane: 2018-05-11

Emerytura dla mężczyzny w wieku 60 lat


Opublikowane: 2018-05-07

Odmowa ZUS wypłaty zasiłku chorobowego z uwagi na nieprzedstawienie wymaganych dokumentów


Opublikowane: 2018-05-04

Prowadzenie działalności gospodarczej a przejście na świadczenie przedemerytalne


Opublikowane: 2018-04-30

Odprawa emerytalna dla nauczyciela pracującego w dwóch placówkach


Opublikowane: 2018-04-25

Żona zatrudniona w firmie męża a zasiłek macierzyński


Opublikowane: 2018-04-18

W jakiej kolejności złożyć dokumenty przy wniosku o emeryturę?


Opublikowane: 2018-04-16

Wyjazd za granicę z niepełnosprawną dziewczyną otrzymującą rentę socjalną


Opublikowane: 2018-04-13

Spór z ZUS-em o rentę socjalną


Opublikowane: 2018-04-11

Ochrona przedemerytalna dla pracownika policji


Opublikowane: 2018-04-09

Ubieganie się o emeryturę w Niemczech a prawo do polskiej emerytury


Opublikowane: 2018-04-04

Jak otrzymać wysoki zasiłek macierzyński?


Opublikowane: 2018-04-02

Urlop wychowawczy i macierzyński a kapitał początkowy


Opublikowane: 2018-03-30

Wstrzymanie zasiłku chorobowego po odwieszeniu działalności


Opublikowane: 2018-03-28

Likwidacja firmy podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy


Opublikowane: 2018-03-26

Pracownik długo przebywający na L4


Opublikowane: 2018-03-23

Liczne choroby i zwolnienia L4


Opublikowane: 2018-03-19

Pobieranie emerytury wojskowej a prawo do emerytury cywilnej


Opublikowane: 2018-03-16

Choroba przedsiębiorcy a dalsze prowadzenie firmy przez żonę


Opublikowane: 2018-03-12

Choroba na schizofrenię a renta z ZUS


Opublikowane: 2018-03-07

Kiedy odejść na emeryturę, by było to korzystne?


Opublikowane: 2018-03-02

Rozwód a opłaty za pobyt w DPS


Opublikowane: 2018-02-21

Zwolnienie poszpitalne po zasiłku chorobowym


Opublikowane: 2018-02-19

Czy mogę podjąć pracę u innego pracodawcy podczas urlopu rodzicielskiego?


Opublikowane: 2018-02-12

Abolicja za nieopłacone składki ZUS


Opublikowane: 2018-02-09

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę?


Opublikowane: 2018-01-31

Praca zarobkowa w oczekiwaniu na wyrok sądu o przyznaniu renty


Opublikowane: 2018-01-29

Przerwa w opłacaniu składki zdrowotnej a dobrowolne ubezpieczenie


Opublikowane: 2018-01-24

Zwolnienie lekarskie przerywane opieką na chore dziecko


Opublikowane: 2018-01-19

Zaległe składki ZUS za pracownika przy zamkniętej działalności


Opublikowane: 2018-01-15

Opłacanie maksymalnych składek podczas ciąży


Opublikowane: 2018-01-12

Dopłata od gminy za pobyt członka rodziny w DPS


Opublikowane: 2018-01-05

Staż pracy żony zatrudnionej w firmie męża


Opublikowane: 2018-01-01

Dziedziczenie składek ZUS


Opublikowane: 2017-12-29

Self-employed w UK a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce


Opublikowane: 2017-12-25

Pracujący emeryt mundurowy


Opublikowane: 2017-12-22

Świadczenie na mamę po udarze mózgu


Opublikowane: 2017-12-20

Przejście na świadczenie kompensacyjne a zaległy urlop


Opublikowane: 2017-12-18

Pismo z ZUS z żądaniem zaległych składek


Opublikowane: 2017-12-15

Powołanie na stanowisko prezesa spółki z o.o. a emerytura


Opublikowane: 2017-12-13

Brak świadectwa pracy a zaliczenie okresu pracy


Opublikowane: 2017-12-11

Doliczenie do stażu pracy nauczyciela pracy w gospodarstwie rolnym rodziców


Opublikowane: 2017-12-08

Umowa-zlecenie podczas urlopu wychowawczego i kolejna ciąża


Opublikowane: 2017-11-17

Nawrót choroby i kolejne L4


Opublikowane: 2017-11-15

Przeliczenie emerytury na starych zasadach


Opublikowane: 2017-11-08

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz firmy męża a świadczenie pielęgnacyjne


Opublikowane: 2017-11-06

Współpraca z byłym pracodawcą a preferencyjne składki ZUS


Opublikowane: 2017-11-01

Emerytura z FUS-u


Opublikowane: 2017-10-25

Czy jako kierowca OSP mogę już iść na emeryturę?


Opublikowane: 2017-10-16

Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę podczas przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym


Opublikowane: 2017-10-11

Podjęcie i rezygnacja z pracy podczas świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2017-10-09

Skreślenie z listy studentów a renta


Opublikowane: 2017-10-06

Odejście na emeryturę żołnierza


Opublikowane: 2017-10-04

Doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym


Opublikowane: 2017-10-02

Zmiana pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2017-09-27

Szanse na uzyskanie renty chorobowej


Opublikowane: 2017-09-20

Renta wdowia z Austrii


Opublikowane: 2017-09-18

Opieka nad żoną po porodzie a prowadzenie działalności


Opublikowane: 2017-09-13

Emerytura na starych zasadach dla nauczyciela


Opublikowane: 2017-09-11

Przedłużenie renty tylko o rok


Opublikowane: 2017-09-08

Jak przenieść składki emerytalne z Irlandii do Polski?


Opublikowane: 2017-09-06

Prawo do pieniędzy z emerytury po zmarłym mężu


Opublikowane: 2017-09-04

Potrącanie przez ZUS zaległości z zasiłku macierzyńskiego


Opublikowane: 2017-09-01

Przepisy przejściowe a dodatek wyrównawczy


Opublikowane: 2017-08-30

Warunki przejścia na zasiłek przedemerytalny


Opublikowane: 2017-08-21

Choroba i zawieszenie działalności a składki


Opublikowane: 2017-08-18

Ustanie stosunku pracy a L4


Opublikowane: 2017-08-16

Składki w KRUS i ZUS a zasiłek macierzyńskiego


Opublikowane: 2017-08-14

Renta rodzinna a dodatek dla sierot zupełnych


Opublikowane: 2017-08-11

Likwidacja stanowiska pracy a staranie się o świadczenie przedemerytalne


Opublikowane: 2017-08-09

Czy mogę wrócić do pracy mimo L4 z powodu ciąży?


Opublikowane: 2017-08-04

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?


Opublikowane: 2017-08-02

Powiadomienie pracodawcy o zamiarze przejścia na emeryturę


Opublikowane: 2017-07-31

Za jaką część miesiąca mam dostać emeryturę?


Opublikowane: 2017-07-28

Zwolnienie lekarskie po poronieniu i dalsze leczenie u psychiatry


Opublikowane: 2017-07-24

Emerytura opiekuna dziecka niepełnosprawnego


Opublikowane: 2017-07-21

Zwolnienie chorobowe u dwóch pracodawców


Opublikowane: 2017-07-07

Kiedy mogę iść na L4 w nowej pracy?


Opublikowane: 2017-06-30

Operacja i dalsze zwolnienie z powodu komplikacji zdrowotnych


Opublikowane: 2017-06-28

Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2017-06-26

Do ilu lat wstecz ZUS może domagać się składek i odsetek?


Opublikowane: 2017-06-23

Brak opłacania składek na FEP


Opublikowane: 2017-06-21

Przejście na emeryturę nauczyciela z art. 88 KN


Opublikowane: 2017-06-19

Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?


Opublikowane: 2017-06-14

Skrócenie świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2017-06-07

Szkoła policealna a lata pracy


Opublikowane: 2017-05-29

Czy sprawa odprawy emerytalnej jest przedawniona?


Opublikowane: 2017-05-19

Niemiecki lekarz a polskie zwolnienie chorobowe


Opublikowane: 2017-05-17

Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?


Opublikowane: 2017-05-15

Odmowa emerytury pomostowej


Opublikowane: 2017-05-10

Praca w Niemczech i firma w Polsce a składki ZUS


Opublikowane: 2017-05-05

Doliczenie do stażu pracy na stanowisku ślusarz-spawacz


Opublikowane: 2017-05-03

Rencista pracujący jako kierowca bez zgłoszenia do ZUS


Opublikowane: 2017-04-28

Praca w gospodarstwie rolnym wujka a staż pracowniczy


Opublikowane: 2017-04-26

Kontrola zasadności wystawienia zwolnień lekarskich


Opublikowane: 2017-04-24

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2017-04-21

Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa


Opublikowane: 2017-04-19

Wniosek o becikowe a zaświadczenie o dochodach z zagranicy


Opublikowane: 2017-04-14

Od kiedy należy mi się emerytura?


Opublikowane: 2017-04-05

Obowiązek płacenia części kosztów pobytu rodzica w DPS


Opublikowane: 2017-04-03

Umowa na okres próbny a zasiłek macierzyński


Opublikowane: 2017-03-31

Wycofanie wniosku o emeryturę z ZUS


Opublikowane: 2017-03-27

Zaliczenie lat pracy za granicą do stażu w Polsce bez udokumentowania składek


Opublikowane: 2017-03-24

L4 na etacie i prowadzenie działalności gospodarczej


Opublikowane: 2017-03-17

Wyliczenie dochodu na osobę przez pracownika MOPS-u


Opublikowane: 2017-03-13

Co zrobić po kontroli z ZUS-u?


Opublikowane: 2017-03-10

Wniosek o emeryturę w ZUS czy KRUS?


Opublikowane: 2017-03-08

Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy policjanta


Opublikowane: 2017-03-06

Dalsza praca mimo wieku emerytalnego


Opublikowane: 2017-03-03

Renta i emerytura równocześnie


Opublikowane: 2017-03-01

Uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu


Opublikowane: 2017-02-24

Status bezrobotnego a świadczenie przedemerytalne


Opublikowane: 2017-02-22

Kiedy nabędę prawo do emerytury?


Opublikowane: 2017-02-17

Renta po mężu górniku


Opublikowane: 2017-02-15

Wynajem budynku a zasiłek dla bezrobotnych


Opublikowane: 2017-02-13

Kiedy najszybciej mogę odejść na emeryturę?


Opublikowane: 2017-02-10

Odmowa przez ZUS wypłaty świadczenia chorobowego


Opublikowane: 2017-02-08

Obniżenie renty wyrównawczej


Opublikowane: 2017-01-30

Emerytura miesiąc po świadczeniu rehabilitacyjnym


Opublikowane: 2017-01-25

Renta socjalna i renta rodzinna jako drugie świadczenie


Opublikowane: 2017-01-20

Nowa praca na zasiłku rodzicielskim


Opublikowane: 2017-01-18

Renta rodzinna a ukończenie studiów licencjackich


Opublikowane: 2017-01-16

Czy rentę wlicza się do emerytury?


Opublikowane: 2017-01-09

Kiedy następuje przedawnienie zaległości w ZUS?


Opublikowane: 2017-01-06

Zasady wypłacania emerytury mieszanej


Opublikowane: 2017-01-02

Naliczanie nowego okresu zasiłkowego


Opublikowane: 2016-12-21

Wezwanie do zwrotu zasiłku chorobowego za podpis na fakturze


Opublikowane: 2016-12-19

Kiedy nie przelicza się ponownie wysokości zasiłku chorobowego


Opublikowane: 2016-12-12

Świadczenie macierzyńskie w kraju i za granicą


Opublikowane: 2016-12-09

Wypowiedzenie podczas zasiłku rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2016-12-07

Niezaliczenie pracy chałupniczej przez ZUS


Opublikowane: 2016-12-05

Jak zmniejszyć koszty działalności i wciąż mieć ubezpieczenie?


Opublikowane: 2016-11-28

Emerytura z Polski i na Islandii


Opublikowane: 2016-11-23

Możliwość otrzymania odprawy emerytalnej


Opublikowane: 2016-11-18

Wskaźnik podstawy emerytury


Opublikowane: 2016-11-17

Lata pracy w Polsce i za granicą


Opublikowane: 2016-11-16

Opłacanie ubezpieczenia w KRUS-ie w trakcie pobierania emerytury z ZUS-u


Opublikowane: 2016-11-15

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech


Opublikowane: 2016-11-09

Przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego po udarze mózgu


Opublikowane: 2016-11-07

Wygaśnięcie umowy-zlecenia przed porodem a zasiłek macierzyński


Opublikowane: 2016-11-04

Renta socjalna a otrzymanie dużej darowizny pieniężnej


Opublikowane: 2016-11-02

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury kolejarza


Opublikowane: 2016-10-26

Renta rodzinna po byłym mężu


Opublikowane: 2016-10-19

Zmiany okresów przedawnienia składek ZUS


Opublikowane: 2016-10-17

Pobieranie dwóch emerytur


Opublikowane: 2016-10-14

Świadczenie przedemerytalne a zasiłek chorobowy


Opublikowane: 2016-09-30

Czy komisja może zasądzić świadczenie rehabilitacyjne wstecz?


Opublikowane: 2016-09-28

Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty – ZUS


Opublikowane: 2016-09-23

Przejście na emeryturę wspólnika spółki z o.o.


Opublikowane: 2016-09-19

Nowa praca a zasiłek


Opublikowane: 2016-09-14

Ile można dorobić, będąc na zasiłku dla bezrobotnych?


Opublikowane: 2016-09-09

Odebranie renty socjalnej po przepisaniu ziemi rolnej


Opublikowane: 2016-09-07

Ciąża podczas świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2016-09-05

Przejście na wcześniejszą emeryturę ze względu na pracę w warunkach szczególnych


Opublikowane: 2016-09-02

Czy będę mógł skorzystać z emerytury w wieku skróconym?


Opublikowane: 2016-08-22

Podwyższenie ubezpieczenia z dwóch tytułów


Opublikowane: 2016-08-05

Wyrównanie emerytury wstecz


Opublikowane: 2016-08-03

Konsekwencje niezapłacenia składek dla pracowników


Opublikowane: 2016-07-29

Jakie konsekwencje za niepłacone od lat składki ZUS z działalności?


Opublikowane: 2016-07-22

Jeden dzień nieciągłości w zwolnieniu


Opublikowane: 2016-07-18

Emerytura wojskowa po rozwodzie


Opublikowane: 2016-07-13

Okres ochronny pracownika, który pracował w szczególnych warunkach


Opublikowane: 2016-07-11

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego


Opublikowane: 2016-07-04

Emerytura po śmierci odbiorcy


Opublikowane: 2016-06-29

Renta rodzinna po śmierci babci


Opublikowane: 2016-06-27

Przejście na emeryturę na starych zasadach


Opublikowane: 2016-06-22

Zakaz pracy pod ziemią na urlopie górniczym


Opublikowane: 2016-06-20

Różne jednostki chorobowe


Opublikowane: 2016-06-17

Renta po rodzicu, który pracował na czarno


Opublikowane: 2016-06-15

Ciąża po odwieszeniu działalności


Opublikowane: 2016-06-13

Działalność gospodarcza w Polsce i praca w Niemczech


Opublikowane: 2016-06-08

Wyjazd wypoczynkowy w trakcie leczenia


Opublikowane: 2016-06-06

Zasady obliczania emerytury funkcjonariusza PSP


Opublikowane: 2016-06-01

Czy ZUS może żądać zwrotu świadczenia po kilku latach?


Opublikowane: 2016-05-30

Wygrany proces i odmowa wypłaty odsetek przez ZUS


Opublikowane: 2016-05-27

Kiedy podwyższyć składkę na ubezpieczenie chorobowe, aby móc pobierać większy zasiłek?


Opublikowane: 2016-05-23

Przejście na wysoką rentę po mężu po 50. roku życia


Opublikowane: 2016-05-20

Agencja pracy tymczasowej i wymogi formularzy A1


Opublikowane: 2016-05-09

Sposób waloryzacji składek


Opublikowane: 2016-05-04

Jakie warunki musi spełnić górnik, aby przejść na emeryturę pomostową?


Opublikowane: 2016-04-27

Czy student zachowa prawo do renty rodzinnej, gdy ukończy 25 lat?


Opublikowane: 2016-04-22

Ponowne przeliczenie renty rodzinnej


Opublikowane: 2016-04-13

Świadczenie rehabilitacyjne nie dla emeryta


Opublikowane: 2016-04-11

Koniec umowy o pracę na czas określony a kolejna ciąża


Opublikowane: 2016-04-08

Zasiłek chorobowy dla nauczyciela


Opublikowane: 2016-04-06

Ciąża na urlopie wychowawczym a zasiłek chorobowy


Opublikowane: 2016-04-04

Założenie nowej działalności a zaległe składki


Opublikowane: 2016-03-30

Renta po dziadku a drugi kierunek po ukończeniu studiów magisterskich


Opublikowane: 2016-03-25

Osierocone dziecko i brak renty rodzinnej


Opublikowane: 2016-03-21

Interpretacja art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS


Opublikowane: 2016-03-16

Zajście w drugą ciążę podczas urlopu macierzyńskiego


Opublikowane: 2016-03-14

Składki ZUS a praca na rzecz byłego pracodawcy


Opublikowane: 2016-03-11

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce


Opublikowane: 2016-03-09

Kwestionowanie zwolnienia chorobowego po poronieniu


Opublikowane: 2016-03-04

Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą


Opublikowane: 2016-02-29

Wypadek komunikacyjny w wieku dziecięcym a renta


Opublikowane: 2016-02-26

Przywrócenia terminu do złożenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym


Opublikowane: 2016-02-24

Praca w USA na wcześniejszej emeryturze, czy będą konsekwencje?


Opublikowane: 2016-02-17

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna


Opublikowane: 2016-02-15

Śmierć byłego męża, który nie płacił alimentów


Opublikowane: 2016-02-10

Renta dla studenta


Opublikowane: 2016-02-08

Czy będę otrzymywać rentę po mężu i zasiłek rehabilitacyjny?


Opublikowane: 2016-02-05

Przedłużenie renty rodzinnej na ostatnim roku studiów


Opublikowane: 2016-02-03

Niepodjęcie działalności gospodarczej a składki ZUS po latach


Opublikowane: 2016-02-01

Zasiłek chorobowy w ciąży a okres wyczekiwania


Opublikowane: 2016-01-29

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce


Opublikowane: 2016-01-27

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej


Opublikowane: 2016-01-20

Chcę złożyć wniosek o emeryturę pomostową, czy muszę określić czas odejścia z pracy?


Opublikowane: 2016-01-15

Zasady liczenia okresu zasiłkowego


Opublikowane: 2016-01-11

Wysoki zasiłek macierzyński dla prowadzącej działalność


Opublikowane: 2016-01-08

Zasiłek pogrzebowy po śmierci osoby, na którą wystawione są rachunki


Opublikowane: 2016-01-07

Prawo do uzyskania świadczenia kompensacyjnego


Opublikowane: 2015-12-30

Renta rodzinna dla rozwódki?


Opublikowane: 2015-12-28

Wypłata emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę


Opublikowane: 2015-12-21

Warunki do spełnienia, by otrzymać emeryturę


Opublikowane: 2015-12-18

Zasiłek chorobowy przy działalności gospodarczej i umowie o pracę


Opublikowane: 2015-12-11

Mąż ubezpieczony w KRUS, żona na rencie socjalnej ZUS


Opublikowane: 2015-12-07

Zaległości w ZUS z działalności gospodarczej


Opublikowane: 2015-11-30

Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie świadczenia przedemerytalnego


Opublikowane: 2015-11-27

Zawieszenie działalności gospodarczej – składki ZUS, podatek US


Opublikowane: 2015-11-24

Utrata emerytury za popełnienie przestępstwa


Opublikowane: 2015-11-18

Staż pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury – czy wyższa emerytura?


Opublikowane: 2015-11-16

Czy mogę wnieść czynny żal w sprawie składek ZUS?


Opublikowane: 2015-11-13

Wprowadzenie w błąd przez pracownika ZUS


Opublikowane: 2015-11-11

Niezdolność do pracy a renta rodzinna


Opublikowane: 2015-11-06

Brak zgłoszenia do ZUS zmiany tytułu ubezpieczenia i powstałe zaległości


Opublikowane: 2015-11-04

Czy praca w przedszkolu jest pracą w szczególnych warunkach?


Opublikowane: 2015-11-02

Przysługiwanie odprawy rentowej


Opublikowane: 2015-10-28

Czy po rencie chorobowej mogę przejść na świadczenie przedemerytalne?


Opublikowane: 2015-10-26

Praca w gospodarstwie należącym do babci a emerytura


Opublikowane: 2015-10-23

Praca w szczególnych warunkach a emerytura


Opublikowane: 2015-10-16

Zaległości w składkach zdrowotnych pracującego przedsiębiorcy


Opublikowane: 2015-10-13

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę


Opublikowane: 2015-10-01

Czy można przejść z renty na emeryturę?


Opublikowane: 2015-09-30

Emerytura nauczycielska na starych zasadach


Opublikowane: 2015-09-28

Wniosek abolicyjny do ZUS-u


Opublikowane: 2015-09-18

Dobrowolne rozwiązanie umowy przez nauczyciela idącego na emeryturę


Opublikowane: 2015-09-16

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach


Opublikowane: 2015-09-15

Refundacja składek z PFRON


Opublikowane: 2015-09-13

Druk A1 z ZUS-uDruk A1 z ZUS-u


Opublikowane: 2015-09-07

Zasiłek rodzinny bez zgody męża


Opublikowane: 2015-09-04

Brak na świadectwie pracy wpisu o pracy w szkodliwych warunkach


Opublikowane: 2015-08-30

Emerytura po mężu


Opublikowane: 2015-08-28

Długi w ZUS po zmarłym, który prowadził firmę – przedawnienie


Opublikowane: 2015-08-26

Dla kogo abolicja w ZUS?


Opublikowane: 2015-08-17

Wyłączenie z ubezpieczenia KRUS


Opublikowane: 2015-08-10

Korzystniejsze przeliczenie emerytury


Opublikowane: 2015-08-04

Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym, jak go zwolnić?


Opublikowane: 2015-07-30

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne


Opublikowane: 2015-07-28

Czy mam prawo do wcześniejszej emerytury kolejowej?


Opublikowane: 2015-07-24

Oczekiwanie na przedawnienie roszczeń wobec ZUS


Opublikowane: 2015-07-22

Pierwsza wypłata emerytury


Opublikowane: 2015-07-13

Komu się należy świadczenie przedemerytalne?


Opublikowane: 2015-07-06

Emerytura dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.


Opublikowane: 2015-07-03

Brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej a składki ZUS


Opublikowane: 2015-07-01

Decyzja urzędu pracy o zwrocie stypendium za staż


Opublikowane: 2015-06-24

Wypłata emerytury – od nabycia prawa, czy od złożenia wniosku?


Opublikowane: 2015-06-23

Umowa o dzieło w ciąży


Opublikowane: 2015-06-19

Zaświadczenie A1 dla przemieszczającego się przedsiębiorcy


Opublikowane: 2015-06-17

Przejście na emeryturę w czasie leczenia


Opublikowane: 2015-06-12

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia


Opublikowane: 2015-06-11

Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy?


Opublikowane: 2015-06-10

Przeprowadzka w czasie L4


Opublikowane: 2015-06-08

Świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy


Opublikowane: 2015-06-03

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej a ciąża


Opublikowane: 2015-06-01

Wakacyjna praca w OHP a prawo do emerytury


Opublikowane: 2015-05-30

Praca w zakładzie karnym jako księgowa


Opublikowane: 2015-05-27

Lata pracy na roli a emerytura


Opublikowane: 2015-05-26

Renta rodzinna po zmarłym mężu a podjęcie pracy za granicą


Opublikowane: 2015-05-22

Wcześniejsza emerytura stomatologa


Opublikowane: 2015-05-21

Składka zdrowotna od wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego


Opublikowane: 2015-05-20

Zaświadczenie A1


Opublikowane: 2015-05-18

Świadczenie kompensacyjne czy wcześniejsza emerytura nauczycielska


Opublikowane: 2015-05-13

Zatrudnienie męża przez żonę


Opublikowane: 2015-05-12

Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński


Opublikowane: 2015-05-06

Wezwanie do opłacenia zaległych składek


Opublikowane: 2015-05-05

Zadłużenie w ZUS z działalności gospodarczej


Opublikowane: 2015-05-04

Pracujący rencista przebywający na zwolnieniu lekarskim


Opublikowane: 2015-05-02

Studium nauczycielskie ukończone przed laty


Opublikowane: 2015-05-01

Renta rodzinna po zmarłym mężu


Opublikowane: 2015-04-30

Postępowanie prowadzone przez ZUS i niepełna dokumentacja


Opublikowane: 2015-04-24

Składki ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.


Opublikowane: 2015-04-23

Odzyskanie składek z konta zmarłego ubezpieczonego


Opublikowane: 2015-04-22

Czy KRUS wlicza się do emerytury z ZUS?


Opublikowane: 2015-04-16

Praca w trakcie zwolnienia lekarskiego


Opublikowane: 2015-04-09

Czy można pracować, otrzymując rentę z powodu niezdolności do pracy?


Opublikowane: 2015-04-06

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS


Opublikowane: 2015-04-03

Źle obliczony okres ciągłego zwolnienia


Opublikowane: 2015-04-02

Przepisanie emerytury


Opublikowane: 2015-03-30

Praca na etacie i działalność gospodarcza – jaki zasiłek macierzyński?


Opublikowane: 2015-03-26

Starania o uzyskanie 1,5 świadczenia emerytalnego


Opublikowane: 2015-03-25

Przejście na urlop bezpłatny i wysoki zasiłek


Opublikowane: 2015-03-24

Emerytura kolejowa


Opublikowane: 2015-03-23

Zarzut pozornej podwyżki – spór z ZUS


Opublikowane: 2015-03-22

Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie odmowy przyznania emerytury


Opublikowane: 2015-03-18

Składki ZUS od wynagrodzenia dla cudzoziemca


Opublikowane: 2015-03-17

Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?


Opublikowane: 2015-03-16

Lepiej wybrać dalsze prowadzenie działalności czy zatrudnienie na etat?


Opublikowane: 2015-03-15

Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku


Opublikowane: 2015-03-11

Praca w polu jako okres uzupełniający do emerytury?


Opublikowane: 2015-03-10

Jak przeliczyć emeryturę?


Opublikowane: 2015-03-09

Zmiana kodu i podstawy ubezpieczenia


Opublikowane: 2015-03-08

Czy firma może żądać niepobranych składek od byłego pracownika?


Opublikowane: 2015-03-03

Gdzie dowiedzieć się o zaległych składkach ZUS?


Opublikowane: 2015-03-02

Zasiłek macierzyński od dwóch pracodawców


Opublikowane: 2015-02-27

Zaległe składki ZUS z działalności gospodarczej


Opublikowane: 2015-02-24

Warunki przejścia na emeryturę pomostową


Opublikowane: 2015-02-22

Wcześniejsza emerytka jako osoba współpracująca w prowadzonej przez męża działalności gospodarczej


Opublikowane: 2015-02-21

Jak nie zostać bez środków do życia?


Opublikowane: 2015-02-18

Ponowne naliczenie renty rodzinnej za wskazany okres


Opublikowane: 2015-02-12

Przeliczenie odwieszonej emerytury


Opublikowane: 2015-02-11

Zaliczenie opłacania składek na KRUS do okresu składkowego


Opublikowane: 2015-02-10

Roszczenie rentowe wobec PZU i renta wypadkowa


Opublikowane: 2015-02-09

Praca w chłodni i prawo do wcześniejszej emerytury


Opublikowane: 2015-02-08

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?


Opublikowane: 2015-02-07

Długi okres ubezpieczenia w ZUS i KRUS a świadczenie przedemerytalne


Opublikowane: 2015-02-03

Przepisy resortowe dotyczące pracy w szczególnych warunkach


Opublikowane: 2015-02-02

Wykreślenie z ubezpieczenia rolniczego


Opublikowane: 2015-02-01

Przedawnienie składek w KRUS


Opublikowane: 2015-01-30

Szanse na umorzenie zaległych składek do ZUS


Opublikowane: 2015-01-28

Przeliczanie emerytury nauczycielskiej


Opublikowane: 2015-01-27

Emerytura po ojcu dla niezdolnych do pracy dzieci


Opublikowane: 2015-01-25

Nie wyrejestrowałam działalność w gminie, co ze składkami ZUS?


Opublikowane: 2015-01-24

Odprawa dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę


Opublikowane: 2015-01-20

Zasiłek przedemerytalny a likwidacja działalności gospodarczej


Opublikowane: 2015-01-19

Czy mam prawo do świadczenia przedemerytalnego?


Opublikowane: 2015-01-15

Renta z tytułu niezdolności do pracy właściciela firmy


Opublikowane: 2015-01-13

Zaległe składki KRUS


Opublikowane: 2015-01-11

Przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową


Opublikowane: 2015-01-10

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie o przyznanie renty


Opublikowane: 2015-01-08

Czy zasiłek chorobowy nie wyklucza przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?


Opublikowane: 2015-01-07

ZUS żąda niezapłaconych składek od spadkobierców


Opublikowane: 2015-01-06

Emerytura wojskowa a emigracja na stałe


Opublikowane: 2015-01-06

Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu


Opublikowane: 2015-01-05

Choroba w ostatnim tygodniu zatrudnienia a zasiłek


Opublikowane: 2015-01-04

Pójście na nowe zwolnienie chorobowe po okresie 182 dni chorobowego


Opublikowane: 2015-01-03

Przegrana sprawa z ZUS-em o emeryturę w sądzie apelacyjnym – co robić?


Opublikowane: 2015-01-02

Przedawnienie należności wobec ZUS-u


Opublikowane: 2015-01-01

Inna choroba po 182 dniach zwolnienia


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »