Doliczenie do stażu pracy nauczyciela pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

Autor: Marta Handzlik

Urodziłam się w listopadzie 1970 roku. Jestem nauczycielem. Jaki okres mogę zaliczyć do stażu pracy, jeśli pracowałam w gospodarstwie rolnym u rodziców? W latach 1985-1989 uczęszczałam do szkoły średniej oddalonej 15 km od domu, a w latach 1989-1994 studiowałam dziennie w mieście oddalonym 100 km, gdzie mieszkałam w akademiku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doliczenie do stażu pracy nauczyciela pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy – „ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin”.

Zobacz również: Czy studium wychowania przedszkolnego i studia uzupełniające wlicza się do emerytury?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Domownik rolnika

W Pani przypadku decydujące znacznie ma ustalenie, czy była Pani „domownikiem” w rozumieniu tego przepisu, który odsyła z kolei do uregulowań na temat ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i ich rodzin – za okres od dnia 1 stycznia 1991 r. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm).

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy obecnie obowiązującej (od 1991 r.) – przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem prac.

Jak wynika z orzecznictwa sądowego i doktryny, za bliskie sąsiedztwo uznać można taką odległość, która umożliwia codzienne dojście do gospodarstwa i powrót do miejsca zamieszkania z uwzględnieniem tradycyjnego czasu pracy.

Z powyższego należy wnioskować, że skoro w doktrynie przyjęło się, że bliskie sąsiedztwo oznacza odległość, którą codziennie można przejść, to 20 kilometrów nie będzie już taką odległością.

Zobacz również: Czy szkoła policealna wlicza się do emerytury?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy pobieranie nauki w szkole średniej wyłącza możliwości uznania pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego?

Tak więc okres, gdy Pani studiowała, nie może być Pani doliczony do stażu pracy, bo studia odbywała Pani w odległości 100 km od gospodarstwa rolnego.

Z kolei przed 1991 r. obowiązywała ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. (j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późn. zm.), zgodnie z którą przez domownika rozumieć należało członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowiła ich główne źródło utrzymania.

Jak widać, poprzednia ustawa nie nakazywała zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym lub bliskim sąsiedztwie, a jedynie pozostawanie we wspólnym gospodarstwie rolnym z rolnikiem. W tym przypadku nauka w szkole średniej oddalonej o około 15 km od gospodarstwa rolnego nie przeszkadzała.

Pobieranie nauki w szkole średniej nie wyłącza możliwości uznania pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego, lecz wyłącza takie uznanie tylko pobieranie nauki w miejscowości znacznie oddalonej od gospodarstwa rolnego, uniemożliwiające wykonywanie w nim pracy w wymiarze ponad połowy wymaganego czasu pracy w rolnictwie.

Tak więc okres pracy w gospodarstwie w latach 1985-89 może być zaliczony do stażu pracy, o ile wykaże Pani, że była w stanie wykonywać tę pracę w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

skoro uczyła się Pani w liceum oddalonym jedynie 15 km od miejsca zamieszkania, to można uznać, że była Pani w stanie wykonywać pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Oczywiście pracodawca ma prawo to zakwestionować i wówczas będzie Pani musiała skierować sprawę do sądu, ale w mojej opinii nie zakwestionuje tego faktu.

Dla udokumentowania tych faktów wystarczy zaświadczenie z urzędu gminy. Jeśli Pani go nie uzyska, może Pani powołać dwóch świadków.

Zobacz również: Praca w gospodarstwie rolnym rodziców a nauka w szkole

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Anna, nauczycielka historii
Anna, nauczycielka historii w małym mieście, od najmłodszych lat pomagała w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Jej rodzice posiadali niewielką farmę, na której uprawiali warzywa i hodowali zwierzęta. Mimo że od 1985 do 1989 roku uczęszczała do szkoły średniej, każdego dnia po lekcjach wracała do domu, aby pomagać w pracach polowych i opiece nad zwierzętami. Anna wspomina, że praca w gospodarstwie była dla niej nie tylko obowiązkiem, ale i sposobem na zbliżenie się do natury i naukę odpowiedzialności. Teraz, starając się o zaliczenie tego okresu do swojego stażu pracy, podkreśla, jak te doświadczenia przyczyniły się do rozwoju jej umiejętności organizacyjnych i pracy w zespole, które są nieocenione w jej zawodzie nauczyciela.

 

Michał, nauczyciel wychowania fizycznego
Michał, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego, wychował się na wsi, gdzie od dziecka uczestniczył w życiu rodzinnego gospodarstwa rolnego. W latach 1985-1989, równolegle z nauką w szkole średniej, Michał aktywnie wspierał rodziców w pracach rolnych, zwłaszcza podczas sezonowych żniw i siewów. Praca ta wymagała od niego nie tylko siły fizycznej, ale także umiejętności planowania i koordynacji działań zgodnie z cyklem rolniczym. Michał podkreśla, że dzięki temu nabył cenne umiejętności, które wykorzystuje w pracy nauczyciela, ucząc dzieci dyscypliny, wytrwałości i szacunku do pracy fizycznej.

 

Ewa, nauczycielka biologii
Ewa, nauczycielka biologii w gimnazjum, dorastała w rodzinie rolników i od najmłodszych lat była zaangażowana w pracę w gospodarstwie. W latach 1985-1989, jednocześnie ucząc się w szkole średniej, Ewa poświęcała wiele czasu na pomoc w gospodarstwie, zwłaszcza w zakresie hodowli zwierząt i uprawy roślin. Dzięki temu zyskała praktyczną wiedzę na temat procesów biologicznych i ekologicznych, która później stała się fundamentem jej zawodowej pasji. Ewa podkreśla, że doświadczenia zdobyte w gospodarstwie rolnym wzbogaciły jej lekcje biologii o praktyczne przykłady i eksperymenty, co znacząco zwiększyło zainteresowanie uczniów przedmiotem. Teraz, starając się o wliczenie tego okresu do stażu pracy, wskazuje, jak jej unikalne doświadczenia przyczyniły się do kształtowania jej jako kompetentnego i innowacyjnego pedagoga.

Podsumowanie

 

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców może być zaliczona do stażu pracy nauczyciela, jeśli spełnione są określone warunki dotyczące statusu domownika i okresu wykonywania pracy. Kluczowe jest udowodnienie, że praca ta była wykonywana w wymiarze pozwalającym na jej zaliczenie do stażu pracy, co może wymagać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub świadectw.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu pism, aby upewnić się, że Twoja praca w gospodarstwie rolnym rodziców zostanie właściwie zaliczona do stażu pracy. Zapewniamy profesjonalne wsparcie i szybką pomoc. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »