Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prowadzenie działalności i zatrudnienie w firmie męża a zasiłki w przypadku ciąży

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Oboje z mężem prowadzimy działalności gospodarcze (każdy ma swoją firmę, usługi są identyczne). Jesteśmy architektami, ale prowadzimy też warsztaty rysunkowe. Wiem, że od nowego roku istnieje możliwość, aby małżonek zatrudnił mnie, i tak planujemy zrobić, bo projekty architektoniczne wykonujemy wspólnie. Nie planuję natomiast zamykać swojej firmy, bo warsztaty prowadzimy osobno, w dwóch różnych pracowniach i mam też podpisane kilkumiesięczne umowy z uczestnikami kursu. Moja firma zajmie się tylko warsztatami, natomiast mojego męża architekturą i warsztatami. Planujemy też starania o dziecko. Niestety ostatnia ciąża nie miała szczęśliwego finału, bardzo możliwe, że pójdę we wczesnych miesiącach na zwolnienie, aby się jak najbardziej oszczędzać w tym czasie. Zastanawiam się, jak będzie obliczany mój zasiłek choroby, ale i macierzyński, jeśli zatrudnię się u męża, a w ciąży będę przez większość czasu na zwolnieniu. Chcemy zatrudnić mnie od stycznia, czyli od dnia, kiedy stanie się to możliwe. Zastanawiam się też, jak spojrzy na to ZUS, jeśli w tym samym miesiącu (albo np. po jednym przepracowanym miesiącu) uda mi się zajść w ciążę, bo nie zamierzamy czekać. Proszę o poradę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie działalności i zatrudnienie w firmie męża a zasiłki w przypadku ciąży

Zatrudnienie współmałżonka

W chwili obecnej także można zatrudnić żonę, od nowego roku zmieni się kwestia zaliczania kosztów zatrudnienia do kosztów podatkowych. Nic nie zmienia się w kwestii ubezpieczenia ZUS. Małżonek nadal traktowany będzie jako osoba współpracująca. Mimo zatrudnienia na umowę o pracę nadal będzie Pani traktowana jako osoba współpracująca. Osobami współpracującymi są: małżonek, rodzice, dzieci, macocha i ojczym, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – o ile pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przedsiębiorca i osoba współpracująca zobowiązani są do opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej. Jednak gdy będzie Pani miał zbieg tytułów ubezpieczeń – z działalności i jako osoba współpracująca – jedno z tych tytułów do ubezpieczenia społecznego będzie dobrowolne.

Art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy systemowej wskazuje, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy w stosunku do takich osób istnieje również obowiązek ubezpieczenia wypadkowego.

Zobacz również: Żona jako osoba współpracująca

Ubezpieczenie chorobowe osób współpracujących

Jeśli chodzi z kolei o ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, to zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy systemowej takiemu ubezpieczeniu osoby te podlegają dobrowolnie na swój wniosek. 

Okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – w myśl art. 13 pkt 4 ustawy systemowej – trwa od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 8 ust. 2 mówi, że jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca

Zbieg tytułów ubezpieczeń gdy jedna osoba jest równocześnie przedsiębiorcą i osobą współpracującą w innej działalności

W przypadku, gdy jedna osoba jest równocześnie przedsiębiorcą i osobą współpracującą w innej działalności, występuje wówczas tzw. zbieg tytułów ubezpieczeń. Składkę zdrowotną należy płacić odrębnie z obu tytułów. Ale skoro podlega Pani pod ubezpieczenie społeczne z jednego z tytułów dobrowolnie, to nie ma Pani możliwości zgłoszenia się do ubezpieczenia chorobowego z tego dobrowolnego tytułu. Zwykle pozostawia się tytuł, który powstał wcześniej. Drugi jest dobrowolny w zakresie składek społecznych, a więc nie można się zgłosić do składek chorobowych.

Natomiast taki zabieg podwoi Pani składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nic nie zyskując, podniesie Pani koszty. Absolutnie nie jest to dla Pani wyjście. Żadne. Nie dostanie Pani podwójnego zasiłku. Po drugie ZUS z przyjemnością podważy każdy tego typu stosunek ubezpieczenia.

Zobacz również: Wniosek o anulowanie A1

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl