Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przerwa w opłacaniu składki zdrowotnej a dobrowolne ubezpieczenie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Czy w ZUS mogę sprawdzić, kiedy ostatni raz rozliczałem się z ubezpieczenia zdrowotnego? Minęło już z pewnością kilka lat i chcąc ubezpieczyć się dobrowolnie, zapłacę niemałą opłatę dodatkową. Jak moja sytuacja wyglądałaby, gdybym teraz podpisał umowę o pracę? Czy te kilka lat nieopłacania składki zdrowotnej do ZUS będzie na mnie cały czas ciążyć? Dodam, że nie prowadziłem działalność gospodarczej i nie miałem zaległości. Nie ukrywam, że nie orientuję się w tym temacie i proszę o wskazówki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przerwa w opłacaniu składki zdrowotnej a dobrowolne ubezpieczenie

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego powierzone są NFZ. Należy się właśnie tam udać, by zasięgnąć informacji.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581; dalej ustawa o świadczeniach) – prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem.

Umowa o pracę stanowi tytuł do ubezpieczenia obowiązkowego. Oznacza to, że podpisując umowę o pracę, staje się Pan ubezpieczonym obowiązkowo, żadne dodatkowe opłaty na Panu nie będą ciążyć.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Aby zostać dobrowolnie objętym tytułem ubezpieczenia, należy uiścić należność – opłatę manipulacyjną. Wysokość opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

  • od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi nie mniej niż 880,83 zł (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości;
  • powyżej roku do 2 lat – opłata wynosi nie mniej niż 2202,09 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty;
  • powyżej 2 do 5 lat – opłata wynosi nie mniej niż 4404,17 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat;
  • powyżej 5 do 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 6606,26 (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat;
  • powyżej 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 8808,34 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat.

Najlepiej byłoby zadbać, aby nie miał Pan przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym dłuższej niż 3 miesiące. Należałoby też odszukać dokumenty dotyczące ostatniego Pańskiego tytułu ubezpieczenia.

Ostatni tytuł ubezpieczenia zdrowotnego

Potrzebny dokument przy zawieraniu umowy

umowa o pracę

świadectwo pracy

umowa zlecenia

umowa-zlecenie wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np.: drukiem ZUS ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA

działalność gospodarcza

Druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS

rejestracja jako osoba bezrobotna

Decyzja z Urzędu Pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej

zgłoszenie jako członek rodziny

W przypadku małżonka:
 – druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia
W przypadku dziecka:
 – druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający zakończenie nauki

osoba zgłoszona przez szkolę albo uczelnię

dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA) lub zaświadczenie z uczelni

ubezpieczenie w innym kraju członkowskim UE i EFTA

Formularz E-104

inny

dokument od płatnika składek potwierdzający zakończenie ubezpieczenia zdrowotnego

 

Jeśli Pan nie posiada, albo od dłuższego czasu nie posiadał ubezpieczenia, proszę zarejestrować się w urzędzie pracy – nabędzie Pan tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, albo proszę zarejestrować działalność gospodarczą – nawet na miesiąc. Dlaczego? Bo jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwa ponad rok, to wyjdzie Panu taniej niż opłata dodatkowa. Jeśli zawiesi Pan działalność po 2 tygodniach, składki na ubezpieczenie społeczne opłaci proporcjonalnie, zgłaszając się do preferencyjnego ZUS – będą one stanowiły ułamek kwoty opłaty dodatkowej w NFZ.

Najtaniej oczywiście będzie zarejestrować się jako bezrobotny. Następnie się Pan wyrejestruje, a potem kontynuował Pan będzie ubezpieczenie zdrowotne – dobrowolnie.

Jeśli podpisze Pan umowę o pracę, nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami po Pana stronie.

Zobacz również: Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):


John

To podsumowuje chaos prawno-instytucjonalny w Polsce. Jak masz okres przerwy, to obojętnie czy trwa ok 3 mcy (ponad) czy 11 mcy - dopłacasz TYLE SAMO. Do tego niby nie musisz się ubezpieczac, ale opłata dodatkowa może spowodować, że żaden miesiąc np. po zawieszeniu DG nie był darmowy. Z kolei umowa o pracę lub DG na 1 dzień magicznie anuluje Ci ten dług! Polecam.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl