Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

Autor: Michał Berliński

W 1998 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej, a od 1999 r. do 2002 r. pełniłem nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w tym przez 2 lata na etacie podoficera zawodowego, ze służby nadterminowej zostałem zwolniony w stopniu plutonowego. Czy zostając w tym roku żołnierzem zawodowym, będą mnie obowiązywać stare zasady emerytury wojskowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

Kiedy żołnierz może przejść na emeryturę?

W Pana przypadku mamy do omówienia kwestię emerytury wojskowej, która przysługuje żołnierzom zawodowym, a regulowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Zgodnie z treścią art. 1 przywołanej ustawy: „żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin – w razie śmierci żywiciela”.

Emerytura wojskowa będzie przysługiwała żołnierzowi zawodowemu, który został zwolniony ze służby wojskowej, zaś w dniu zwolnienia z tej służby posiadał 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. Nie dotyczy zaś osób, które mają prawo do otrzymywania emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okres 15 lat służby dotyczy tych żołnierzy, którzy podjęli służbę przed rokiem 2013, gdyż od 2013 roku właśnie zmieniły się zasady przyznawania emerytury i innych świadczeń żołnierzom zawodowym. Wedle nowych przepisów emerytura będzie przysługiwała żołnierzom zawodowym z 25-letnim stażem w wojsku oraz dopiero po ukończeniu przez żołnierza 55. życia. Z uwagi na fakt wstąpienia przez Pana do armii, tj. rok 1998, a następnie teraz – ma Pan prawo do skorzystania z bardziej korzystnych warunków przejścia na emeryturę, a więc skorzystania z tej możliwości już po 15 latach służby. Aktualnie w Ministerstwie Obrony Narodowej toczą się dyskusje oraz swego rodzaju rozmowy z żołnierzami, którzy chcą przywrócenia stanu sprzed reformy – jednakże nie mają one większych szans na powodzenie oraz wpływu na Pańską sytuację.

Zobacz również: Służba nadterminowa a emerytura

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 

Przerwa w służbie a przejście żołnierza na emeryturę

Dodatkowo pragnę wskazać, że fakt przerwy w pełnieniu służby wojskowej również nie ma wpływu na Pańską sytuację, bowiem przepisy nie wymagają konieczności pełnienia funkcji nieprzerwanie. O tym również niedawno wypowiadał się wiceminister obrony narodowej, który stwierdził, iż „przerwa w pełnieniu zawodowej służby wojskowej nie ma bezpośredniego wpływu na nabycie uprawnień do emerytury wojskowej, bowiem przepisy nie wymagają od byłego żołnierza zawodowego posiadania nieprzerwanego stażu służby wojskowej uprawniającego do emerytury wojskowej. Natomiast istotnym czynnikiem wpływającym na zasady przyznania tych uprawnień jest data przyjęcia do zawodowej służby wojskowej”.

Okres zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu stażu wymaganego do osiągnięcia emerytury. Dodatkowo żołnierzami w czynnej służbie wojskowej w okresie do 2010 r. były osoby, które odbywały zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe i okresową służbę wojskową lub pełnią służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (art. 59 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Zobacz również: Służba nadterminowa a emerytura

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wysokość emerytury żołnierza

Jeśli zaś chodzi o wysokość świadczenia emerytalnego wypłacanego przez Wojskowe Biura Emerytalne, to dla żołnierzy którzy pozostawali w służbie przez 31 grudnia 2012 roku wynosi ona 40% podstawy wymiaru za 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim i będzie wzrastać:

 • 2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy rok służby wojskowej
 • 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok urlopu wychowawczego, nie więcej jednak niż łącznie 3 lata,
 • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok urlopu wychowawczego powyżej 3 lat.

Oprócz tego przysługuje wiele innych dodatków i uprawnień do zmiany wysokości świadczenia, która zależą m.in. Od miejsca pełnienia służby, czasu i jej warunków. Emeryturę podwyższa się również o:

 • 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:
  1. w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych,
  2. w składzie załóg okrętów podwodnych,
  3. w charakterze nurków i płetwonurków,
  4. w zwalczaniu fizycznym terroryzmu;
 • 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:
  1. w składzie personelu latającego na pozostałych samolotach i śmigłowcach,
  2. w składzie załóg nawodnych wojskowych jednostek pływających,
  3. w charakterze skoczków spadochronowych i saperów,
  4. w służbie wywiadowczej za granicą,
  5. w oddziałach specjalnych.

Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych”.

Pełnienie służby w szczególnych warunkach powoduje zwiększenie emerytury o 2%lub 1% podstawy jej wymiaru za każdy rok tej służby. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych Doliczenie do wysługi emerytalnej okresów opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w pracy innej niż wojsko, przypadających po zwolnieniu ze służby następuje, jeżeli:

 • emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru,
 • emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą.

W przypadku żołnierzy przyjętych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., emerytura wojskowa będzie ustalona wyłącznie za okres służby wojskowej. Więc z uwagi na przyjęcie Pana do służby przed 1999 rokiem istnieje szansa na uwzględnienie również innych składek w obliczaniu wymiaru świadczenia. Do prawidłowego obliczenia podstawy wymiaru emerytury należy obliczyć całe uposażenie, w skład którego należy wliczyć:

 • uposażenie zasadnicze według stanowiska służbowego,
 • dodatek za długoletnią służbę wojskową,
 • dodatki o charakterze stałym,
 • 1/12 dodatkowego uposażenia rocznego.

Jak Pan widzi, składników od których będzie wyliczona wysokość Pańskiego świadczenia, jest bardzo wiele, nie dysponuję wystarczająca ilością informacji, aby wskazać Panu wysokość świadczenia, które Pan otrzyma. Szczegółowych wyliczeń dokona właściwa jednostka po złożeniu przez Pana takiego wniosku. Do wniosku powinien Pan dołączyć również stosowne dokumenty. Więcej szczegółów w zakresie dokumentów, które musi Pan złożyć wraz z wnioskiem, dostępne pod linkiem: https://web.archive.org/web/20161115212222/http://wbewarszawa.wp.mil.pl/pl/34.html.

Podsumowując – będzie Pan mógł skorzystać z preferencyjnych warunków i przejść na emeryturę już po 15 latach służby.

Zobacz również: Czy szkoła wojskowa wlicza się do emerytury?

Przykłady

 

Przypadek Tomasza: Tomasz, który zakończył nadterminową służbę wojskową w 2005 roku, zdecydował się na powrót do wojska jako żołnierz zawodowy w 2010 roku. Mimo przerwy w służbie, jego wcześniejsze lata spędzone w wojsku, zarówno w ramach zasadniczej, jak i nadterminowej służby wojskowej, zostały w pełni zaliczone do jego stażu emerytalnego. Dzięki temu, po osiągnięciu wymaganych 15 lat służby, Tomasz mógł przejść na emeryturę wojskową na preferencyjnych warunkach, ustalonych przed zmianą przepisów w 2013 roku.

 

Historia Anny: Anna, po 18 latach służby wojskowej, w tym nadterminowej, postanowiła zrezygnować z czynnej służby w 2008 roku. Po kilku latach pracy cywilnej zdecydowała się na powrót do wojska w 2015 roku. Pomimo że powrót do służby nastąpił już po zmianie przepisów dotyczących emerytur wojskowych, to dzięki wcześniejszemu okresowi służby, Anna mogła ubiegać się o emeryturę na starych zasadach, czyli po 15 latach służby, co w jej przypadku było już spełnione.

 

Opowieść Jacka: Jacek służył w wojsku przez 16 lat, w tym 3 lata nadterminowo, a następnie zdecydował się na odejście w 2006 roku. Po 5 latach przerwy, w 2011 roku, wrócił do służby. Jego decyzja o powrocie umożliwiła mu skorzystanie z korzystniejszego systemu emerytalnego, który był dostępny przed 2013 rokiem. W momencie przejścia na emeryturę, cały jego staż wojskowy, łącznie z okresem nadterminowej służby, został uwzględniony przy obliczaniu wysokości emerytury, co pozwoliło mu na otrzymanie wyższego świadczenia.

Podsumowanie

 

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej otwiera dla żołnierzy możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków emerytalnych, opartych na starych zasadach obowiązujących przed reformą z 2013 roku. Kluczowe jest, że łączny okres służby, w tym nadterminowa, jest zaliczany do stażu emerytalnego, co umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę, niezależnie od przerw w służbie. To otwiera przed żołnierzami zawodowymi nowe perspektywy na stabilność finansową po zakończeniu aktywnej służby.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zrozumieniu swoich praw do emerytury wojskowej lub pomocy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, nasz zespół ekspertów oferuje profesjonalne porady prawne online oraz usługi tworzenia pism. Skontaktuj się z nami, aby zapewnić sobie spokojną i zabezpieczoną przyszłość emerytalną. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):


Artur

Witam jestem w podobnej sytuacji jak kolega wyżej opisanego postu.Z tego co się dowiedziałem to niestety ale emerytura przysługuje na nowych zasadach emerytalnych czyli 25 lat służby wojskowej. PozdrawiamPorad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »