Ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby przy umowie-zlecenie a zasiłek chorobowy

Autor: Elżbieta Kaczmarek

Jestem zatrudniona na umowie-zlecenia od sierpnia 2019 r. jako pracownik fizyczny. W marcu 2020 r. zachorowałam i byłam na zwolnieniu lekarskim przez okres 182 dni. Otrzymywałam zasiłek chorobowy do 18 września 2020 r. Ze względu na inne schorzenie inny lekarz wystawił mi zwolnienie od dnia 21.09.2020 r. i trwa ono nadal. Pracodawca zakwestionował to zwolnienie i zwrócił się z pismem do ZUS-u. Niestety ZUS odpisał, że zasiłek chorobowy od 21 września 2020 r. mi nie przysługuje. Pismo to nie zawiera żadnego uzasadnienia. Chciałam prosić o pomoc i opinię w tej sprawie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby przy umowie-zlecenie a zasiłek chorobowy

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od 21.03.2020 r. do 05.01.2021 przebywała Pani na zwolnieniu lekarskim. Okres zasiłkowy wynoszący 182 dni został wykorzystany z dniem 18.09.2020 r. Następnie wystąpiła dwudniowa przerwa, która przypadła na weekend, i od 21.09.2020 r. otrzymała Pani zwolnienie lekarskie z powodu innej jednostki chorobowej. Można przypuszczać, że zdaniem ZUS-u w okresie dwudniowej przerwy nie odzyskała Pani zdolności do pracy. W związku z tym nie było podstaw do otwarcia nowego okresu zasiłkowego.

Zobacz również: Po ilu dniach chorobowego trzeba iść do lekarza medycyny pracy

Zasiłek chorobowy dla pracownika

Kwestie dotyczące zasiłku chorobowego reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 870) – dalej: „ustawa zasiłkowa”.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Okres przysługiwania zasiłku

Przepis art. 8 tej ustawy stanowi, że zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy zasiłkowej „do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej »okresem zasiłkowym«, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2”.

Zobacz również: Czy L4 musi mieć ciągłość?

Przerwa między okresami niezdolności do pracy

Przez określenie „nieprzerwana niezdolność do pracy” należy rozumieć jeden okres niezdolności do pracy, spowodowany tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa. Innymi słowy pracownik jest niezdolny do pracy „bez przerwy” i nie odzyskuje tej zdolności, nawet na jeden dzień. Natomiast jeśli między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy, spowodowanymi różnymi chorobami, wystąpi choćby jeden dzień przerwy, w którym ubezpieczony był zdolny do pracy, okres zasiłkowy liczy się od nowa. Jeśli niezdolność do pracy trwa bez przerwy (jest nieprzerwana) – to wszystkie dni tej niezdolności wlicza się w całości do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na to, czy spowodowane zostały tą samą, czy inną chorobą.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Kolejna niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie jest zatem zaliczana do tego samego okresu zasiłkowego co poprzednia, jeżeli jest spowodowana tą samą chorobą, a przerwa w niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Okres zasiłkowy (182 dni lub 270 dni) związany jest z rodzajem schorzeń oraz przerwami występującymi w niezdolności do pracy. Nie otwiera się nowego okresu zasiłkowego, gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana tą samą chorobą co poprzednia i wystąpi po przerwie nieprzekraczającej 60 dni.

Otwarcie nowego okresu zasiłkowego

Nowy okres zasiłkowy może zostać otwarty, gdy:

  • w niezdolności do pracy wystąpiła przerwa (choćby jednodniowa), w czasie której pracownik odzyskał zdolność do pracy, a następnie stał się niezdolny do pracy z powodu innej choroby; nie będzie miał znaczenia fakt, że w jednym roku kalendarzowym jest otwierany kolejny okres zasiłkowy,
  • niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą, ale powstała po przerwie dłuższej niż 60 dni; istotne jest, aby w tej przerwie pracownik odzyskał zdolność do pracy.

W niniejszej sprawie pomiędzy jednym a drugim okresem niezdolności do pracy wystąpiła dwudniowa przerwa. A zatem, jak wskazałam wcześniej, organ musiał uznać („na podstawie posiadanej dokumentacji”), że w okresie przerwy nie odzyskała Pani zdolności do pracy. Jak wskazuje się w orzecznictwie, przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami niezdolności do pracy musi być rozumiana jako okres, w którym ubezpieczony faktycznie odzyskał zdolność do pracy. Jeżeli z opinii lekarza wynika, że między okresami orzeczonych niezdolności do pracy ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy, to okresy niezdolności przypadające przed przerwą i po przerwie zlicza się do jednego okresu zasiłkowego. Wówczas rozpoczęcie kolejnego okresu zasiłkowego nie jest możliwe.

Zobacz również: Kiedy można iść na L4 w ciąży w nowej pracy?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »