Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Marta Handzlik • Opublikowane: 2021-04-30

Urodziłem się w 1978 r. Jestem marynarzem i od podjęcia pierwszej pracy pracuję u zagranicznego armatora. Nigdy nie pracowałem w Polsce i prawdopodobnie nie będę. Moje pytania dotyczą przyszłej emerytury z ZUS-u. Od 16 lat opłacam minimalne składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe ze zmienną częstotliwością. Tak naprawdę będzie może około 50 miesięcy składkowych. Od dwóch lat staram się opłacać regularnie co miesiąc.
1. Jakie warunki muszę spełnić, aby w wieku 67 lat uzyskać minimalną emeryturę?
2. Czy w mojej sytuacji są szanse na wyższą emeryturę niż ewentualna minimalna, np. poprzez zwiększenie składki?
3. Czy są jeszcze jakieś inne informacje, które powinienem znać? Potrzebowałbym klarownego wyjaśnienia, jak się ma przyszła emerytura w moim przypadku i jaką przyjąć strategię i poczynić kroki, aby była jak największa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Wiek emerytalny

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa wyżej, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Prawo do emerytury

Prawo do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. zależy wyłącznie od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Aby je ustalić, nie ma znaczenia długość stażu emerytalnego. Trzeba natomiast udowodnić jakikolwiek okres ubezpieczenia.

Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony wyżej przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża w miesiącach. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym osiągnął on wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Tak więc mężczyzna nabędzie prawo do emerytury z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego 65 lat oraz złożenia do ZUS-u wniosku o jej przyznanie. Podstawę obliczenia emerytury będzie stanowiła kwota:

  • składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury,
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz
  • środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Wyższa emerytura dla marynarza

Aby więc podwyższyć swoją przyszłą emeryturę, powinien Pan opłacać wyższe składki emerytalne. Generalnie po osiągnięciu 65. roku życia przysługuje Panu już emerytura, bo przynajmniej przez krótki czas podlegał Pan ubezpieczeniu w ZUS-ie. Im wyższe składki będzie Pan teraz opłacał, tym bardziej zwiększy się Pana szansa na wyższą emeryturę. Poza tym nie musi Pan robić nic więcej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »