Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W Polsce przepracowałam 32 lata. Od 6 lat pracuję legalnie w Norwegii. W przyszłym roku ukończę 60 lat i nabędę prawo do pobierania emerytury. W tym czasie będę dalej pracować w Norwegii. W związku z powyższą sytuacją mam kilka pytań:
1. Czy mogę dalej pracować za granicą i pobierać w tym czasie emeryturę w Polsce?
2. Czy mogę przenieść składki emerytalne odprowadzane w Norwegii do polskiego ZUS-u? Jeżeli tak, to czy będzie to miało wpływ na wysokość emerytury w Polsce?
3. Czy mam obowiązek zgłoszenia do ZUS-u, że obecnie pracuję za granicą?
4. Czy pomimo kontynuowania pracy za granicą mogę złożyć wniosek o emeryturę, a następnie ją zawiesić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

Dalsza praca mimo emerytury

Zgodnie z treścią art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.) „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”.

Bez względu, czy jest to praca w Polsce, czy za granicą. Składając wniosek o emeryturę, musi Pani poinformować ZUS o kontynuowaniu zatrudnienia za granicą.

Zobacz również: Emerytura marynarza

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Emerytura lub wynagrodzenie za pracę

Zasadą jest, że pracownikowi, który nabył prawo do emerytury, przysługuje jedno świadczenie – albo emerytura z ubezpieczenia społecznego, albo wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia. Pracownik, który osiągnął wiek emerytalny może wybrać albo status emeryta, albo zachować – pomimo nabycia prawa do emerytury – status pracowniczy. Nie może jednak łączyć bez ograniczeń statusu emeryta i pracownika, a więc otrzymywać równocześnie świadczenia z tytułu utraty zdolności do dotychczasowej pracy (osiągnięcie wieku emerytalnego jest bowiem uznawane za równoznaczne z utratą zdolności do zarobkowania własną pracą) i wynagrodzenia z tytułu kontynuowania zatrudnienia, do wykonywania którego pracownik utracił zdolność. Z omawianego przepisu ustawy emerytalnej, jak podkreślił Sąd Najwyższy – nie tyle wynika obowiązek rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, który nabył prawo do emerytury, ile obowiązek dokonania przez niego wyboru, czy decyduje się na emeryturę, czy też na pozostawanie w stosunku pracy, a jego istotą jest wyeliminowanie równoczesnego pobierania dwu świadczeń – emerytury i wynagrodzenia za pracę w pełnej wysokości.

Zobacz również: Jak odzyskać składki emerytalne z Irlandii?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Pozostawanie w zatrudnieniu w Norwegii a ubieganie się o emeryturę

Osoba ubiegająca się o emeryturę i pozostająca w zatrudnieniu musi liczyć się z tym, że z dniem spełnienia wszystkich ustawowych warunków niezbędnych do nabycia prawa do wnioskowanego świadczenia wprawdzie prawo to uzyska, jednakże realizacja tego prawa na jej rzecz (wypłata świadczenia) nastąpi dopiero wówczas, gdy rozwiąże ona stosunek pracy łączący ją z pracodawcą (pracodawcami), na rzecz którego świadczyła pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. W przeciwnym razie prawo do emerytury ulegnie zawieszeniu, skutkując wstrzymaniem jego realizacji do czasu rozwiązania stosunku pracy

Przepis ten zawsze rodzi skutek zawieszający prawo do emerytury (polegający na wstrzymaniu wypłaty świadczenia) w sytuacji kontynuowania przez ubezpieczonego zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury ustalonym w decyzji organu rentowego

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS „prawo do świadczeń powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, natomiast w myśl art. 129 ust. 1 tej ustawy świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu”.

Osoba, która w czasie zatrudnienia uzyskała prawo do emerytury na podstawie ustawy emerytalnej, nie może jej pobierać do czasu rozwiązania stosunku pracy, niezależnie od tego, jakie osiąga zarobki.

Zobacz również: Czy lata pracy za granicą wlicza się do emerytury?

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Wniosek o emeryturę

Musi Pani rozwiązać umowę choćby na jeden dzień. Przedstawić ZUS-owi dowód na zakończenie stosunku pracy, a następnie ponownie się zatrudnić – wystarczy po jednodniowej czy weekendowej przerwie. Potem może Pani pracować i pobierać świadczenie – bez ograniczenia, bez obawy o jakiekolwiek konsekwencje ze strony ZUS-u.

Praca w Norwegii niestety nie wpłynie na Pani emeryturę w ZUS-ie. Nie ma opcji transferu składek. Okres ten nie wliczy się Pani nijak do świadczenia ZUS.

Jeśli nie zamierza Pani zamiaru pobierać emerytury, rozwiązywać stosunku pracy, proszę nie składać wniosku. Im później go Pani złoży ,tym wyższe świadczenie będzie Pani otrzymywać.

Przykłady

 

Anna, 62 lata, nauczycielka


Po 35 latach pracy w Polsce jako nauczycielka, Anna przeprowadziła się do Norwegii, gdzie kontynuuje pracę w przedszkolu. W wieku 60 lat nabyła prawo do emerytury w Polsce, jednak zdecydowała się na dalszą pracę. Aby móc pobierać emeryturę, musiała poinformować polski ZUS o swojej sytuacji i złożyć wniosek o emeryturę, jednocześnie kontynuując pracę w Norwegii. Zgodnie z przepisami, jej emerytura została zawieszona do czasu, gdy zdecyduje się zakończyć stosunek pracy.

 

Krzysztof, 61 lat, inżynier

Krzysztof, po 30 latach pracy w branży budowlanej w Polsce, wyjechał do Norwegii, gdzie od 5 lat pracuje jako kierownik projektu. Mając 60 lat, spełnił warunki do otrzymania emerytury w Polsce, ale postanowił dalej pracować. Zainteresowany możliwością przeniesienia składek emerytalnych do polskiego systemu, dowiedział się, że takie przeniesienie jest niemożliwe, ale okres pracy w Norwegii zostanie uwzględniony przy wyliczaniu emerytury w Polsce dzięki umowie o zabezpieczeniu społecznym między tymi krajami.

 

Magdalena, 59 lat, pielęgniarka

Magdalena, po 32 latach pracy w polskim szpitalu, wyemigrowała do Norwegii, gdzie kontynuuje pracę w sektorze opieki zdrowotnej. Wkrótce osiągnie wiek emerytalny i planuje złożyć wniosek o emeryturę w Polsce. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jej prawo do emerytury zostanie zawieszone, dopóki nie zakończy pracy w Norwegii. Magdalena rozważa możliwość krótkoterminowego zawieszenia pracy, aby móc formalnie przejść na emeryturę, a następnie ponownie podjąć zatrudnienie.

Podsumowanie

 

Praca w Norwegii przy jednoczesnym ubieganiu się o emeryturę w Polsce wymaga zrozumienia specyficznych przepisów i regulacji. Osoby pracujące za granicą muszą poinformować polski ZUS o kontynuacji zatrudnienia, co może wpłynąć na zawieszenie prawa do emerytury. Dodatkowo, przeniesienie składek emerytalnych między krajami nie jest możliwe, ale okres pracy za granicą jest uwzględniany przy wyliczaniu emerytury dzięki umowom międzynarodowym. Ważne jest, aby osoby planujące pracę za granicą i pobieranie emerytury w Polsce dokładnie zapoznały się z obowiązującymi procedurami i przepisami.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących pracy za granicą i emerytury w Polsce? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy kompleksowe doradztwo, abyś mógł bezproblemowo cieszyć się emeryturą, niezależnie od miejsca pracy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »