Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Macierzyński na etacie, ale dalsza praca na zlecenie

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Mam dwie prace. W jednej jestem zatrudniona na etat, a w drugiej na umowę-zlecenie. Proszę o informacje, czy w przypadku przejścia w pracy na etat na urlop macierzyński mogę nadal pracować na umowę-zlecenie i otrzymywać z niej wynagrodzenie? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Macierzyński na etacie, ale dalsza praca na zlecenie

Praca na zlecenie podczas macierzyńskiego

Analizując wszelkie przepisy prawa pracy, nie znajdziemy żadnego formalnego zakazu świadczenia usług na rzecz innego podmiotu w ramach stosunku cywilnoprawnego przez pracownicę korzystającą z urlopu macierzyńskiego.

Oznacza to, że w czasie urlopu macierzyńskiego pracownica może podjąć dodatkową pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy-zlecenia, agencyjnej, o dzieło, o świadczenie usług), zawartej zarówno z własnym pracodawcą, jak i z każdym innym podmiotem.

Zobacz również: Zasiłek macierzyński z umowy o pracę a prowadzenie działalności gospodarczej

Składki ZUS na macierzyńskim

Pracownica, która oprócz pobierania zasiłku macierzyńskiego, posiada jeszcze inny tytuł do ubezpieczeń, tj. ww. umowę zlecenia bądź inną umowę cywilnoprawną, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli podstawa oskładkowania (zasiłek brutto) jest równa przynajmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, to oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie nie jest obowiązkowe. Kobieta pobierająca zasiłek macierzyński może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów, o czym stanowi art. 9 ust. 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jeśli zatem pracownika jednocześnie otrzymuje zasiłek macierzyński (bo w ramach umowy o pracę korzysta z urlopu macierzyńskiego) i w okresie urlopu macierzyńskiego pracuje na zlecenie, to tytuł do ubezpieczeń się nie zmienia, tzn. dalej jest nim pobierany zasiłek. Natomiast może ona przystąpić dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych z umowy-zlecenia. Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to jest ono zawsze przymusowe.

Zobacz również: Czy będąc na zwolnieniu lekarskim można podpisać umowę zlecenie?

Macierzyński i dochód z umowy cywilnoprawnej

A zatem łączenie urlopu macierzyńskiego z pracą zarobkową jest jak najbardziej możliwe. Uzyskiwane wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej (np. zlecenie, dzieło) nie wpływa bowiem w żaden sposób na ograniczenie wysokości zasiłku macierzyńskiego. Co więcej, pracę taką można podjąć w dowolnym momencie pobierania zasiłku macierzyńskiego – i bez żadnych ograniczeń co do czasu pracy, jak i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Oznacza to, że kobieta otrzymywać będzie zarówno całe wynagrodzenie z umowy-zlecenia, jak i zasiłek macierzyński w pełnej wysokości. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy umowa-zlecenia została zawarta z podmiotem innym niż pracodawca, czy też z samym pracodawcą.

Pracownica, która w okresie urlopu macierzyńskiego wykonuje pracę na zlecenie, ze zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma znaczenia, że umowę zlecenia zawarła np. z własnym pracodawcą. Ze zlecenia pracownica może dobrowolnie (na swój wniosek) przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 9 ust. 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Jeśli pracownica przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie będzie jednak mogła zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego, bo prawo do tego mają jedynie osoby objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Jeśli pracownica nie przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ze zlecenia, od przychodów ze zlecenia wykonywanego w okresie urlopu macierzyńskiego należy naliczać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz również: Jak oblicza się zasiłek macierzyński?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl