Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-11-29

Pracuję na umowę o pracę i z tym samym pracodawcą mam umowę-zlecenie. Czy koszty składki do ZUS-u i inne narzuty powinny być płacone na pół z pracodawcą? Czy może on jak w moim przypadku wszystkimi składkami obciążyć mnie? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Dwie umowy pracownika z jednym pracodawcą

Jak wynika z opisu, jest Pani związana z tym samym pracodawcą zarówno umową o pracę, jak i umową-zlecenie.

Na wstępie wskazuję, że Kodeks pracy nie zabrania zatrudniania tego samego pracownika na podstawie różnych umów, tj. umowy o pracę i drugiej umowy cywilno-prawnej (np. zlecenie, o dzieło).

Zgłaszanie pracownika do składek ZUS

Ważne jest jednak to, że umowa-zlecenie łącząca pracownika z własnym pracodawcą jest uważana za kontynuację zatrudnienia pracownika. A zatem wobec umowy-zlecenia wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy nie ma zastosowania zasada zbiegu tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia. To zaś oznacza, że wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy-zlecenia wykonywanej na rzecz pracodawcy jest traktowane tak samo jak wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę, a zatem wynagrodzenia z obydwu stosunków (pracy i zlecenia) są jedną podstawą do odprowadzenia składek ZUS (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych) i są wykazywane przez pracodawcę na jednym raporcie RCA. A zatem taki pracownik powinien być wykazywany z kodem ubezpieczenia 01 10 i wykazać sumę wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umowy-zlecenia łącznie. Zgłaszanie pracownika do ubezpieczeń z kodem 04 11 jako osobnego tytułu do ubezpieczeń społecznych z umowy-zlecenia jest nieprawidłowe.

Podstawę zasiłku chorobowego takiego pracownika stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do wykonywania pracy, czyli sumujemy wynagrodzenie z umowy o pracę i z umowy-zlecenia oraz inne zmienne składniki (np. nagrody czy premie).

Koszty składek na ZUS

Podsumowując, w przypadku podpisania z pracownikiem umowy-zlecenia z jednoczesnym obowiązywaniem umowy o pracę od umowy zlecenie pracodawca a zarazem zleceniodawca zobowiązany jest odprowadzać składki ZUS w standardowej wysokości jak przy umowie o pracę, tj. tj. pracownik–zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niego stanowi zaś łączny przychód z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia. Pracodawca z tytułu zawartej umowy zlecenia nie zgłasza pracownika-zleceniobiorcy do ubezpieczeń, a uzyskany przychód z tej umowy wykazuje, wraz z przychodem ze stosunku pracy, w imiennym raporcie, który składa co miesiąc za pracownika.

Wszelkie inne zasady są niezgodne z prawem, a tym samym nieprawidłowe.

Wysokość stóp procentowych składek oraz sposób ich finansowania w roku 2021 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2020 i wynoszą:

  1. przy ubezpieczeniu emerytalnym pracodawca 9,76% i pracownik 9,76%;
  2. przy rentowym pracodawca 6,50%, a pracownik 1,50%;
  3. przy chorobowym pracodawca zero, pracownik 2,45%;
  4. przy wypadkowym pracodawca 1,67%, pracownik nic;
  5. przy zdrowotnym pracodawca nic, a pracownik 9%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »