Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Pracuję na umowę o pracę i z tym samym pracodawcą mam umowę-zlecenie. Czy koszty składki do ZUS-u i inne narzuty powinny być płacone na pół z pracodawcą? Czy może on jak w moim przypadku wszystkimi składkami obciążyć mnie? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki ZUS przy umowie o pracę i umowie-zlecenie

Dwie umowy pracownika z jednym pracodawcą

Jak wynika z opisu, jest Pani związana z tym samym pracodawcą zarówno umową o pracę, jak i umową-zlecenie.

Na wstępie wskazuję, że Kodeks pracy nie zabrania zatrudniania tego samego pracownika na podstawie różnych umów, tj. umowy o pracę i drugiej umowy cywilno-prawnej (np. zlecenie, o dzieło).

Zobacz również: Praca bez podpisanej umowy zlecenia

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgłaszanie pracownika do składek ZUS

Ważne jest jednak to, że umowa-zlecenie łącząca pracownika z własnym pracodawcą jest uważana za kontynuację zatrudnienia pracownika. A zatem wobec umowy-zlecenia wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy nie ma zastosowania zasada zbiegu tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia. To zaś oznacza, że wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy-zlecenia wykonywanej na rzecz pracodawcy jest traktowane tak samo jak wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę, a zatem wynagrodzenia z obydwu stosunków (pracy i zlecenia) są jedną podstawą do odprowadzenia składek ZUS (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych) i są wykazywane przez pracodawcę na jednym raporcie RCA. A zatem taki pracownik powinien być wykazywany z kodem ubezpieczenia 01 10 i wykazać sumę wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umowy-zlecenia łącznie. Zgłaszanie pracownika do ubezpieczeń z kodem 04 11 jako osobnego tytułu do ubezpieczeń społecznych z umowy-zlecenia jest nieprawidłowe.

Podstawę zasiłku chorobowego takiego pracownika stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do wykonywania pracy, czyli sumujemy wynagrodzenie z umowy o pracę i z umowy-zlecenia oraz inne zmienne składniki (np. nagrody czy premie).

Zobacz również: Praca za granicą a emerytura w Polsce

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Koszty składek na ZUS

Podsumowując, w przypadku podpisania z pracownikiem umowy-zlecenia z jednoczesnym obowiązywaniem umowy o pracę od umowy zlecenie pracodawca a zarazem zleceniodawca zobowiązany jest odprowadzać składki ZUS w standardowej wysokości jak przy umowie o pracę, tj. tj. pracownik–zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niego stanowi zaś łączny przychód z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia. Pracodawca z tytułu zawartej umowy zlecenia nie zgłasza pracownika-zleceniobiorcy do ubezpieczeń, a uzyskany przychód z tej umowy wykazuje, wraz z przychodem ze stosunku pracy, w imiennym raporcie, który składa co miesiąc za pracownika.

Wszelkie inne zasady są niezgodne z prawem, a tym samym nieprawidłowe.

Wysokość stóp procentowych składek oraz sposób ich finansowania w roku 2021 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2020 i wynoszą:

  1. przy ubezpieczeniu emerytalnym pracodawca 9,76% i pracownik 9,76%;
  2. przy rentowym pracodawca 6,50%, a pracownik 1,50%;
  3. przy chorobowym pracodawca zero, pracownik 2,45%;
  4. przy wypadkowym pracodawca 1,67%, pracownik nic;
  5. przy zdrowotnym pracodawca nic, a pracownik 9%.

Zobacz również: Zgłoszenie umowy zlecenia do ZUS po terminie

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Przykład Anny, grafika komputerowego Anna pracuje na etacie w agencji reklamowej jako grafik komputerowy. Dodatkowo, wykonuje projekty na umowę-zlecenie dla tego samego pracodawcy, gdy pojawiają się zlecenia wymagające specjalistycznych umiejętności lub nadgodzin. Mimo, że Anna otrzymuje wynagrodzenie z obu tytułów, jej pracodawca odprowadza składki ZUS od całości przychodu, traktując umowę-zlecenie jako kontynuację zatrudnienia. Anna ceni to rozwiązanie, ponieważ jej prawa do świadczeń emerytalnych i chorobowych są zabezpieczone na takich samych zasadach, jak dla wynagrodzenia z umowy o pracę.

Przykład Tomasza, trenera personalnego Tomasz jest zatrudniony na umowę o pracę w klubie fitness, gdzie prowadzi zajęcia grupowe. Po godzinach pracy, na umowę-zlecenie, organizuje indywidualne treningi dla klientów. Klub fitness, będący jednocześnie jego pracodawcą i zleceniodawcą, odprowadza składki ZUS od łącznej kwoty wynagrodzeń Tomasza. Dzięki temu, Tomasz nie musi martwić się o dodatkowe formalności związane ze składkami ZUS od umowy-zlecenie, a jego prawa do ubezpieczeń są adekwatnie chronione.

 

Przykład Katarzyny, nauczycielki i tłumaczki Katarzyna pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej, na umowę o pracę. Dodatkowo, dla tego samego pracodawcy wykonuje tłumaczenia materiałów dydaktycznych na umowę-zlecenie. Szkoła, jako jej pracodawca, odpowiada za odprowadzanie składek ZUS od sumy obu wynagrodzeń. Katarzyna jest zadowolona z tego rozwiązania, ponieważ zapewnia jej to pełne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, bez konieczności zawierania dodatkowych umów ubezpieczeniowych.

Podsumowanie

 

W sytuacji, gdy pracownik jest związany z tym samym pracodawcą umową o pracę oraz umową-zlecenie, prawidłowe rozliczanie składek ZUS odbywa się na podstawie łącznego wynagrodzenia z obu umów. Takie podejście zapewnia pracownikowi pełne prawa do świadczeń emerytalnych, rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego, jednocześnie upraszczając proces administracyjny dla pracodawcy. Przykłady z życia wzięte potwierdzają, że zgodne z prawem rozliczanie składek ZUS korzystnie wpływa na zabezpieczenie socjalne pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie składek ZUS przy różnych formach zatrudnienia? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism. Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki, zapewniając spokój umysłu i bezpieczeństwo prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):


Go

a co w momencie kiedy ma umowę o pracę u jednego pracodawcy, a zlecenie u drugiego? czy ze zlecenia powinna byc odciągana składka zdrowotna?Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »