Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2022-04-25

Jestem ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie jako domownik (córka) przez ponad 3 lata (gospodarstwo poniżej 1 ha). Kontynuuję ubezpieczenie i jestem wspólnikiem spółki z o.o. Nie jestem pracownikiem i nie pozostaję w stosunku służbowym. Nie mam ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosiła 0. Przychody z tytułu gospodarstwa również wynosiły 0. Czy w tej sytuacji nadal mogę podlegać pod ubezpieczenie KRUS? Czy zakup udziałów od innego wspólnika spółki wpływa w jakiś sposób na moje ubezpieczenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie w KRUS wspólnika spółki z o.o.

Ubezpieczenie rolnicze dla rolnika, małżonka i domownika

Rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników dobrowolnie. Posiadanie przez takiego rolnika jakiegokolwiek innego źródła utrzymania, a zatem tytułu do ubezpieczenia, powoduje, że nie może on korzystać z ubezpieczenia w KRUS i podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS.

Proporcje udziałów w spółce z o.o.

Pani jest wspólnikiem spółki z o.o., ale nie podała Pani, czy jest jedynym wspólnikiem, czy też mamy do czynienia ze spółką, w której funkcjonuje wielu wspólników. Odpowiedź skonstruuję zatem ogólnie. Co do zasady, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Artykuł 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uznaje wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli zatem jest Pani jedynym wspólnikiem wspomniane spółki, to traci Pani prawo do korzystania z ubezpieczenia w KRUS. Podlega Pani obowiązkowym ubezpieczeniom w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.

ZUS bada, czy ubezpieczony w KRUS to wspólnik większościowy

Jeśli w spółce funkcjonuje dwóch wspólników, to także ZUS może analogicznie sprawę rozpatrzyć – uzna, że powinna Pani podlegać ubezpieczeniom powszechnym. ZUS bowiem niejednokrotnie wskazuje, że wspólnik większościowy to wspólnik prowadzący osobiście działalność, bowiem drugi ze wspólników nie ma realnego wpływu na jej funkcjonowanie. ZUS traktuje taką sytuację jako próbę obejścia prawa. Sądy także orzekają po stronie ZUS. Dla przykładu można podać rozstrzygnięcia, w których za obejście przepisów, a tym samym obowiązek podlegania ubezpieczeniom w ZUS, uznaje się stosunek udziałów 1% do 99%. W takich sprawach sady wskazują, że pozycja wspólnika większościowego jest identyczna, jak gdyby był jedynym wspólnikiem. Nie ma elementu podporządkowania innemu podmiotowi, a podporządkowanie zgromadzeniu wspólników „ma abstrakcyjny, sztuczny charakter, gdyż odwołujący był jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki”, czego nie zmieniła sprzedaż jednego udziału. Wspólnik większościowy ponosi ryzyko związane z działalnością spółki.

Wspólnik niezależny od spółki

Warto także przytoczyć tu inny wyrok, który dotyczył sytuacji sprzedaży 10% udziałów. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 września 2013 r. (sygn. akt II UK 36/13) wyjaśnił, że istotne dla stwierdzenia, czy wspólnik jest niezależny od spółki (i nie jest traktowany jako prowadzący działalność gospodarczą), są 3 kwestie:

  1. osobiste wykonywanie przez osobę zatrudnioną pracy zarobkowej (za wynagrodzeniem),
  2. na rzecz podmiotu zatrudniającego, a zatem „na ryzyko” socjalne, produkcyjne i gospodarcze (ekonomiczne) tego podmiotu,
  3. w warunkach podporządkowania jego kierownictwu.

Reasumując, w przypadku sprzedaży udziałów innemu wspólnikowi musiałoby dojść do sytuacji, w której wspólnik (mający podlegać ubezpieczeniu w KRUS) nie mógłby mieć realnego wpływu na działania spółki, samodzielnego wpływu. Ta ocena dokonywana jest zawsze indywidualnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »