Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

Autor: Marta Wawrzyniak

8 lat temu wyjechałam do pracy za granicę do Anglii, równocześnie płacąc składki KRUS. Nie zgłosiłam w KRUS pracy za granicą z niewiedzy. Teraz chcę zrezygnować z KRUS-u, ale w związku z tym powinnam przesłać zaświadczenie od pracodawcy, od kiedy pracuję w Anglii. Jakich konsekwencji prawnych lub finansowych mogę się spodziewać, zwłaszcza że w tym okresie korzystałam z wizyt u lekarza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca za granicą a brak wyrejestrowania się z ubezpieczenia KRUS

Konieczność wyrejestrowania się z KRUS-u

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni poinformować KRUS o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności. W przypadku niedochowania wskazanego wyżej terminu nie zostały jednak zastrzeżone żadne kary czy ujemne konsekwencje”.

Praca za granicą a KRUS

W związku z tym, iż świadczyła Pani pracę za granicą, nie spełniała Pani przesłanek podlegania ubezpieczeniu w KRUS-ie (w oparciu o treść art. 7 ust. 1 wspomnianej wcześniej ustawy). Tym samym od dnia podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii powinna zostać Pani wyrejestrowana z KRUS-u. Jeżeli obecnie przedłoży Pani w KRUS-ie oświadczenie pracodawcy od pozostawaniu w zatrudnieniu od 8 lat, KRUS wyda decyzję, w której stwierdzi, że od daty rozpoczęcia pracy nie podlega Pani już ubezpieczeniu społecznemu rolników. W takiej sytuacji opłacane przez Panią składki przez ostatnie 8 lat uznane zostaną za nienależne i będą podlegały zwrotowi. Dokonanie zgłoszenia po terminie będzie wiązało się zatem nie tylko z brakiem kary, ale też możliwością uzyskania zwrotu opłacanych składek.

Zobacz również: Jak zgłosić do KRUS podjęcie pracy?

Możliwość zwrotu części składek na KRUS

Z uwagi na upływ czasu zwrotowi nie będzie niestety podlegała cała wpłacona przez Panią kwota z uwagi na przedawnienie należności. Zgodnie z treścią art. 41b ust. 10–15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek.

Składki nie podlegają jednak zwrotowi, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat. Wobec powyższego, po otrzymaniu zawiadomienia od KRUS-u o kwocie nienależnie opłaconych składek podlegających zwrotowi może Pani w ciągu 7 dni złożyć wniosek o ich zwrot za okres ostatnich pięciu lat. Jeżeli nie złoży Pani stosownego wniosku, a w najbliższej przyszłości nie powstanie nowe zobowiązanie do opłacania składek, KRUS zwróci je z urzędu. Będzie to jednak kwota niższa, gdyż z upływem czasu przedawnią się składki za kolejne miesiące. Przykładowo, jeżeli do dziś opłacała Pani składki na rzecz KRUS-u, może Pani wnosić o zwrot za ostatnie pełne pięć lat. Jeśli jednak wyłącznie się Pani wyrejestruje i nie złoży wniosku o zwrot nienależnie opłacanych składek, a KRUS postanowi zadziałać z urzędu po roku, otrzyma Pani zwrot wyłączenie za 4 lata. Wobec powyższego, zdecydowanie warto złożyć stosowny wniosek.

Zobacz również: Jaka kara za brak A1 w Niemczech

Wyrejestrowanie z KRUS-u z datą wsteczną

Wyrejestrowanie z KRUS-u z datą sprzed 8 lat będzie oznaczało, że od daty podjęcia pracy za granicą nie podlega Pani ubezpieczeniu społecznemu rolników. Będzie to miało oczywiście wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Odnośnie natomiast korzystania ze świadczeń zdrowotnych, odnotowanie przez KRUS, że 8 lat temu została Pani wyrejestrowana i nie musi oznaczać jakichkolwiek konsekwencji finansowych w kontekście zrealizowanych wizyt lekarskich. Jeżeli nie miała Pani ubezpieczenia zdrowotnego, dana jednostka NFZ oczywiście może zwrócić się do Pani o zwrot kosztów świadczonych usług medycznych. Nie dzieje się to jednak automatycznie i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie Pani wezwana do zapłaty. Warto jednak mieć na uwadze, że ewentualne koszty opisanych przez Panią usług medycznych byłyby zdecydowanie niższe niż kwota, którą otrzyma Pani w ramach zwrotu nienależnie opłaconych składek za ostatnie 5 lat.

Zobacz również: KRUS zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl