Urlop wychowawczy i macierzyński a kapitał początkowy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Czy płatny urlop wychowawczy w latach 1987 i 1988 oraz urlop macierzyński w 1986 r. wlicza się do naliczenia kapitału początkowego i wlicza się jako kwota wynagrodzenia w RP-7?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop wychowawczy i macierzyński a kapitał początkowy

Okresy urlopów wychowawczych przy ustalaniu uprawnień do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości

Od nowelizacji z 2015 r. okresy urlopów wychowawczych traktowane są jako składkowe, ale tylko w zakresie liczenia części stażowej.

 

Przy ustalaniu uprawnień do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości okres płatnego urlopu wychowawczego jest różnie traktowany. Przy naliczaniu emerytury dla urodzonych:

  • przed 1 stycznia 1949 r. – za każdy rok okresu nieskładkowego (uwzględnionego w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych) emeryturę zwiększa się o 0,7% podstawy jej wymiaru,
  • po 31 grudnia 1948 r. – przy obliczaniu wartości kapitału początkowego stosuje się przelicznik odpowiedni dla okresów składkowych, a więc po 1,3% podstawy wymiaru kapitału, a ponadto zaliczany jest w maksymalnym, określonym przez ustawodawcę wymiarze bez ograniczenia go do jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Okresy składkowe według przepisów

Jednak proszę pamiętać, że okresy składkowe to okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 195 pkt 1–4 i 8 ustawy emerytalnej, przepisach o adwokaturze, przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej od 15 listopada 1991 r. do 31 grudnia 1998 r.

 

Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie pracy na obszarze państwa polskiego – w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo rentę chorobową.

Zobacz również: Czy na urlopie rodzicielskim można prowadzić działalność gospodarczą

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Składkowe i nieskładkowe okresy przebywania na urlopie wychowawczym

Jak widać, wśród okresów składkowych zostały wymienione m.in. okresy ubezpieczenia. Należy do nich zaliczyć m.in. okresy przebywania pracownika na urlopie wychowawczym, przypadające po 31 grudnia 1998 r. Od 1 stycznia 1999 r. istnieje bowiem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracowników przebywających na urlopie wychowawczym, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Składki tych osób finansuje w całości budżet państwa, a opłaca ZUS. Natomiast okresy przebywania na urlopie wychowawczym, które miały miejsce przed 1 stycznia 1999 r., są okresami nieskładkowymi. Od kwot tego zasiłku nie były bowiem odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Nawet jeśli są na RP-7, to nie odprowadzono od nich składek. Chodzi o okres urlopów wychowawczych. Od zasiłków macierzyńskich odprowadzono składki. Te okresy są brane pod uwagę przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczenia według kwot z RR-7.

Zobacz również: Umowa na okres próbny a ciąża zasiłek macierzyński

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Anna, ur. 1965, pracowała w korporacji od 1986 do 1996 roku, w tym czasie urodziła dwójkę dzieci i skorzystała z urlopu macierzyńskiego w 1986 roku oraz z dwóch urlopów wychowawczych w latach 1987 i 1988. W 2015 roku, planując przejście na emeryturę, Anna dowiedziała się, że jej urlop macierzyński oraz urlopy wychowawcze są uwzględniane przy obliczaniu kapitału początkowego. Dzięki temu, że w tym czasie otrzymywała zasiłki, które są traktowane jako okresy składkowe, jej emerytura została obliczona na korzystniejszych warunkach.

 

Bartek, ur. 1975, po urodzeniu się jego pierwszego dziecka w 1999 roku, zdecydował się na roczny urlop wychowawczy. W tym okresie, na mocy zmian prawnych wprowadzonych od 1999 roku, za Bartka opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez państwo. Dzięki temu, Bartek nie musiał martwić się o przerwę w opłacaniu składek, która mogłaby negatywnie wpłynąć na wysokość jego przyszłej emerytury.

 

Cecylia, ur. 1954, korzystała z urlopu wychowawczego w latach 1987-1988. Gdy przyszła pora na wyliczenie jej emerytury, okazało się, że okresy te są traktowane jako nieskładkowe, ale dzięki nowelizacji z 2015 roku, zostały one zaliczone do stażu pracy przy obliczaniu emerytury. Dzięki temu, że Cecylia urodziła się przed 1 stycznia 1949 r., za każdy rok nieskładkowego okresu jej emerytura została zwiększona o 0,7% podstawy wymiaru, co pozytywnie wpłynęło na jej ostateczną wysokość świadczenia.

Podsumowanie

 

Artykuł przedstawia, jak urlop wychowawczy i macierzyński wpływają na naliczanie kapitału początkowego i emeryturę, podkreślając zmiany wprowadzone nowelizacją z 2015 roku. Uwzględnia różnice w traktowaniu tych okresów w zależności od daty urodzenia oraz wskazuje na składkową naturę urlopów wychowawczych po 1999 roku, co ma istotne znaczenie dla wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu, jak urlop wychowawczy i macierzyński wpływają na Twoją przyszłą emeryturę? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism, aby maksymalizować Twoje przyszłe świadczenia. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »