Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura ZUS - Porady prawne

Prędzej czy później każda osoba aktywna zawodowa zadaje sobie pytanie: jak w przyszłości będzie kształtować się moje świadczenie emerytalne? Ile otrzymam z ZUS i co mogę zrobić, aby emeryturę podwyższyć? Oprócz wymaganego wieku i odpowiedniego stażu pracy istotne będą nasze dochody, kwoty odprowadzanych składek, przerwy w zatrudnieniu. Prognozowaną wysokość emerytury można obliczyć za pomocą kalkulatorów, jednak jeśli w tym roku osiągniemy wiek emerytalny i chcielibyśmy poznać prognozowaną wysokość naszej emerytury, najlepiej skorzystać z usługi doradcy emerytalnego w swojej placówce ZUS.

Strona: 1 2 3 4 5 6 7

 
Opublikowane: 2023-09-08

Czy obywatelstwo ma wpływ na prawo do emerytury?

Czy obywatelstwo ma wpływ na prawo do emerytury?

Czy przyjęcie innego obywatelstwa i zrzeczenie się obywatelstwa polskiego spowoduje, że stracę prawo do otrzymywania polskiej emerytury?

Opublikowane: 2023-08-30

Wyliczenie waloryzacji renty wyrównawczej od ubezpieczyciela

Wyliczenie waloryzacji renty wyrównawczej od ubezpieczyciela

Jestem inwalidą od 1992 r. Rentę wyrównawczą wypłaca mi jeden z zakładów ubezpieczeniowych. Nie mogę dostarczyć ubezpieczycielowi informacji o obecnych zarobkach, ponieważ zmienił się właściciel wykonywanej pracy i nie mam z nim kontaktu. Zwróciłem się do...

Opublikowane: 2023-08-02

Czy ZUS może skrócić staż pracy emeryta?

Czy ZUS może skrócić staż pracy emeryta?

Czy ZUS ma prawo skrócić staż pracy emeryta poprzez wyłączenie okresów urlopów bezpłatnych po upływie 35 lat wstecz? Czy może to być przedawnienie lub błąd ZUS-u?

Opublikowane: 2023-07-28

Liczba lat stażu pracy w Państwowej Straży Pożarnej

Liczba lat stażu pracy w Państwowej Straży Pożarnej

Jestem strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej. Pytanie związane jest z przebiegiem służby. Mój pierwszy okres zatrudnienia w PSP był okresem niespełna 3-letnim. Z powodów osobistych zrezygnowałem z pracy jako funkcjonariusz. Następnie po niecałych 2 latach wróciłem do PSP i...

Opublikowane: 2023-07-21

Wniosek o emeryturę - jakie dokumenty akceptuje ZUS?

Wniosek o emeryturę - jakie dokumenty akceptuje ZUS?

Chcę złożyć wniosek do ZUS-u o wyliczenie emerytury. Na moją prośbę dokumenty od 1980 r. do 1999 r. z poprzedniego zakładu pracy zostały mi przesłane z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem (świadectwa pracy) przez wójta gminy, który był moim poprzednim...

Opublikowane: 2023-07-19

Zasady waloryzacji składek emerytalnych - waloryzacja roczna i kwartalna

Zasady waloryzacji składek emerytalnych - waloryzacja roczna i kwartalna

Mam wątpliwości co do prawidłowego zwaloryzowania składek ZUS mojej mamy. Z wnioskiem o emeryturę wystąpiła w marcu 2020 r. ZUS dokonał waloryzacji rocznej, tj. składek zgromadzonych na 31.12.2017 r. wskaźnikiem za 2018 – czy tu nie doszło do pomyłki?...

Opublikowane: 2023-07-14

Zmiana w przepisach emerytalnych - kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Zmiana w przepisach emerytalnych - kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

W tym roku pod koniec marca kończę 65 lat. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę – na koniec marca czy poczekać do lipca? Doszły mnie słuchy, że od 1.04 coś się zmienia w przepisach – przewidywana długość życia.

Opublikowane: 2023-07-12

Najlepszy moment, aby przejść na emeryturę

Najlepszy moment, aby przejść na emeryturę

23 czerwca 2023 r. skończę 65 lat. Nadal pracuję jako pracownik samorządowy. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? W lutym 2023 r. czy w lipcu 2023 r.? Czy warto pracować jeszcze przynajmniej rok i dodatkowo wystąpić do ZUS-u o rentę rodzinną po...

Opublikowane: 2023-06-16

Samozatrudnienie w Niemczech a polska emerytura

Samozatrudnienie w Niemczech a polska emerytura

Mój mąż prowadził działalność w Polsce do 16.04.2022 r. (opłacał tylko składkę zdrowotną). Co roku przesyłał oświadczenie do ZUS-u, w którym poświadczał, że z tytułu prowadzenia działalności za poprzedni rok podlegał tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu...

Opublikowane: 2023-06-02

Czy można pobierać emeryturę z KRUS-u i ZUS-u jednocześnie?

Czy można pobierać emeryturę z KRUS-u i ZUS-u jednocześnie?

W najbliższym czasie kończę 65 lat i chciałbym złożyć dokumenty do ZUS-u o uzyskanie emerytury. Składki opłacałem w ZUS-ie, jak i w KRUS-ie. Czy istnieje taka możliwość, żebym otrzymał emeryturę z ZUS-u i z KRUS-u? Czy uczęszczanie do...

Opublikowane: 2023-05-17

Zmniejszenie emerytury z powodu zbyt dużych zarobków

Zmniejszenie emerytury z powodu zbyt dużych zarobków

Jestem emerytem wojskowym. Od odejścia z wojska (2010 r.) do dziś pracuję. Przez cały ten okres potrącano mi część emerytury, ponieważ za dużo zarabiałem. W czerwcu 2021 r. skończyłem 55 lat i złożyłem wszystkie niezbędne dokumenty, jakie wojskowe biuro...

Opublikowane: 2023-04-28

Przejście na emeryturę przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Przejście na emeryturę przy prowadzeniu działalności gospodarczej

W maju osiągnę wiek emerytalny (65 lat). Prowadzę własną działalność gospodarczą. Czy, jeżeli mi zdrowie pozwoli, mogę nadal prowadzić tę działalność? Czy trzeba najpierw rozliczyć się z urzędem skarbowym i ZUS-em, tj. zamknąć działalność, a potem na nowo...

Opublikowane: 2023-04-21

Zatrudnienie za granicą w wieku emerytalnym, dlaczego ZUS nie rozpoczął wypłaty emerytury?

Zatrudnienie za granicą w wieku emerytalnym, dlaczego ZUS nie rozpoczął wypłaty emerytury?

Mam 67 lat i przepracowane w Polsce ok. 20 lat. Od 2007 r. mieszkam w Holandii. Od 7 lat mogłam się starać o emeryturę, ale jakoś tak zeszło i odległość też temu nie sprzyjała. Dwa lata temu złożyłam wniosek o emeryturę, dostałam decyzję...

Opublikowane: 2023-03-31

Ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem środków z OFE

Ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem środków z OFE

Urodziłam się 12.07.1957 r. W październiku 2012 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę z powodu pracy w szczególnych warunkach. Aby otrzymać emeryturę, musiałam środki z OFE przelać do ZUS-u. Po skończeniu 60 lat miałam przeliczoną emeryturę. Czy...

Opublikowane: 2023-03-10

Brakujące lata składkowe do emerytury KRUS, co zrobić?

Brakujące lata składkowe do emerytury KRUS, co zrobić?

Moja mama przeszła na emeryturę parę tygodni temu. Dostała część emerytury z ZUS-u, bo pracowała jako księgowa przez 11 lat i opłacano składki za ten okres, a drugą część otrzymała z KRUS-u. Tu pojawia się problem, ponieważ za 23 lata składkowe przyznano...

Opublikowane: 2023-03-03

Odmowa ponownego obliczenia świadczenia emerytalno-rentowego, co zrobić?

Odmowa ponownego obliczenia świadczenia emerytalno-rentowego, co zrobić?

Złożyłem do ZUS-u wniosek ERPO o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (o ponowne przeliczenie) i otrzymałem odmowę. Co mam dalej robić?

Opublikowane: 2022-12-19

Praca na pełen etat na emeryturze i ponowne przeliczenie wysokości emerytury

Praca na pełen etat na emeryturze i ponowne przeliczenie wysokości emerytury

Jestem na emeryturze od 6 lat i nadal pracuję na pełen etat. Czy przysługuje mi prawo do ponownego przeliczenia wysokości emerytury ze względu na ogłoszony przez GUS średni wiek dalszego życia?

Opublikowane: 2022-12-05

Dodatek do kapitału początkowego za pracę w warunkach szczególnych

Dodatek do kapitału początkowego za pracę w warunkach szczególnych

W latach 1962–1984 mój ojciec, zgodnie z posiadanym świadectwem pracy, był zatrudniony na stanowisku ślusarza narzędziowego – spawacza, bez udokumentowania pracy w warunkach szkodliwych . Czy może ubiegać się o rekompensatę (jako...

Opublikowane: 2022-11-28

Przerwa w pełnieniu służby wojskowej a emerytura po 15 latach

Przerwa w pełnieniu służby wojskowej a emerytura po 15 latach

W 2005 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej. W 2006 ją zakończyłem i zostałem przeniesiony do rezerwy. Odsłużyłem około 9 miesięcy obowiązkowej służby zasadniczej. Jesienią 2008 r. zostałem powołany do zawodowej służby wojskowej, którą pełnię...

Opublikowane: 2022-09-30

Wydzierżawienie gospodarstwa rolnego a emerytura z KRUS

Wydzierżawienie gospodarstwa rolnego a emerytura z KRUS

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego – dział specjalny, ogrodnictwo tunelowe. Chciałbym wydzierżawić to gospodarstwo obcej osobie. Pobieram emeryturę z KRUS. Czy wydzierżawienie ziemi spowoduje utratę emerytury lub jej części? Jakie kroki należy podjąć przy...

Opublikowane: 2022-09-12

Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Pierwszą pracę podjąłem w 1970 roku i pracowałem do 1976 roku, opłacając składki ZUS (w tym 2 lata zasadniczej służby wojskowej). Od 1976 pełniłem służbę w policji do 1999 roku i przeszedłem na emeryturę 75%. Od tego dnia do dzisiaj pracuję...

Opublikowane: 2022-06-10

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Do emerytury zostało mi 2 lata, mój staż pracy wynosi 36 lat. W ostatnim czasie zacząłem odczuwać syndrom wypalenia zawodowego, co doprowadziło mnie do depresji. Bardzo poważnie zastanawiam się nad odejściem z pracy w najbliższym czasie. Moje zarobki pozwoliły mi na...

Opublikowane: 2022-05-20

Emerytura z Karty Nauczyciela czy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Emerytura z Karty Nauczyciela czy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Pracuję jako dyrektor szkoły. W 2022 r. mogę przejść na emeryturę – 15 października po ukończeniu 65 lat lub 1 września na mocy art. 88 KN po rozwiązaniu umowy o pracę. Jak wyegzekwować, przed rozwiązaniem umowy o pracę, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...

Opublikowane: 2022-02-14

Wskaźnik trwania dalszego życia a wysokość świadczenia emerytalnego

Wskaźnik trwania dalszego życia a wysokość świadczenia emerytalnego

Podczas jednej z wizyt w oddziale ZUS dotyczącej mojej przyszłej emerytury obsługująca mnie pani w odpowiedzi na pytanie dotyczące wskaźnika dalszego trwania życia powiedziała, że ten wskaźnik powinien być zaczerpnięty z Eurostatu, a nie GUS-u. Jak do tej...

Opublikowane: 2022-01-31

Niemiecka emerytura po powrocie do polski

Niemiecka emerytura po powrocie do polski

Od 1989 r. mieszkałem w Niemczech, mając tamtejsze obywatelstwo. W 1997 r. przeszedłem tam na emeryturę. W październiku 2020 r. opuściłem Niemcy, wymeldowując się, i wróciłem do Polski. Od lutego 2021 r. otrzymywałem w Polsce emeryturę niemiecką. Teraz...

Opublikowane: 2021-12-06

Zaliczenie pracy przy monitorze ekranowym jako pracy w szczególnych warunkach

Zaliczenie pracy przy monitorze ekranowym jako pracy w szczególnych warunkach

Staram się o uwzględnienie przy naliczeniu mojej emerytury okresu pracy w szczególnych warunkach, „pełen etat, w sposób ciągły, przy monitorze ekranowym”. Złożyłam już do ZUS-u i sądu odwołanie od decyzji. Chciałabym spytać, czy większą...

Opublikowane: 2021-11-22

Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Urodziłam się w 1953 roku. Przepracowałam na PKP 37 lat. Przeszłam na emeryturę w 2008 w wieku 55 lat. Przeliczono mi emeryturę i w porównaniu do koleżanek mam o 100% niższą emeryturę. Razem przepracowaliśmy na tym samym stanowisku. Do kogo mam się...

Opublikowane: 2021-10-08

W którym miesiącu przejść na emeryturę?

W którym miesiącu przejść na emeryturę?

Za miesiąc kończę 60 lat. Chcę przejść na emeryturę. Prowadzę działalność gospodarczą. Pracę rozpoczęłam w 1980 roku. Jedyny okres to jeden miesiąc w 1981 r. W którym miesiącu najkorzystniej byłoby dla mnie złożyć wniosek o emeryturę?

Opublikowane: 2021-10-01

Praca za granicą i emerytura w Polsce

Praca za granicą i emerytura w Polsce

Od 2 lat biorę emeryturę w Polsce najmniejszą – możliwą, bo zabrakło mi 2 lat do 20. W momencie składania wniosku pani w ZUS-ie spytała, czy pracuję. Ja odpowiedziałem, że pracuję za granicą. Pani odpowiedziała: „to niech sobie pan tam pracuje,...

Opublikowane: 2021-08-02

Zwolnienie z pracy w UK w celu uzyskania polskiej emerytury

Zwolnienie z pracy w UK w celu uzyskania polskiej emerytury

Niedawno nabyłam prawo do polskiej emerytury, ale została ona zawieszona, ponieważ nadal pracuję. Od 10 lat przebywam w UK. Teraz też nabyłam prawa do angielskiej emerytury niezależnej od pracy w Polsce. Nie zamierzam łączyć lat przepracowanych w Polsce...

Opublikowane: 2021-06-04

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

W latach 1980–1984 obywałem studia doktoranckie zakończone doktoratem obronionym w późniejszym czasie. W okresie tym pobierałem stypendium doktoranckie. Czy czas studiów doktoranckich może mi zostać zaliczony do emerytury przez ZUS jako okres składkowy, czy jedynie...

Opublikowane: 2021-05-28

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

W Polsce przepracowałam 32 lata. Od 6 lat pracuję legalnie w Norwegii. W przyszłym roku ukończę 60 lat i nabędę prawo do pobierania emerytury. W tym czasie będę dalej pracować w Norwegii. W związku z powyższą sytuacją mam kilka pytań: 1....

Opublikowane: 2021-04-30

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Urodziłem się w 1978 r. Jestem marynarzem i od podjęcia pierwszej pracy pracuję u zagranicznego armatora. Nigdy nie pracowałem w Polsce i prawdopodobnie nie będę. Moje pytania dotyczą przyszłej emerytury z ZUS-u. Od 16 lat opłacam minimalne składki na...

Opublikowane: 2021-04-23

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Chciałbym przejść na emeryturę nauczycielską, wliczając pracę na gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1978– 1982 (czyli od 16. roku życia). Rodzice mieli swoich użytków rolnych ponad 49 arów i pole cioci 95 arów (mieszkała 400 km od tego pola i tam...

Opublikowane: 2021-04-16

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Prowadzę działalność gospodarczą – jestem stomatologiem – nieprzerwanie od 29 lat, w pełnym wymiarze godzin. Czy można pracę stomatologa zaliczyć jako pracę w szczególnych warunkach? Chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, a mam obecnie 55...

Opublikowane: 2021-03-26

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Górnik po kilku latach pracy został zwolniony dyscyplinarnie. Czy przepracowane w górnictwie lata będą mu się liczyć do wcześniejszej emerytury? Jakie są konsekwencje takiej dyscyplinarki i czy będzie miała ona wpływ na emeryturę?

Opublikowane: 2021-03-19

Osiągnięcie wieku emerytalnego a opłacanie składek ZUS i KRUS

Osiągnięcie wieku emerytalnego a opłacanie składek ZUS i KRUS

Jestem rolnikiem, urodziłem się w 1956 r., w przyszłym roku skończę 65 lat, czyli osiągnę wiek emerytalny. Oprócz pracy na gospodarstwie w młodości pracowałem również zawodowo (przez 19 lat miałem opłacane składki do ZUS-u). W związku z powyższym...

Opublikowane: 2021-03-12

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

W październiku uzyskam prawo do emerytury powszechnej. Szkoła, w której pracuję, proponuje mi zatrudnienie na cały etat ale tylko pod warunkiem, że zgodzę się z niego zrezygnować z końcem września i przejść na emeryturę. Moje godziny przejmą inni nauczyciele...

Opublikowane: 2021-03-05

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

W latach 1976–1980 uczyłem się w Wyższej Szkole Oficerskiej. Po ukończeniu szkoły otrzymałem przydział do jednostki wojskowej ,gdzie pełniłem służbę do 1989 r. Ze względu na stan zdrowia stanąłem na komisję wojskową, gdzie otrzymałem III grupę inwalidzką....

Opublikowane: 2021-02-19

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Jestem nauczycielką, pracuję w szkole na pełnym etacie. 10 września 2022 r. skończę 60 lat. Czy mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed przejściem na emeryturę? Nigdy wcześniej z niego nie korzystałam. Ten rok szkolny przepracuję w trybie...

Opublikowane: 2021-02-05

Zbieg prawa do emerytury wojskowej i emerytury z ZUS

Zbieg prawa do emerytury wojskowej i emerytury z ZUS

Służbę wojskową zakończyłem w 1988 r.* i nabyłem prawo do częściowej emerytury wojskowej (50%). Po zakończeniu służby podjąłem pracę w „cywilu” i regularnie odprowadzałem składki. W 2017 r. (jestem rocznik 1951) złożyłem wniosek do ZUS...

Opublikowane: 2021-01-29

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rodziców do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rodziców do stażu pracy

Mam pytanie odnośnie zaliczenia stażu pracy po 16 roku życia w gospodarstwie rodziców o powierzchni 20 ha. Rodzice opłacali ubezpieczenie społeczne w KRUS. W 1990 r. skończyłem 16 lat i uczyłem się do 1994 r. w szkole oddalonej od mojej wioski...

Opublikowane: 2021-01-22

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Czy każdy pracownik kolei PKP ma „zaliczoną” pracę w warunkach szczególnych do 31 grudnia 1991 r.? Pracuję na kolei od 1974 r., a od sierpnia 2020 będę emerytem po osiągnięciu wieku 65 lat. Zamierzam przejść na emeryturę i chciałbym wiedzieć, czy moja...

Opublikowane: 2020-11-09

Emerytura dla profesora uczelni

Emerytura dla profesora uczelni

Kobieta, nauczyciel akademicki po habilitacji na stanowisku profesora uczelni. Urodzona w lutym 1962 roku. Kiedy musi odejść na emeryturę?

Opublikowane: 2020-11-02

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Emerytura rolnicza – w wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna – przyznana na podstawie art 19.1 nie wymaga zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Czy po przyznaniu emerytury Prezes ma prawo do zawieszania z art. 28 części uzupełniającej...

Opublikowane: 2020-10-16

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Mąż jest kierowcą samochodu powyżej 3,5 ton. Od 1983 roku do 1988 ma na świadectwie pracy napisane „uciążliwe warunki pracy”. Z pozostałych firm postaram się uzyskać wpis do świadectwa pracy, ale od 2000 roku do 2009 miał własną działalność – transport...

Opublikowane: 2020-10-02

Emerytura wojskowa z cywilną

Emerytura wojskowa z cywilną

W 1993 r. przeszedłem na emeryturę wojskową z wysługą 20 lat i emeryturą 53%. W tym samym roku, we wrześniu rozpocząłem pracę w szkole średniej jako nauczyciel na umowę na czas nieokreślony i pracuję tam nieprzerwanie do dzisiaj. W 2018 r....

Opublikowane: 2020-09-14

Emerytura w kraju a praca w Anglii

Emerytura w kraju a praca w Anglii

W tym roku chcę złożyć wniosek o emeryturę (35 lat pracy w Polsce). Pracuję nadal w Anglia i chcę jeszcze pozostać w pracy ok. roku. Jak mogę otrzymać emeryturę w kraju i kontynuować pracę w Anglii?

Opublikowane: 2020-08-03

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Przepracowałem 18 lat jako rybak morski pokładowy w tym 14 lat i 8 miesięcy w szczególnych warunkach. Od 8 lat jestem rolnikiem i opłacam KRUS, więc łącznie mam 25 lat składkowych. Urodziłem się w 1960 r. Czy mogę otrzymać emeryturę, jaka przysługuje...

Opublikowane: 2020-07-20

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

W 1998 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej, a od 1999 r. do 2002 r. pełniłem nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w tym przez 2 lata na etacie podoficera zawodowego, ze służby nadterminowej zostałem zwolniony w stopniu plutonowego. Czy...

Strona: 1 2 3 4 5 6 7

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »