Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura ZUS - Porady prawne

Prędzej czy później każda osoba aktywna zawodowa zadaje sobie pytanie: jak w przyszłości będzie kształtować się moje świadczenie emerytalne? Ile otrzymam z ZUS i co mogę zrobić, aby emeryturę podwyższyć? Oprócz wymaganego wieku i odpowiedniego stażu pracy istotne będą nasze dochody, kwoty odprowadzanych składek, przerwy w zatrudnieniu. Prognozowaną wysokość emerytury można obliczyć za pomocą kalkulatorów, jednak jeśli w tym roku osiągniemy wiek emerytalny i chcielibyśmy poznać prognozowaną wysokość naszej emerytury, najlepiej skorzystać z usługi doradcy emerytalnego w swojej placówce ZUS.

Strona: 1 2 3 4 5 6 7

 
Opublikowane: 2023-03-10

Brakujące lata składkowe do emerytury KRUS, co zrobić?

Brakujące lata składkowe do emerytury KRUS, co zrobić?

Moja mama przeszła na emeryturę parę tygodni temu. Dostała część emerytury z ZUS-u, bo pracowała jako księgowa przez 11 lat i opłacano składki za ten okres, a drugą część otrzymała z KRUS-u. Tu pojawia się problem, ponieważ za 23 lata składkowe przyznano...

Opublikowane: 2023-03-03

Odmowa ponownego obliczenia świadczenia emerytalno-rentowego, co zrobić?

Odmowa ponownego obliczenia świadczenia emerytalno-rentowego, co zrobić?

Złożyłem do ZUS-u wniosek ERPO o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (o ponowne przeliczenie) i otrzymałem odmowę. Co mam dalej robić?

Opublikowane: 2022-12-19

Praca na pełen etat na emeryturze i ponowne przeliczenie wysokości emerytury

Praca na pełen etat na emeryturze i ponowne przeliczenie wysokości emerytury

Jestem na emeryturze od 6 lat i nadal pracuję na pełen etat. Czy przysługuje mi prawo do ponownego przeliczenia wysokości emerytury ze względu na ogłoszony przez GUS średni wiek dalszego życia?

Opublikowane: 2022-12-05

Dodatek do kapitału początkowego za pracę w warunkach szczególnych

Dodatek do kapitału początkowego za pracę w warunkach szczególnych

W latach 1962–1984 mój ojciec, zgodnie z posiadanym świadectwem pracy, był zatrudniony na stanowisku ślusarza narzędziowego – spawacza, bez udokumentowania pracy w warunkach szkodliwych . Czy może ubiegać się o rekompensatę (jako...

Opublikowane: 2022-11-28

Przerwa w pełnieniu służby wojskowej a emerytura po 15 latach

Przerwa w pełnieniu służby wojskowej a emerytura po 15 latach

W 2005 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej. W 2006 ją zakończyłem i zostałem przeniesiony do rezerwy. Odsłużyłem około 9 miesięcy obowiązkowej służby zasadniczej. Jesienią 2008 r. zostałem powołany do zawodowej służby wojskowej, którą pełnię...

Opublikowane: 2022-09-30

Wydzierżawienie gospodarstwa rolnego a emerytura z KRUS

Wydzierżawienie gospodarstwa rolnego a emerytura z KRUS

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego – dział specjalny, ogrodnictwo tunelowe. Chciałbym wydzierżawić to gospodarstwo obcej osobie. Pobieram emeryturę z KRUS. Czy wydzierżawienie ziemi spowoduje utratę emerytury lub jej części? Jakie kroki należy podjąć przy...

Opublikowane: 2022-09-12

Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Pierwszą pracę podjąłem w 1970 roku i pracowałem do 1976 roku, opłacając składki ZUS (w tym 2 lata zasadniczej służby wojskowej). Od 1976 pełniłem służbę w policji do 1999 roku i przeszedłem na emeryturę 75%. Od tego dnia do dzisiaj pracuję...

Opublikowane: 2022-06-10

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Odejście z pracy 2 lata przed emeryturą a wysokość emerytury

Do emerytury zostało mi 2 lata, mój staż pracy wynosi 36 lat. W ostatnim czasie zacząłem odczuwać syndrom wypalenia zawodowego, co doprowadziło mnie do depresji. Bardzo poważnie zastanawiam się nad odejściem z pracy w najbliższym czasie. Moje zarobki pozwoliły mi na...

Opublikowane: 2022-05-20

Emerytura z Karty Nauczyciela czy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Emerytura z Karty Nauczyciela czy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Pracuję jako dyrektor szkoły. W 2022 r. mogę przejść na emeryturę – 15 października po ukończeniu 65 lat lub 1 września na mocy art. 88 KN po rozwiązaniu umowy o pracę. Jak wyegzekwować, przed rozwiązaniem umowy o pracę, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...

Opublikowane: 2022-02-14

Wskaźnik trwania dalszego życia a wysokość świadczenia emerytalnego

Wskaźnik trwania dalszego życia a wysokość świadczenia emerytalnego

Podczas jednej z wizyt w oddziale ZUS dotyczącej mojej przyszłej emerytury obsługująca mnie pani w odpowiedzi na pytanie dotyczące wskaźnika dalszego trwania życia powiedziała, że ten wskaźnik powinien być zaczerpnięty z Eurostatu, a nie GUS-u. Jak do tej...

Opublikowane: 2022-01-31

Niemiecka emerytura po powrocie do polski

Niemiecka emerytura po powrocie do polski

Od 1989 r. mieszkałem w Niemczech, mając tamtejsze obywatelstwo. W 1997 r. przeszedłem tam na emeryturę. W październiku 2020 r. opuściłem Niemcy, wymeldowując się, i wróciłem do Polski. Od lutego 2021 r. otrzymywałem w Polsce emeryturę niemiecką. Teraz...

Opublikowane: 2021-12-06

Zaliczenie pracy przy monitorze ekranowym jako pracy w szczególnych warunkach

Zaliczenie pracy przy monitorze ekranowym jako pracy w szczególnych warunkach

Staram się o uwzględnienie przy naliczeniu mojej emerytury okresu pracy w szczególnych warunkach, „pełen etat, w sposób ciągły, przy monitorze ekranowym”. Złożyłam już do ZUS-u i sądu odwołanie od decyzji. Chciałabym spytać, czy większą...

Opublikowane: 2021-11-22

Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Urodziłam się w 1953 roku. Przepracowałam na PKP 37 lat. Przeszłam na emeryturę w 2008 w wieku 55 lat. Przeliczono mi emeryturę i w porównaniu do koleżanek mam o 100% niższą emeryturę. Razem przepracowaliśmy na tym samym stanowisku. Do kogo mam się...

Opublikowane: 2021-10-08

W którym miesiącu przejść na emeryturę?

W którym miesiącu przejść na emeryturę?

Za miesiąc kończę 60 lat. Chcę przejść na emeryturę. Prowadzę działalność gospodarczą. Pracę rozpoczęłam w 1980 roku. Jedyny okres to jeden miesiąc w 1981 r. W którym miesiącu najkorzystniej byłoby dla mnie złożyć wniosek o emeryturę?

Opublikowane: 2021-10-01

Praca za granicą i emerytura w Polsce

Praca za granicą i emerytura w Polsce

Od 2 lat biorę emeryturę w Polsce najmniejszą – możliwą, bo zabrakło mi 2 lat do 20. W momencie składania wniosku pani w ZUS-ie spytała, czy pracuję. Ja odpowiedziałem, że pracuję za granicą. Pani odpowiedziała: „to niech sobie pan tam pracuje,...

Opublikowane: 2021-08-02

Zwolnienie z pracy w UK w celu uzyskania polskiej emerytury

Zwolnienie z pracy w UK w celu uzyskania polskiej emerytury

Niedawno nabyłam prawo do polskiej emerytury, ale została ona zawieszona, ponieważ nadal pracuję. Od 10 lat przebywam w UK. Teraz też nabyłam prawa do angielskiej emerytury niezależnej od pracy w Polsce. Nie zamierzam łączyć lat przepracowanych w Polsce...

Opublikowane: 2021-06-04

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

W latach 1980–1984 obywałem studia doktoranckie zakończone doktoratem obronionym w późniejszym czasie. W okresie tym pobierałem stypendium doktoranckie. Czy czas studiów doktoranckich może mi zostać zaliczony do emerytury przez ZUS jako okres składkowy, czy jedynie...

Opublikowane: 2021-05-28

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

Praca w Norwegii i emerytura w Polsce

W Polsce przepracowałam 32 lata. Od 6 lat pracuję legalnie w Norwegii. W przyszłym roku ukończę 60 lat i nabędę prawo do pobierania emerytury. W tym czasie będę dalej pracować w Norwegii. W związku z powyższą sytuacją mam kilka pytań: 1....

Opublikowane: 2021-04-30

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Emerytura marynarza pracującego u zagranicznego armatora

Urodziłem się w 1978 r. Jestem marynarzem i od podjęcia pierwszej pracy pracuję u zagranicznego armatora. Nigdy nie pracowałem w Polsce i prawdopodobnie nie będę. Moje pytania dotyczą przyszłej emerytury z ZUS-u. Od 16 lat opłacam minimalne składki na...

Opublikowane: 2021-04-23

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Chciałbym przejść na emeryturę nauczycielską, wliczając pracę na gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1978– 1982 (czyli od 16. roku życia). Rodzice mieli swoich użytków rolnych ponad 49 arów i pole cioci 95 arów (mieszkała 400 km od tego pola i tam...

Opublikowane: 2021-04-16

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Praca stomatologa jako praca w szczególnych warunkach

Prowadzę działalność gospodarczą – jestem stomatologiem – nieprzerwanie od 29 lat, w pełnym wymiarze godzin. Czy można pracę stomatologa zaliczyć jako pracę w szczególnych warunkach? Chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, a mam obecnie 55...

Opublikowane: 2021-03-26

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na emeryturę górniczą?

Górnik po kilku latach pracy został zwolniony dyscyplinarnie. Czy przepracowane w górnictwie lata będą mu się liczyć do wcześniejszej emerytury? Jakie są konsekwencje takiej dyscyplinarki i czy będzie miała ona wpływ na emeryturę?

Opublikowane: 2021-03-19

Osiągnięcie wieku emerytalnego a opłacanie składek ZUS i KRUS

Osiągnięcie wieku emerytalnego a opłacanie składek ZUS i KRUS

Jestem rolnikiem, urodziłem się w 1956 r., w przyszłym roku skończę 65 lat, czyli osiągnę wiek emerytalny. Oprócz pracy na gospodarstwie w młodości pracowałem również zawodowo (przez 19 lat miałem opłacane składki do ZUS-u). W związku z powyższym...

Opublikowane: 2021-03-12

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

W październiku uzyskam prawo do emerytury powszechnej. Szkoła, w której pracuję, proponuje mi zatrudnienie na cały etat ale tylko pod warunkiem, że zgodzę się z niego zrezygnować z końcem września i przejść na emeryturę. Moje godziny przejmą inni nauczyciele...

Opublikowane: 2021-03-05

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

W latach 1976–1980 uczyłem się w Wyższej Szkole Oficerskiej. Po ukończeniu szkoły otrzymałem przydział do jednostki wojskowej ,gdzie pełniłem służbę do 1989 r. Ze względu na stan zdrowia stanąłem na komisję wojskową, gdzie otrzymałem III grupę inwalidzką....

Opublikowane: 2021-02-19

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Jestem nauczycielką, pracuję w szkole na pełnym etacie. 10 września 2022 r. skończę 60 lat. Czy mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed przejściem na emeryturę? Nigdy wcześniej z niego nie korzystałam. Ten rok szkolny przepracuję w trybie...

Opublikowane: 2021-02-05

Zbieg prawa do emerytury wojskowej i emerytury z ZUS

Zbieg prawa do emerytury wojskowej i emerytury z ZUS

Służbę wojskową zakończyłem w 1988 r.* i nabyłem prawo do częściowej emerytury wojskowej (50%). Po zakończeniu służby podjąłem pracę w „cywilu” i regularnie odprowadzałem składki. W 2017 r. (jestem rocznik 1951) złożyłem wniosek do ZUS...

Opublikowane: 2021-01-29

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rodziców do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rodziców do stażu pracy

Mam pytanie odnośnie zaliczenia stażu pracy po 16 roku życia w gospodarstwie rodziców o powierzchni 20 ha. Rodzice opłacali ubezpieczenie społeczne w KRUS. W 1990 r. skończyłem 16 lat i uczyłem się do 1994 r. w szkole oddalonej od mojej wioski...

Opublikowane: 2021-01-22

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Zaliczenie pracy w szczególnych warunkach pracownikowi kolei przy przejściu na emeryturę

Czy każdy pracownik kolei PKP ma „zaliczoną” pracę w warunkach szczególnych do 31 grudnia 1991 r.? Pracuję na kolei od 1974 r., a od sierpnia 2020 będę emerytem po osiągnięciu wieku 65 lat. Zamierzam przejść na emeryturę i chciałbym wiedzieć, czy moja...

Opublikowane: 2020-11-09

Emerytura dla profesora uczelni

Emerytura dla profesora uczelni

Kobieta, nauczyciel akademicki po habilitacji na stanowisku profesora uczelni. Urodzona w lutym 1962 roku. Kiedy musi odejść na emeryturę?

Opublikowane: 2020-11-02

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Emerytura rolnicza – w wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna – przyznana na podstawie art 19.1 nie wymaga zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Czy po przyznaniu emerytury Prezes ma prawo do zawieszania z art. 28 części uzupełniającej...

Opublikowane: 2020-10-16

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Wcześniejsza emerytura za uciążliwe warunki pracy dla kierowcy samochodu ciężarowego

Mąż jest kierowcą samochodu powyżej 3,5 ton. Od 1983 roku do 1988 ma na świadectwie pracy napisane „uciążliwe warunki pracy”. Z pozostałych firm postaram się uzyskać wpis do świadectwa pracy, ale od 2000 roku do 2009 miał własną działalność – transport...

Opublikowane: 2020-10-02

Emerytura wojskowa z cywilną

Emerytura wojskowa z cywilną

W 1993 r. przeszedłem na emeryturę wojskową z wysługą 20 lat i emeryturą 53%. W tym samym roku, we wrześniu rozpocząłem pracę w szkole średniej jako nauczyciel na umowę na czas nieokreślony i pracuję tam nieprzerwanie do dzisiaj. W 2018 r....

Opublikowane: 2020-09-14

Emerytura w kraju a praca w Anglii

Emerytura w kraju a praca w Anglii

W tym roku chcę złożyć wniosek o emeryturę (35 lat pracy w Polsce). Pracuję nadal w Anglia i chcę jeszcze pozostać w pracy ok. roku. Jak mogę otrzymać emeryturę w kraju i kontynuować pracę w Anglii?

Opublikowane: 2020-08-03

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Emerytura dla rybaka morskiego, obecnie rolnika

Przepracowałem 18 lat jako rybak morski pokładowy w tym 14 lat i 8 miesięcy w szczególnych warunkach. Od 8 lat jestem rolnikiem i opłacam KRUS, więc łącznie mam 25 lat składkowych. Urodziłem się w 1960 r. Czy mogę otrzymać emeryturę, jaka przysługuje...

Opublikowane: 2020-07-20

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

Powrót do wojska po nadterminowej służbie wojskowej a emerytura

W 1998 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej, a od 1999 r. do 2002 r. pełniłem nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w tym przez 2 lata na etacie podoficera zawodowego, ze służby nadterminowej zostałem zwolniony w stopniu plutonowego. Czy...

Opublikowane: 2020-07-13

Wcześniejsza emerytura dla pracownika PKP pracującego w warunkach szczególnych

Wcześniejsza emerytura dla pracownika PKP pracującego w warunkach szczególnych

Urodziłem się w 1957 r., od 1978 r. pracowałem w PKP na stanowisku w szczególnych warunkach do stycznia 2017 r. i pracuję nadal. Mam wymagany okres pracy w szczególnych warunkach ok. 30 lat. Jednak po 2008 r. nie pracowałam na stanowisku podanym na listach...

Opublikowane: 2020-07-06

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Ponowne przeliczenie emerytury członka rady nadzorczej

Jestem na emeryturze wcześniejszej (rocznik 1953), ale mam pytanie dotyczące mojego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 2015 r. od wynagrodzenia członków rady nadzorczej pobierano składki na ubezpieczenie społeczne. Roczne wynagrodzenie z tytułu...

Opublikowane: 2020-06-08

Czy istnieje obowiązek pracy przed przejściem na emeryturę?

Czy istnieje obowiązek pracy przed przejściem na emeryturę?

Nie pracuję obecnie, ponieważ mam problemy zdrowotne. Byłem ubezpieczony w ZUS-ie jako osoba ubezpieczona w firmie żony (kod 05 11), ale wyrejestrowałem się. Nie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy, nie mam statusu osoby bezrobotnej. W ZUS-ie żona zgłosiła mnie...

Opublikowane: 2020-03-27

Jak uzyskać emeryturę mieszaną?

Jak uzyskać emeryturę mieszaną?

Czy i jak mogę uzyskać prawo do emerytury mieszanej? Moja data urodzin to 14.06.1949 r. Emeryturę zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami otrzymałem od czerwca 2015 r.

Opublikowane: 2020-01-31

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Czy przysługuje mi rekompensata do emerytury za pracę w szkodliwych warunkach? Posiadam zaświadczenie wydane przez CPN. Pracowałem na umowie agencyjnej, ale wszystkie koszty związane z moją pracą ponosił CPN.

Opublikowane: 2020-01-27

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Moje pytanie dotyczy wstrzymania emerytury wobec zapadnięcia w mej sprawie wyroku skazującego. Pracowałem w służbie więziennej, a obecnie jestem emerytem i pobieram emeryturę mundurową. Zostałem skazany w tym roku za przestępstwo związane ze służbą...

Opublikowane: 2019-11-15

Zawieszenie lub przepisanie emerytury

Zawieszenie lub przepisanie emerytury

Czy mogę moją emeryturę przepisać na rodziców? Czy mogę na pół roku zawiesić moją emeryturę, a po pół roku ponownie odwiesić?

Opublikowane: 2019-10-21

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą

Jestem żołnierzem służby zasadniczej, po tej służbie w 2005 r. zostałem żołnierzem zawodowym. Pracuję w wojsku do dzisiaj. Kiedy mogę się spodziewać emerytury wojskowej i na jakich zasadach? Czy za każdy dzień zwolnienia z powodu oddawania krwi muszę...

Opublikowane: 2019-10-18

Rozwiązanie niemieckiej umowy przed przyznaniem polskiej emerytury

Obecnie pracuję w Niemczech na umowę o pracę. W lutym skończę 60 lat. Chcę złożyć wniosek o przyznanie emerytury w Polsce. Czy muszę rozwiązać niemiecką umowę o pracę, żeby uzyskać świadczenie w Polsce? Na stałe mieszkam w Polsce.

Opublikowane: 2019-09-09

ZUS wyliczył emeryturę ze zbyt niskich zarobków, co robić?

Urodziłem 1950 r. Przepracowałem w hucie 10 lat. W roku 2010 przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. Obliczono mi kapitał początkowy do 1998 r. Z 20 lat, w tym z pracy w hucie, wliczono mi pierwsze 5 lat jako najniższą krajową, ponieważ dokumenty...

Opublikowane: 2019-09-06

Korzystny miesiąc przejścia na emeryturę

Korzystny miesiąc przejścia na emeryturę

Końcem grudnia tego roku kończę 60 lat. Chciałabym jak najszybciej przejść na emeryturą. Podpowiedziano mi jednak, że można wziąć za styczeń emeryturę i pensję. Kiedy rozwiązać stosunek o pracy i kiedy złożyć wniosek do ZUS o świadczenie emerytalne, aby...

Opublikowane: 2019-08-30

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym wliczane do okresu zatrudnienia

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym wliczane do okresu zatrudnienia

Urodziłam się w 1964 r., jestem nauczycielką. W latach 1980-1984 uczyłam się w liceum ogólnokształcącym, następnie 2 lata w studium nauczycielskim – do czerwca 1986, i jeszcze w tym samym roku rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej, gdzie do...

Opublikowane: 2019-08-26

Podwyższenie emerytury za pracę na wcześniejszej emeryturze

Kilka lat temu przyznano mi wcześniejszą emeryturę. Rok temu skończyłem 65 lat. Na wcześniejszej emeryturze przepracowałem ponad 30 miesięcy. Czy mam jakieś szanse na podwyższenie emerytury?

Opublikowane: 2019-08-19

Kiedy wysokość emerytury może zostać ustalona na nowo?

Otrzymałem rentę inwalidzką w 1990 r. W 1999 r., mając ukończone 60 lat, złożyłem wniosek o emeryturę, którą otrzymałem i pobieram ją do dziś. Obecnie zamierzam złożyć wniosek o jej przeliczenie. Mam przepracowane 436 miesięcy składkowych,...

Strona: 1 2 3 4 5 6 7

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl