Pierwsza wypłata emerytury

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W październiku 2013 r. osiągnąłem wiek emerytalny. Trzy dni później złożyłem wniosek do ZUS o emeryturę. Do dziś czekam na decyzję. 30.11.2013 r. zwolniłem się z pracy, świadectwo pracy dostarczyłem do ZUS wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia (dnia 11.01). Od którego momentu zostanie mi naliczona pierwsza wypłata emerytury – od daty na świadectwie pracy (30.11.13), czy od daty złożenia do ZUS oryginału świadectwa (11.01.14)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pierwsza wypłata emerytury

Czym się różni prawo do emerytury od prawa do świadczenia emerytalnego?

Należy w opisanej sytuacji odróżnić prawo do emerytury od prawa do świadczenia emerytalnego. Prawo do emerytury nabywa osoba ubezpieczona po spełnieniu przesłanek przewidzianych ustawą, czyli osiągnięciu odpowiedniego wieku oraz stażu zawodowego lub jedynie wymaganego wieku. Prawo do świadczeń emerytalnych będzie przysługiwało osobie uprawnionej do emerytury na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryt, który spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury, celem nabycia prawa do świadczenia musi wystąpić ze stosownym wnioskiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem zakładu pracy, do organu emerytalno-rentowego.

Zobacz również: Wypłata pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Od czego jest uzależniona data wypłaty świadczenia emerytalnego?

Uzależnienie wypłaty świadczenia emerytalnego od rozwiązania stosunku pracy uregulowane jest w art 103 ustawy emerytalnej.

W myśl art. 129 ust 1. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Generalną zasadą prawa emerytalno-rentowego jest, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury lub renty (tj. spełnienia ustawowych warunków), lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie. Reguła powyższa wyklucza możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa, a przed złożeniem wniosku.

Według mnie otrzyma Pan wypłatę świadczenia od dnia rozwiązania stosunku pracy (od 1 grudnia 2013 r.) ZUS wydaje decyzję w oparciu o stan faktyczny i prawny na dzień wydania decyzji.

Decyzja według Pana opisu nie została jeszcze wydana. W dniu wydania decyzji ZUS ma wiadomość co do daty rozwiązania stosunku pracy.

Dostarczenie świadectwa przed uprawomocnieniem decyzji uprawnia Pana do wypłaty świadczenia od pierwszego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy.

Zobacz również: Wypłata pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Maria, nauczycielka z 40-letnim stażem pracy, osiągnęła wiek emerytalny w czerwcu 2020 roku. Wiedząc o zbliżającym się terminie, złożyła wniosek o emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dwa miesiące wcześniej. Otrzymała decyzję o przyznaniu świadczenia w sierpniu 2020, a jej pierwsza wypłata emerytury została dokonana w tym samym miesiącu, co świadczy o sprawnym procesie uzyskiwania praw do emerytury i wypłaty świadczeń.

 

Jan, długoletni pracownik fabryki, zdecydował się przejść na emeryturę w wieku 65 lat, co nastąpiło w grudniu 2018 roku. Niestety, opóźnił złożenie wniosku do ZUS do marca 2019. Mimo to, Jan otrzymał wypłatę emerytury z datą wsteczną, począwszy od stycznia 2019, co potwierdza, że w niektórych przypadkach ZUS może uwzględnić wypłatę świadczeń od momentu spełnienia warunków emerytalnych, nawet jeśli wniosek został złożony później.

 

Ewa, samozatrudniona konsultantka, osiągnęła wiek emerytalny w maju 2021, ale z powodu zawodowych obowiązków złożyła wniosek o emeryturę dopiero w lipcu tego samego roku. Szybko otrzymała decyzję i jej pierwsza emerytura została wypłacona za miesiąc sierpień. Ten przypadek ilustruje, jak ważne jest terminowe składanie wniosków, aby uniknąć opóźnień w otrzymywaniu świadczeń.

Podsumowanie

 

Artykuł wyjaśnia kryteria i procedury związane z pierwszą wypłatą emerytury, podkreślając różnicę między prawem do emerytury a prawem do świadczenia emerytalnego. Zwraca uwagę na znaczenie daty złożenia wniosku oraz daty rozwiązania stosunku pracy dla określenia momentu, od którego naliczana jest emerytura. Podkreśla, że decyzja ZUS opiera się na stanie faktycznym i prawny na dzień wydania, co ma kluczowe znaczenie dla terminu pierwszej wypłaty świadczenia.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w nawigowaniu po procedurach emerytalnych? Nasz zespół ekspertów oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu wniosków i innych dokumentów do ZUS, abyś mógł bezproblemowo przejść na emeryturę. Skontaktuj się z nami już dziś! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »