Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura miesiąc po świadczeniu rehabilitacyjnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-30

Obecnie przebywam na L4. Mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące, czyli do końca kwietnia. W maju nabywam prawo do emerytury. Co z miesięcznym okresem po świadczeniu, a przed emeryturą? Dodam, że mam jeszcze 26 dni urlopu za zeszły rok.a

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2001 r. (sygn. akt I PKN 693/2000) obowiązek pracodawcy skierowania na badania kontrolne po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego dotyczy pracownika, który po upływie tego okresu stawił się do pracy i zgłosił gotowość jej wykonywania.

Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego. Sprawdzenie czy pracownik jest zdolny do pracy może nastąpić dopiero w tym momencie, w którym pracownik chciałby faktycznie wykonywać obowiązki pracownicze na danym stanowisku.

Wobec powyższego ma Pani kilka możliwości:

  1. może Pani starać się o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego,
  2. może Pani wystąpić o udzielenie Pani urlopu wypoczynkowego,
  3. może Pani stawić się do pracy i wykonać badania kontrolne.

Z Pani pytania wynika, że wkrótce po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego nabywa Pani prawo do emerytury. W związku z tym jeśli zamierza Pani po nabyciu prawa do emerytury zakończyć stosunek pracy, powinna Pani porozumieć się z pracodawcą w kwestii zakończenia stosunku pracy i ustalić, że w okresie po świadczeniu wykorzysta Pani przysługujący jej urlop wypoczynkowy za obecny rok plus za rok przyszły (proporcjonalnie do okresu przepracowanego) i nie wróci już Pani do pracy, co skutkować będzie brakiem konieczności wykonywania badań kontrolnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Niezaliczenie pracy chałupniczej przez ZUS

Mam 55 lat i na świadectwach pracy ponad 30-letni staż. Dostałam odmowną decyzję w sprawie zasiłku przedemerytalnego, bo ZUS nie zaliczył mi pracy...

 

Zasady wypłacania emerytury mieszanej

W wyniku rozprawy sądowej została mi przyznana (obliczona) emerytura od marca 2013 r. za pracę w warunkach szczególnych. Zgodnie z przepisami prawo do...

 

Czy rentę wlicza się do emerytury?

Czy renta wlicza się do emerytury? Czy okres przebywania na rencie może być zaliczony do okresów składkowych tak jak urlop wychowawczy (tj. składkowy 1/3)?

 

Kiedy najszybciej mogę odejść na emeryturę?

Kiedy będę mogła odejść na emeryturę, z jakiego przywileju mogę skorzystać, żeby odejść na wcześniejszą emeryturę? Mam 54 lata pracuję od 198 r....

 

Kiedy nabędę prawo do emerytury?

Przy ciągle zmieniających się przepisach dotyczących wieku przejścia na emeryturę nie wiem, od kiedy byłabym do niej upoważniona. Mój rocznik to 1959,...

 

Dalsza praca mimo wieku emerytalnego

Dalsza praca mimo wieku emerytalnego

Niedługo kończę 61 lat. Chciałabym pracować jeszcze rok mimo wieku emerytalnego. Czy to jest możliwe? Firma proponuje przejście na emeryturę wraz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »