Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura miesiąc po świadczeniu rehabilitacyjnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-30 • Aktualizacja: 2021-05-28

Obecnie przebywam na L4. Mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące, czyli do końca kwietnia. W maju nabywam prawo do emerytury. Co z miesięcznym okresem po świadczeniu, a przed emeryturą? Dodam, że mam jeszcze 26 dni urlopu za zeszły rok.a

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura miesiąc po świadczeniu rehabilitacyjnym

Okresowe badania lekarskie w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni

Zgodnie z art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Obowiązek pracodawcy skierowania na badania kontrolne po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2001 r. (sygn. akt I PKN 693/2000) obowiązek pracodawcy skierowania na badania kontrolne po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego dotyczy pracownika, który po upływie tego okresu stawił się do pracy i zgłosił gotowość jej wykonywania.

Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego. Sprawdzenie czy pracownik jest zdolny do pracy może nastąpić dopiero w tym momencie, w którym pracownik chciałby faktycznie wykonywać obowiązki pracownicze na danym stanowisku.

Zakończenie okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego i nabycie prawa do emerytury

Wobec powyższego ma Pani kilka możliwości:

  1. może Pani starać się o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego,
  2. może Pani wystąpić o udzielenie Pani urlopu wypoczynkowego,
  3. może Pani stawić się do pracy i wykonać badania kontrolne.

Z Pani pytania wynika, że wkrótce po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego nabywa Pani prawo do emerytury. W związku z tym jeśli zamierza Pani po nabyciu prawa do emerytury zakończyć stosunek pracy, powinna Pani porozumieć się z pracodawcą w kwestii zakończenia stosunku pracy i ustalić, że w okresie po świadczeniu wykorzysta Pani przysługujący jej urlop wypoczynkowy za obecny rok plus za rok przyszły (proporcjonalnie do okresu przepracowanego) i nie wróci już Pani do pracy, co skutkować będzie brakiem konieczności wykonywania badań kontrolnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »