Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podjęcie pracy na świadczeniu kompensacyjnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-03-16

Czy korzystając z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, mogę (nie tracąc prawa do niego) pracować na umowę-zlecenie w niepublicznym ośrodku doskonalenia nauczycieli? Czy praca na stanowisku administracyjnym w publicznej jednostce szkoleniowej dla nauczycieli oznacza utratę uprawnień do pobierania świadczenia kompensacyjnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Podjęcie pracy na świadczeniu kompensacyjnym

Komu przysługuje prawo do świadczenia kompensacyjnego?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia przez osobę uprawnioną pracy w jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Do jednostek, o których mowa wyżej, należą m.in. publiczne przedszkola, szkoły i placówki oraz zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Podjęcie pracy w oświacie przez nauczyciela na świadczeniu

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.) podjęcie pracy w jednej z wymienionych jednostek w charakterze nauczyciela lub innego pracownika (także pracy administracyjnej) powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia kompensacyjnego bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Umowa inna niż umowa o pracę

Jeżeli osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wykonuje pracę na rzecz ww. jednostek w ramach innej umowy niż umowa o pracę, wówczas nie stosuje się powołanego przepisu. Jednakże prawo do świadczenia ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104 ustawy emerytalnej.

Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez świadczeniobiorcę przychodu z tytułu wykonywania innej działalności zarobkowej (zatrudnienia niezwiązanego z oświatą), służby albo prowadzenia pozarolniczej działalności, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ulega:

  1. zawieszeniu, jeżeli przychód uzyskiwany z tej działalności wynosi więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (w okresie od 1 marca do 31 maja 2014 r. wyższy niż 4970,40 zł miesięcznie),
  2. zmniejszeniu, jeżeli przychód z tej działalności przekracza kwotę 70% przeciętnego wynagrodzenia (w okresie od 1 marca do 31 maja 2014 r. wyższy niż 2676,40 zł miesięcznie), ale nie przekracza kwoty 130% tego wynagrodzenia.

Zakaz wykonywania pracy w placówkach oświatowych przez osoby uprawnione do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego obowiązuje tylko do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Słowem – jeśli miałaby Pani wykonywać zadania na innej podstawie niż umowa o pracę, nie powodowałoby to zawieszenia świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Postępowanie prowadzone przez ZUS i niepełna dokumentacja

Od 5 miesięcy jestem zatrudniona w firmie X na umowę czasową. Jestem w ciąży, od kilku tygodni przebywam na L4. Mój pracodawca otrzymał z ZUS...

 

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Byłam zatrudniona w oświacie na umowę o pracę na pełen etat. Końcem września ubiegłego roku umowa wygasła i przysłano mi jej wypowiedzenie....

 

Podwyższenie ubezpieczenia z dwóch tytułów

Jestem zatrudniona na umowę o pracę, pobieram minimalne wynagrodzenie. Dodatkowo pracuje w innej formie na umowę o dzieło. Ponieważ zaszłam...

 

Etat i działalność gospodarcza - urlop macierzyński, urlop wychowawczy

Od niespełna dwóch miesięcy jestem zatrudniona na pełen etat na umowę o pracę na okres 1 roku. Prowadzę również działalność gospodarczą. Jestem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »