Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składka zdrowotna od wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego

Autor: Katarzyna Nosal

Czy prowadzący działalność gospodarczą, będąc na zasiłku rehabilitacyjnym, miał obowiązek odprowadzać składkę zdrowotną od wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składka zdrowotna od wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego

Prowadzenie działalności gospodarczej i obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu, na który prowadzenie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Wynika to wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zobacz również: Świadczenie rehabilitacyjne a ubezpieczenie zdrowotne

Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek opłacania składek

Jeśli przedsiębiorca zawiesi prowadzoną działalność, spowoduje to ustanie obowiązku ubezpieczeń w okresie od dnia, w którym nastąpiło rozpoczęcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ubezpieczeniom tym przedsiębiorca nie będzie podlegał aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia tej działalności.

Skoro w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, nie ma też obowiązku opłacania składek. Przez cały okres przerwy w prowadzeniu firmy nie składa on również do ZUS dokumentów.

Zatem tylko taka okoliczność zwalnia przedsiębiorcę z opłacania składki zdrowotnej. Przy czym owo zawieszenie działalności musi zostać formalnie zgłoszone. Zawieszenie tylko przez niewykonywanie pracy i działalności nie zwalnia z opłacania składek.

Odnośnie składek zdrowotnych art. 79 ust. 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych stanowi, że są one miesięczne i niepodzielne. Oznacza to, że jeśli dana osoba objęta jest jakimś tytułem ubezpieczenia, to składkę musi opłacać co miesiąc i nie ulega ona zmianie z uwagi na jakieś sytuacje, które w trakcie tego miesiąca zmieniłyby podstawę wymiaru składki.

Zobacz również: Zasiłek rehabilitacyjny a działalność gospodarcza

Czy osoba pobierająca zasiłek rehabilitacyjny jest zwolniona z opłacania składek zdrowotnych?

Według art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy, o której mowa wyżej, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem niewątpliwie podlegał Pan takiemu ubezpieczeniu. Sam fakt pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie wpływa na podleganie ubezpieczeniu z tytułu działalności gospodarczej. Takie stanowisko zostało już potwierdzone przez praktyków i doktrynę. Nie ma żadnego przepisu, który zwalniałby osoby pobierające zasiłek rehabilitacyjny z opłacania składek zdrowotnych.

Zobacz również: Świadczenie rehabilitacyjne a emerytura

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl