Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie rehabilitacyjne nie dla emeryta

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-04-13 • Aktualizacja: 2021-05-29

Jestem na emeryturze i dodatkowo pracuję na umowę o pracę. Niestety zachorowałam i aktualnie przebywam na chorobowym. Czy jeśli po wyczerpaniu zasiłku (182 dni) nadal będę niezdolna do pracy to mogę złożyć wniosek o przedłużenie wypłaty chorobowego (świadczenia rehabilitacyjnego), jeżeli lekarz leczący mnie rokuje mój powrót do zdrowia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie rehabilitacyjne nie dla emeryta

Niezdolność do pracy po upływie okresu wypłaty zasiłku chorobowego

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zasadą jest, że pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres 182 dni trwania niezdolności do pracy przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy. W przypadku, kiedy niezdolność do pracy została spowodowana przez gruźlicę, wtedy okres wypłaty zasiłku chorobowego został przedłużony do 270 dni. Również w razie niezdolności do pracy powstałej w ciąży okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi 270 dni.

Po upływie okresu wypłaty zasiłku chorobowego pracownikowi, który jest nadal niezdolny do pracy, a którego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75 proc. tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży świadczenie rehabilitacyjne wynosi 100 proc. tej podstawy.

Czy emeryt może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje, jeśli pracownik jest uprawniony do jakiegokolwiek z niżej wskazanych świadczeń:

– emerytury,

– renty z tytułu niezdolności do pracy,

– zasiłku dla bezrobotnych,

– zasiłku przedemerytalnego,

– świadczenia przedemerytalnego,

– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

– urlopu dla poratowania zdrowia.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego ponadto nie przysługuje w określonych okresach: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania oraz okresu odbywania kary pozbawienia wolności.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje w sytuacji, gdy ubezpieczony na podstawie innych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Podsumowując – z uwagi na fakt, że pobiera Pani emeryturę (ma do niej uprawnienie) nie będzie Pani przysługiwało świadczenie rehabilitacyjne po upływie 182 dni choroby, nawet jeśli po nim miałaby Pani szanse powrócić do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »