Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura z Karty Nauczyciela czy powszechna, co korzystniejsze?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-09-17

Jestem nauczycielką z 36-letnim stażem pracy. Chciałabym przejść na emeryturę na jak najbardziej korzystnych warunkach. Zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela mogłam przejść na emeryturę w 2008 r. Ponieważ jednak lubię swoją pracę, decyzji takiej nie podjęłam. W ZUS nie udzielono mi jednoznacznej odpowiedzi, czy korzystniej będzie przejść na emeryturę przed ukończeniem 60. roku życia, czy później. Czy w związku z reformą emerytalną jest tu jakaś różnica dla nauczycieli?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Co do zasady. uznaje się, że emerytura z Karty Nauczyciela jest korzystniejsza niż emerytura w powszechnym wieku emerytalnym.

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

1) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone wyżej, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, 1717 i 1734), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz

2) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 2010 r., II UK 352/09, LEX nr 604225, stwierdził, iż nauczyciele mogą przejść na emeryturę po spełnieniu warunku rozwiązania umowy o pracę, lecz bez czasowego ograniczenia jego wypełnienia przed dniem 31 grudnia 2008 r., jeżeli pozostałe warunki przewidziane w art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela wypełnią przed tą datą.

Oznacza to, że nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli do 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki określone w art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela, a warunek rozwiązania stosunku pracy spełnią po 31 grudnia 2008 r.

Oznacza to, że jeśli do 31 grudnia 2008 r. miała Pani wymagany prawem staż pracy (30 lat), w tym staż pracy w szczególnym charakterze (20 lat), to może Pani przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela.

Z emerytury z Karty Nauczyciela skorzystać można jedynie do uzyskania powszechnego wieku emerytalnego, przy czym wyjątek przewidziano w związku z reformą emerytalną.

Zgodnie z art. 21 ustawy nowelizującej kwestię emerytur nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz:

1) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągnęli wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, albo

2) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

– mogą skorzystać z tego uprawnienia po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy oraz po zgłoszeniu wniosku o emeryturę do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Słowem – obecny powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, ale jeśli Pani w październiku 2017 r. miała już ukończone 60 lat (ale nie osiągnęła Pani jeszcze wieku emerytalnego sprzed reformy), albo osiągnie Pani wiek 60 lat do 31 sierpnia bieżącego roku – to powinna Pani przejść na emeryturę nauczycielską właśnie do 31 sierpnia 2018 r. Jeśli jest Pani młodsza, ma Pani czas na skorzystanie z emerytury nauczycielskiej do czasu, aż Pani osiągnie powszechny wiek emerytalny.

Emerytura nauczycielska jest naliczana ze „starego portfela”, czyli na korzystniejszych zasadach. Jednak w momencie, gdy ukończy Pani 60 lat, Pani emerytura zostanie naliczona według nowych, mniej korzystnych zasad.

Emerytura nauczycielska obliczana jest zgodnie z dotychczasowymi (niezreformowanymi) zasadami. Wysokość jej ustalana jest z uwzględnieniem stażu pracy oraz podstawy wymiaru emerytury, obliczonej w oparciu o uzyskiwane roczne wynagrodzenia.

Z kolei wysokość emerytury powszechnej obliczana jest w oparciu o kapitał początkowy i składki zapisane na indywidualnym koncie w ZUS. Przybliżoną wysokość świadczenia można wyliczyć sobie za pomocą kalkulatorów zamieszczonych na stronie internetowej ZUS w oparciu o indywidualne dane o wysokości naliczonego kapitału początkowego oraz opłacanych składek.

Na pewno powinna Pani rozwiązać stosunek pracy tak, aby przejść na emeryturę zanim osiągnie Pani powszechny wiek emerytalny (może to być nawet jeden dzień przed 60-tymi urodzinami) – wtedy będzie to emerytura nauczycielska.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »