Opłacenie składek KRUS za poprzednie lata

W październiku osiągnę wiek emerytalny. KRUS opłacam od 20 lat od 1992 r. z 10-letnią przerwą na wydzierżawienie pola u notariusza (lata 1994–2004), gdyż w 1994 r. wybuchł w moim gospodarstwie pożar. Przez to nieszczęśliwe zdarzenie brakuje mi 5 lat do emerytury. Czy mogłabym opłacić brakujące składki KRUS wstecz? Jeśli tak, jakie zaświadczenia będą potrzebne do KRUS-u? Czy wymagany jest stosowny dokument od prawnika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłacenie składek KRUS za poprzednie lata

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że:

„1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

1a. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy pomocnik rolnika, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 świadczenia z ubezpieczeń pkt 1.

2. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia, obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 świadczenia z ubezpieczeń, pkt 1, jeżeli podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do emerytów i rencistów, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwość opłacenia składek wstecz

Skoro jest Pani właścicielką ziemi rolnej, podlega Pani ubezpieczeniu z mocy prawa. KRUS nie może dochodzić od Pani zapłacenia zaległych składek, ale Pani może je sama dobrowolnie uregulować. Pani jako rolnik podlega temu ubezpieczeniu obowiązkowo, jeśli w tym samym czasie nie podlegała Pani innemu ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887).

Objęcie ubezpieczeniem może nastąpić również za okres miniony, w którym rolnik spełniał warunki ustawowe, w szczególności ? prowadził działalność rolniczą i nie dokonał w ustawowym terminie zgłoszenia do ubezpieczenia. Objęcie ubezpieczeniem rolnika dotyczy całego okresu, w którym osoba ta spełniała warunki do podlegania ubezpieczeniu rolniczemu.

Powinno wystarczyć zapłacenie składek wstecz z odsetkami, ale KRUS może wezwać Panią do złożenia wyjaśnień bądź przedłożenia stosownego oświadczenia. Przed dokonaniem wpłaty sugeruję zwrócić się do KRUS-u i zawnioskować o to, by podano Pani wysokość należności do wpłacenia tytułem składek i odsetek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »