Opłacenie składek KRUS za poprzednie lata

W październiku osiągnę wiek emerytalny. KRUS opłacam od 20 lat od 1992 r. z 10-letnią przerwą na wydzierżawienie pola u notariusza (lata 1994–2004), gdyż w 1994 r. wybuchł w moim gospodarstwie pożar. Przez to nieszczęśliwe zdarzenie brakuje mi 5 lat do emerytury. Czy mogłabym opłacić brakujące składki KRUS wstecz? Jeśli tak, jakie zaświadczenia będą potrzebne do KRUS-u? Czy wymagany jest stosowny dokument od prawnika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłacenie składek KRUS za poprzednie lata

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że:

„1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

1a. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy pomocnik rolnika, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 świadczenia z ubezpieczeń pkt 1.

2. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia, obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 świadczenia z ubezpieczeń, pkt 1, jeżeli podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do emerytów i rencistów, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwość opłacenia składek wstecz

Skoro jest Pani właścicielką ziemi rolnej, podlega Pani ubezpieczeniu z mocy prawa. KRUS nie może dochodzić od Pani zapłacenia zaległych składek, ale Pani może je sama dobrowolnie uregulować. Pani jako rolnik podlega temu ubezpieczeniu obowiązkowo, jeśli w tym samym czasie nie podlegała Pani innemu ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887).

Objęcie ubezpieczeniem może nastąpić również za okres miniony, w którym rolnik spełniał warunki ustawowe, w szczególności ? prowadził działalność rolniczą i nie dokonał w ustawowym terminie zgłoszenia do ubezpieczenia. Objęcie ubezpieczeniem rolnika dotyczy całego okresu, w którym osoba ta spełniała warunki do podlegania ubezpieczeniu rolniczemu.

Powinno wystarczyć zapłacenie składek wstecz z odsetkami, ale KRUS może wezwać Panią do złożenia wyjaśnień bądź przedłożenia stosownego oświadczenia. Przed dokonaniem wpłaty sugeruję zwrócić się do KRUS-u i zawnioskować o to, by podano Pani wysokość należności do wpłacenia tytułem składek i odsetek.

Przykłady

 
Historia Pani Anny

Pani Anna przez lata prowadziła gospodarstwo rolne. W 1994 roku doszło do pożaru, który zmusił ją do wydzierżawienia ziemi na 10 lat, przez co nie mogła opłacać składek KRUS. Teraz, gdy zbliża się do wieku emerytalnego, brakuje jej kilku lat składek do uzyskania pełnej emerytury. Pani Anna postanowiła skontaktować się z KRUS, by dowiedzieć się, czy może uregulować brakujące składki wstecznie. Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów, takich jak akt notarialny dzierżawy i potwierdzenia braku innego ubezpieczenia, KRUS zaakceptował jej wniosek. Pani Anna mogła zapłacić składki z odsetkami i uzyskała brakujące lata ubezpieczenia.

 
Historia Pana Jana

Pan Jan, rolnik z wieloletnim doświadczeniem, z powodu problemów zdrowotnych musiał na pewien czas przerwać działalność rolniczą i nie opłacał w tym okresie składek KRUS. Teraz, gdy jest już w lepszej kondycji i zbliża się do wieku emerytalnego, postanowił uregulować zaległości, aby zapewnić sobie pełne świadczenia emerytalne. Skontaktował się z KRUS, przedstawił zaświadczenia lekarskie oraz dokumenty potwierdzające okres nieaktywności zawodowej. Po analizie sytuacji, KRUS umożliwił Panu Janowi zapłatę zaległych składek, co pozwoliło mu na uzupełnienie brakujących lat ubezpieczenia.

 
Historia Pani Ewy

Pani Ewa od zawsze była zaangażowana w prowadzenie gospodarstwa, jednak w latach 2000-2010 wydzierżawiła swoje pola, aby zająć się opieką nad schorowaną matką. W tym czasie nie opłacała składek KRUS. Teraz, zbliżając się do wieku emerytalnego, chce uregulować swoje zobowiązania. Po złożeniu wniosku do KRUS i dostarczeniu dokumentów, takich jak umowa dzierżawy i zaświadczenie o opiece nad matką, KRUS zgodził się na przyjęcie zaległych składek. Dzięki temu Pani Ewa mogła uzyskać brakujące lata ubezpieczenia i zagwarantować sobie pełną emeryturę.

Podsumowanie

 

Opłacenie zaległych składek KRUS za poprzednie lata jest możliwe, jeśli rolnik spełnia warunki ustawowe i dostarczy odpowiednie dokumenty potwierdzające okresy nieaktywności zawodowej. Warto skontaktować się z KRUS, aby uzyskać informacje o wysokości należności i procedurach, co pozwoli na uregulowanie brakujących składek i uzyskanie pełnych świadczeń emerytalnych.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych porad prawnych online i usług w zakresie przygotowywania pism – zapewniamy fachowe wsparcie w kwestiach związanych z ubezpieczeniami rolniczymi KRUS, pomagając w uregulowaniu zaległych składek oraz uzyskaniu pełnych świadczeń emerytalnych.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »