Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za ubiegły rok?

Autor: Maria Turowska

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jestem na emeryturze. Opłacam tylko składkę zdrowotną liczoną od najniższej krajowej. Zgodnie z PIT-36 za rok 2023 uzyskałem 12 tys. zł dochodu, zapłaciłem ok. 3250 zł. składki zdrowotnej. Czy mogę liczyć na zwrot nadpłaconej składki? Jeżeli tak, to co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za ubiegły rok?

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do 22 maja przedsiębiorcy byli zobowiązani do złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023 r. Jeżeli w wyniku dokonania tego rozliczenia powstanie nadpłata z tytułu regulowanych przez Pana składek zdrowotnych, to będzie Pan oczywiście uprawniony do otrzymania zwrotu nadpłaty.

Kwestia ta uregulowana jest w przepisie art. 81 ust. 2i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. („ustawa”):

„W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 lub 2e, jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e, ubezpieczonemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek do ZUS o zwrot nadpłaty w składce zdrowotnej

Celem uzyskania zwrotu należy w terminie do 1 czerwca 2024 r. złożyć wniosek za pośrednictwem Platformy Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS.

Ewentualna nadpłata zostanie zaś przekazana przez ZUS na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek. Wniosek złożony może być wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym (ust. 2m ustawy).

Wniosek złożony w formie papierowej bądź po terminie zostawia się bez rozpoznania (ust. 2o ustawy).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Terminy zwrotu nadpłaty

ZUS dokona zwrotu pod warunkiem braku zaległości na koncie płatnika składek, w przypadku wystąpienia zaległości, kwota zwrotu podlegać będzie zaliczeniu na poczet ewentualnych zaległości. Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego, czyli najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r.

W przypadku zaś niezłożenia wniosku w terminie (przy jednoczesnym braku zaległości na koncie płatnika składek), kwota zwrotu będzie podlegała rozliczeniu do końca 2024 r.

Przykłady

 
Zwrot nadpłaty za niewielkie dochody

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest na emeryturze. W 2023 roku jego dochód wyniósł 12 tys. zł, a składka zdrowotna odprowadzana była na podstawie minimalnego wynagrodzenia, co dało łącznie 3250 zł za cały rok. Po złożeniu rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne Pan Jan zauważył, że suma zapłaconych składek jest wyższa niż wymagana. Złożył wniosek o zwrot nadpłaty za pośrednictwem Platformy Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS przed 1 czerwca 2024 r. Dzięki temu Pan Jan otrzymał zwrot nadpłaconej składki w terminie do 1 sierpnia 2024 r.

 
Przedsiębiorca na emeryturze

Pani Maria, emerytka prowadząca małą działalność gospodarczą, w 2023 roku uzyskała dochód w wysokości 14 tys. zł. Podobnie jak Pan Jan, opłacała składkę zdrowotną od minimalnego wynagrodzenia. W maju 2024 roku Pani Maria złożyła roczne rozliczenie składki zdrowotnej i stwierdziła, że ma nadpłatę. Skorzystała z PUE ZUS, aby wypełnić wniosek o zwrot nadpłaty. Wniosek podpisała podpisem zaufanym i wysłała przed upływem terminu. Zwrot nadpłaty otrzymała na swoje konto bankowe w ciągu trzech miesięcy.

 
Terminowe złożenie wniosku

Pan Piotr prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest na emeryturze. W roku 2023 jego dochód wyniósł 10 tys. zł, a składka zdrowotna, którą opłacił, wyniosła 3150 zł. Po złożeniu zeznania podatkowego, Pan Piotr zauważył, że nadpłacił składkę zdrowotną. Aby otrzymać zwrot, zalogował się na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS i złożył wniosek o zwrot nadpłaty przed 1 czerwca 2024 r. Dzięki temu, mimo że miał niewielkie zaległości na koncie płatnika składek, jego zwrot nadpłaty został pomniejszony o te zaległości i reszta została przelana na jego konto przed 1 sierpnia 2024 r.

Podsumowanie

 

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy opłacają składkę zdrowotną od minimalnego wynagrodzenia, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconej składki za ubiegły rok. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Platformy Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS do 1 czerwca 2024 r., a zwrot nastąpi w terminie do 1 sierpnia 2024 r., pod warunkiem braku zaległości na koncie płatnika składek.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby zapewnić Państwu szybkie i skuteczne wsparcie w uzyskaniu zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z naszej oferty. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »