Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za ubiegły rok?

Autor: Maria Turowska

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jestem na emeryturze. Opłacam tylko składkę zdrowotną liczoną od najniższej krajowej. Zgodnie z PIT-36 za rok 2023 uzyskałem 12 tys. zł dochodu, zapłaciłem ok. 3250 zł. składki zdrowotnej. Czy mogę liczyć na zwrot nadpłaconej składki? Jeżeli tak, to co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za ubiegły rok?

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do 22 maja przedsiębiorcy byli zobowiązani do złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023 r. Jeżeli w wyniku dokonania tego rozliczenia powstanie nadpłata z tytułu regulowanych przez Pana składek zdrowotnych, to będzie Pan oczywiście uprawniony do otrzymania zwrotu nadpłaty.

Kwestia ta uregulowana jest w przepisie art. 81 ust. 2i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. („ustawa”):

„W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 lub 2e, jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e, ubezpieczonemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e.”

Wniosek do ZUS o zwrot nadpłaty w składce zdrowotnej

Celem uzyskania zwrotu należy w terminie do 1 czerwca 2024 r. złożyć wniosek za pośrednictwem Platformy Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS.

Ewentualna nadpłata zostanie zaś przekazana przez ZUS na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek. Wniosek złożony może być wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym (ust. 2m ustawy).

Wniosek złożony w formie papierowej bądź po terminie zostawia się bez rozpoznania (ust. 2o ustawy).

Terminy zwrotu nadpłaty

ZUS dokona zwrotu pod warunkiem braku zaległości na koncie płatnika składek, w przypadku wystąpienia zaległości, kwota zwrotu podlegać będzie zaliczeniu na poczet ewentualnych zaległości. Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego, czyli najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r.

W przypadku zaś niezłożenia wniosku w terminie (przy jednoczesnym braku zaległości na koncie płatnika składek), kwota zwrotu będzie podlegała rozliczeniu do końca 2024 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »