Przejście na emeryturę przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Autor: Wioletta Dyl

W maju osiągnę wiek emerytalny (65 lat). Prowadzę własną działalność gospodarczą. Czy, jeżeli mi zdrowie pozwoli, mogę nadal prowadzić tę działalność? Czy trzeba najpierw rozliczyć się z urzędem skarbowym i ZUS-em, tj. zamknąć działalność, a potem na nowo otworzyć? Czy są jakieś ograniczenia w wysokości emerytury przy prowadzeniu działalności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na emeryturę przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Warunek nabycia prawa do emerytury

Warunkiem nabycia prawa do emerytury zarówno w przypadku pracownika, jak i przedsiębiorcy jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W momencie nabycia prawa do emerytury z ZUS-u przedsiębiorca nie musi zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek przerwania aktywności zawodowej dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Pan jako przedsiębiorca po przejściu na emeryturę ma prawo do zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Od daty uzyskania prawa do świadczenia składki społeczne z działalności gospodarczej stają się dla Pana dobrowolne, ale gdy przystąpi Pan do nich dobrowolnie, wówczas obligatoryjne będzie ubezpieczenie wypadkowe i nie będzie Pan mógł przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Należy pamiętać, że dla każdego przedsiębiorcy, w tym również emeryta, obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jednak Pan jako przedsiębiorca-emeryt będzie spełniał odpowiednie warunki, może być zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej firmy nie opłaca emeryt, który pobiera świadczenie emerytalne w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2021 roku 2800 zł, a także:

a) uzyskiwane przez niego dodatkowe przychody z pozarolniczej działalności nie przekraczają w miesiącu kwoty połowy najniższej emerytury lub

b) opłaca podatek dochodowy z prowadzonej działalności w formie karty podatkowej.

Emerytura a osiągane zarobki

Co do osiągania przez Pana zarobków przy prowadzeniu dalej kwiaciarni na emeryturze – wynagrodzenie „dorabianie” na emeryturze nie jest w żaden sposób limitowane. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że osiągane zarobki, które w sposób istotny przewyższają sumę emerytury, mogą świadczenie to pomniejszyć lub nawet zawiesić. Jednakże dotyczy to wyłącznie sytuacji osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego – np. w przypadku emerytur pomostowych. Na wysokość wspomnianych emerytur lub ich zawieszenie wpływ ma wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał – ogłasza je prezes GUS. Natomiast emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli w Pana przypadku 65 lat, może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych mu świadczeń.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »