Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kurs on-line podczas zwolnienia lekarskiego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-04-04

Czy podczas zwolnienia lekarskiego w ciąży bez zakazu chodzenia można brać udział w kursie języka obcego prowadzonym on-line, czyli zdalnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kurs on-line podczas zwolnienia lekarskiego

Czynności wykonywane na zwolnieniu lekarskim

Na wstępie wskażę, że nie ma określonego wykazu czynności, które można wykonywać na zwolnieniu lekarskim. Każda sytuacja jest interpretowana indywidualnie.

Art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który reguluje zasady wyłączenia prawa do zasiłku chorobowego, precyzyjnie określa, jakie sytuacje prowadzą do utraty prawa do zasiłku chorobowego i nie należy dokonywać wykładni tego przepisu z uwzględnieniem zasad słuszności, czy też zasad współżycia społecznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie o sygn. akt III UK 120/05).

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodne z celem

Z powołanego przepisu wynikają dwie niezależne przesłanki utraty prawa do zasiłku:

  1. wykonywanie pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy;
  2. wykorzystanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem.

Do utraty prawa do zasiłku wystarczy zaistnienie jednej z nich.

W przedmiotowej sprawie istotne jest, czy udział w tym szkoleniu nie jest sprzeczny z niezdolnością do pracy, przyczyną zwolnienia. Czy nie jest to sprzeczne z zaleceniami lekarza. Jeśli warunki, w jakich przebiegać będzie szkolenie, nie będą odbiegały od warunków, w jakich spędzałaby Pani czas w trakcie zwolnienia lekarskiego, to trudno będzie Pani zarzucić wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z jego celem. W orzecznictwie istnieje utrwalony pogląd, że wykonywanie czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy zawsze stanowi wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem, którym jest odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy. W jego osiągnięciu przeszkodą może być zarówno wykonywanie pracy zarobkowej (co przesądził ustawodawca), jak i inne zachowania ubezpieczonego utrudniające proces leczenia i rekonwalescencję – zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt I UK 606/12.

W opisanej sytuacji, jeśli forma szkolenia spełnia ww. warunki, nie będzie można powiedzieć, że wykorzystywała Pani zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem, a uczestnictwo w szkoleniu nie miało negatywnego wpływu na przebieg jego leczenia i w żadnej mierze nie mogło prowadzić do ewentualnego przedłużenia świadczeń chorobowych z tego tytułu. Nie znajduje zatem potwierdzenia w niniejszej sprawie zarzut wykorzystywania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem. Faktu uczestnictwa  w szkoleniu nie można uznać za wykonywanie pracy zarobkowej.

Zgodnie z utrwaloną liną orzeczniczą Sądu Najwyższego sporadyczna, incydentalna, wymuszona okolicznościami aktywność zawodowa może usprawiedliwiać zachowanie prawa do zasiłku chorobowego (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie o sygn. akt III UK 71/09).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »