Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jedno zwolnienie na dwie różne choroby

Maciej Lisowski • Opublikowane: 2020-09-07

Od ponad dwóch miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim od chirurga. Niestety muszę mieć inny zabieg, związany ze sprawami kobiecymi. Lekarz zapowiedział, że będę po nim miesiąc na zwolnieniu. Czy mogę nie przerywać zwolnienia, mimo że będą to dwie różne choroby? Co potem z uzyskaniem zdolności do pracy? Kiedy chirurg powinien mi wystawić takie zaświadczenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jedno zwolnienie na dwie różne choroby

Długość trwania zwolnienia chorobowego

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni”.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 1 ustawy „do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej »okresem zasiłkowym«, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2”.

Jedno zwolnienie a dwie różne choroby

Nie ma zatem konieczności przerywania zwolnienia, wystarczające będzie kontynuowanie go ze względu na niezdolność do pracy spowodowaną innym schorzeniem.

Należy jednak pamiętać, że okres zasiłkowy liczony jest na nowo w praktyce, dopiero w sytuacji gdy niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie (minimum jednodniowej), zostanie spowodowana inną chorobą niż poprzedni okres niezdolności do pracy. Innymi słowy musi nastąpić ustanie poprzedniej niezdolności do pracy. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem (tak m.in. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 września 2009 r., do sygn. akt II UZP 7/09) „ustanie »poprzedniej niezdolności do pracy« (art. 9 ust. 2 ww. ustawy) oznacza ustanie niezdolności do pracy w znaczeniu medycznym. Wynika z tego, że jeśli między okresami orzeczonych niezdolności do pracy wnioskodawca nie odzyskał zdolności do pracy - okresy niezdolności przypadające przed przerwą i po przerwie zlicza się do jednego okresu zasiłkowego. W takim przypadku rozpoczęcie kolejnego okresu zasiłkowego nie jest możliwe”. Biorąc pod uwagę fakt, że łączny czas przewidywanej przez Panią niezdolność do pracy to około 3 miesięcy, powyższe ograniczenie nie powinno mieć istotnego znaczenia.

Zaświadczenie o odzyskaniu zdolności do pracy

Odnosząc się zaś do drugiego z pytań, należy zauważyć, że skoro w momencie ustąpienia niezdolności do pracy z przyczyn chirurgicznych istniała już lub powstała niezdolność do pracy z przyczyn ginekologicznych, to zaświadczenie o odzyskaniu zdolności do pracy wystawione przez lekarza chirurga staje się zbędne, bowiem w istocie niezdolność do pracy trwa nadal (choć z innych przyczyn). Co więcej, zgodnie z art. 229 § 2 pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania powyższe celem wystawienia zaświadczenia o odzyskaniu zdolności do pracy przeprowadzić winien lekarz specjalista medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Na marginesie zaznaczam, że konieczność przeprowadzenia ww. badania i legitymowania się zaświadczeniem o odzyskaniu zdolności do pracy dotyczy jedynie pracowników, nie ma zaś takiej potrzeby w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy mam prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Czy mam prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Mam 55 lat. Zostałam zwolniona 8 miesięcy temu. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło przez pracodawcę; w świadectwie jest wpisane – art. 30...

Zasiłek macierzyński od dwóch pracodawców

Zasiłek macierzyński od dwóch pracodawców

Moja żona pracuje w dużej firmie na pełen etat. Chciałbym ją zatrudnić w rodzinnej spółce także na pełen etat (nie jestem prezesem). Praca...

Czy mogę wnieść czynny żal w sprawie składek ZUS?

Czy to prawda, że nie ma czynnego żalu w sprawie składek ZUS? Czy mogę uniknąć naliczonych kar, jeśli sama spłacę dług? Dotyczy to mojej...

 

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS i nieobecność w miejscu zamieszkania

Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim 3. miesiąc (zwolnienie od neurologa, stan depresyjny). W tym tygodniu otrzymałem pismo od ZUS-u, że...

 

Umowa-zlecenie podczas urlopu wychowawczego i kolejna ciąża

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na niepełny etat przebywa na urlopie wychowawczym. W trakcie tego urlopu jest podpisana z nim...

 

Emerytura pomostowa lekarza a dalsza praca

Jestem lekarzem pracującym od 31 lat; 17 lat na bloku operacyjnym na pełnym etacie. Chcę skorzystać z prawa pójścia na wcześniejszą pomostową...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »