Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

L4 u jednego pracodawcy a urlop u drugiego - czy ZUS może kazać zwrócić świadczenie chorobowe

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-08-13

W zakładzie, gdzie jestem zatrudniony na pełnym etacie, byłem na zwolnieniu lekarskim, natomiast w drugim miejscu pracy (wspólnota mieszkaniowa, zatrudniony na 1/8 etatu i wynagrodzenie ryczałtowe) wykorzystywałem zaległe urlopy wypoczynkowe. Czy ZUS może mi nakazać zwrot świadczeń chorobowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

L4 u jednego pracodawcy a urlop u drugiego - czy ZUS może kazać zwrócić świadczenie chorobowe

Utrata zasiłku chorobowego za okres L4

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dokładnie art. 17 ust. 1 ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Kilka zwolnień lekarskich

Jak wyjaśniono w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt I PK 69/17, „wykonywanie w okresie zwolnienia lekarskiego pracy takiej samej jak w macierzystym zakładzie, co do zasady, uniemożliwia regenerację sił”. W przypadku osoby zatrudnionej u kilku pracodawców lub prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą – lekarz powinien wydać tyle zwolnień lekarskich, ile występuje tytułów do ubezpieczenia chorobowego, analizując w każdym przypadku specyficzne warunki pracy i możliwość ich wykonywania. W przy wykonywaniu takiej samej pracy u kilku pracodawców zwolnienie lekarskie dotyczące jednakowej pracy należałoby, co do zasady, uznać za zakaz wykonywania takiej samej pracy u wszystkich pracodawców. W celu osiągnięcia transparentności postępowania zasiłkowego tylko w wyjątkowych okolicznościach można byłoby afirmować podjęcie poza macierzystym zakładem pracy innej działalności zarobkowej, gdyby miała ona charakter incydentalny, wynikający z nagłych potrzeb i niewielkiego wymiaru temporalnego.

W Pana przypadku lekarz nie wystawił dwóch zwolnień, choć powinien co do zasady, a Pan powinien zgłosić przebywanie na zwolnieniu chorobowym u obydwu pracodawców, a nie tylko u jednego. Tak należało postąpić najbardziej optymalnie, tak się nie stało, a teraz ZUS widzi w systemie, że teoretycznie Pan pracował u drugiego z pracodawców (bo tam zwolnienia nie było), co może skutkować wszczęciem kontroli, w trakcie której będzie trzeba wszystko wyjaśniać – tego proszę mieć świadomość.

Jako że Pan w tym okresie był na urlopie wypoczynkowym u drugiego z pracodawców, również na jego rzecz nie świadczył Pan pracy, a zatem nie występuje pierwsza z dwóch przesłanek określonych art. 17.

Urlop i sposób jego wykorzystania podczas L4

Jeżeli zaś chodzi o drugą z przesłanek, tj. wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, to wyjaśniam, że przyjmuje się, iż takim zachowaniem jest zawsze wykonywanie czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy. Celem zwolnienia od pracy jest zaś odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy, stąd w jego osiągnięciu przeszkodą mogą być wszelkie zachowania ubezpieczonego utrudniające proces leczenia i rekonwalescencję (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt III UK 120/05). Takim działaniem może być np. wyjechanie w podróż zagraniczną, udziały w imprezach artystycznych i rozrywkowych itp. Jeżeli nic takiego nie miało miejsca w Pana przypadku, to nie zachodzi także druga z przesłanek powodujących utratę zasiłku chorobowego.

Reasumując, w mojej ocenie nie naruszył Pan art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, bo nie świadczył Pan pracy u drugiego z pracodawców, a zatem ZUS nie ma uzasadnionych podstaw do pozbawienia Pana zasiłku chorobowego, a tym samym orzec o konieczności zwrotu już wypłaconego zasiłku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »