Nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Autor: Marta Handzlik

Podczas kontroli prawidłowości zwolnienia lekarskiego nie było mnie w domu. Na zwolnieniu jestem 30 dni po zabiegu, o czym wie pracodawca. Niezwłocznie na drugi dzień napisałam na wskazany adres e-mail z zawiadomienia, dlaczego nie było mnie w domu. Ale na ww. zawiadomieniu napisali, że powinnam jeszcze osobiście wyjaśnić tę sprawę w siedzibie pracodawcy. Nigdzie w przepisach nie znalazłam, że muszę oprócz pisemnego wyjaśnienia robić to jeszcze osobiści. Tym bardziej, że pracodawca wiedział o mojej nieobecności, bo po otrzymaniu zwolnienia zaraz zadzwoniłam i o tym powiedziałam, że mam jeszcze problem z wygojeniem się rany. Zwolnienie jest już od lekarza rodzinnego, bo ze szpitala w razie problemów tam mnie odesłali, na zwolnieniu jest zaznaczone, że mogę chodzić. Przełożony też to wiedział. Proszę o radę, czy naprawdę muszę iść i się tłumaczyć osobiście?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę

Pracodawca, który nie zastał pracownika w domu w trakcie zwolnienia lekarskiego, sporządza z tej czynności protokół, a następnie przedkłada go ubezpieczonemu wraz z pismem wyznaczającym termin na złożenie wyjaśnień o przyczynie nieobecności. Pracodawca nie ma podstaw prawnych do żądania od pracownika dowodów potwierdzających prawdziwość złożonych przez niego wyjaśnień. Zatem nieprzedłożenie przez pracownika takich dowodów nie stanowi podstawy do odmowy prawa do wypłaty świadczenia za okres zwolnienia lekarskiego. Odmowa wypłaty może nastąpić w wyniku postępowania wyjaśniającego na wniosek pracodawcy i stwierdzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego.

Na podstawie art. 68 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa „Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnik składek mający prawo do wypłaty zasiłków mogą dokonać sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego poprzez jego kontrolę. Kontrola może zostać dokonana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich”. Istotą kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego jest sprawdzenie, czy w okresie niezdolności do pracy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej lub też nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Dla celów przeprowadzenia kontroli płatnik składek wystawia imienne upoważnienie uprawniające do dokonania kontroli w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub wykonywania pracy przez chorego ubezpieczonego.

Zobacz również: Komisja ZUS zwolnienie od psychiatry

Zarzuty w protokole z kontroli

Protokół ten przedkłada się ubezpieczonemu w celu wniesienia do niego uwag. Ubezpieczony, który został skontrolowany w zakresie wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, ma pełne prawo do ustosunkowania się do zarzucanych mu nieprawidłowości, a pracodawca musi uwzględnić jego wyjaśnienia.

Zobacz również: Kontrola żołnierza na zwolnieniu lekarskim

Powód nieobecności podczas kontroli

Jeżeli podczas przeprowadzanej kontroli stwierdzono nieobecność ubezpieczonego w miejscu jego zamieszkania lub pobytu, kontrola powinna zostać ponowiona, a przyczyny nieobecności pracownika wyjaśnione. Pracodawca kontrolujący wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego wyznacza pracownikowi termin na wniesienie uwag do protokołu kontroli i ustosunkowanie się do niego poprzez wyjaśnienie przyczyny nieobecności w trakcie kontroli. W przypadku uzyskania informacji od pracownika o powodzie nieobecności, np. wizyta u lekarza, zakup leków w aptece, nieobecność ta może zostać usprawiedliwiona. Ponadto nie ma podstaw prawnych do żądania przez zakład pracy jakichkolwiek dokumentów potwierdzających złożone przez ubezpieczonego wyjaśnienia czy składania wyjaśnień ustnie osobiście przez pracownika.

Zobacz również: Praca na zwolnieniu lekarskim konsekwencje dla pracownika

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »