Czy sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytu hipotecznego?

Autor: Artykuł Partnera

W związku z rosnącą świadomością prawną w społeczeństwie coraz więcej kredytobiorców zwraca uwagę na poprawność zawieranych umów. Niestety okazuje się, że wiele dokumentów zostało wadliwie skonstruowanych. Co można zrobić w takiej sytuacji? To podstawa do dochodzenia roszczeń z sankcji kredytu darmowego. Czy dotyczy to także kredytów hipotecznych? Odpowiadamy!
Czy sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytu hipotecznego?

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego dotyczy sytuacji, w których kredytobiorca zawarł z bankiem umowę kredytową, która posiadała wadliwe zapisy, które skutkowały wprowadzeniem kredytobiorcy w błąd. Podstawą dochodzenia roszczeń z sankcji kredytu darmowego jest art. 45 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim z 12.05.2011 r.

Co w praktyce oznacza skorzystanie z sankcji kredytu darmowego dla kredytobiorcy? Przede wszystkim klient zostaje zwolniony ze spłaty odsetek oraz innych kosztów – spłaca wówczas wyłącznie ratę kapitałową. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy kredyt wciąż jest spłacany. W przypadku zobowiązań, które zostały uregulowane, klient może domagać się zwrotu części kosztów (m.in. odsetek) spłaconych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Sankcja kredytu darmowego a kredyty hipoteczne

Choć w przypadku sankcji kredytu darmowego najczęściej mówi się o kredytach konsumenckich, to warto wiedzieć, że SKD dotyczy także niektórych kredytów hipotecznych. Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego mają kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku. Osoby, które zaciągnęły swoje zobowiązanie w odpowiedniej kwocie po tej dacie, nie mają już możliwości skorzystania z SKD, w związku z uchwaleniem ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku.

Jak wygląda dochodzenie roszczeń z sankcji kredytu darmowego w przypadku kredytów hipotecznych?

Dochodzenie roszczeń z SKD w przypadku kredytów hipotecznych, spełniających warunki zamieszczone w poprzednim akapicie, wygląda podobnie jak w przypadku kredytów konsumenckich. Podstawą jest dokładna analiza umowy kredytowej oraz innych dokumentów z nią związanych. W większości przypadków naruszenia Ustawy o kredycie konsumenckim dotyczą nieprawidłowości związanych z przedstawieniem całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu. Aby stwierdzić, czy dokument został wadliwie skonstruowany, niezbędna jest specjalistyczna wiedza m.in. z zakresu prawa bankowego. Dlatego wiele osób szuka wsparcia w kancelariach finansowych, które specjalizują się w dochodzeniu roszczeń z sankcji kredytu darmowego w imieniu swoich klientów.

Następnym krokiem jest złożenie oświadczenia w banku o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego wraz z wezwaniem do zapłaty. Kolejnym krokiem jest złożenie pozwu do sądu pierwszej instancji, który może rozpatrzyć sprawę w postępowaniu upominawczym (uproszczonym) lub rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych. Po ogłoszeniu wyroku bank ma prawo do wniesienia apelacji.

Postępowanie zazwyczaj udaje się zamknąć w ciągu 24 miesięcy, jednak w wielu przypadkach udaje się to zrobić szybciej – nawet w ciągu 18 miesięcy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »