Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zrezygnować z orzeczenia o niepełnosprawności?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2020-02-14

Czy mogę zrezygnować z przyznanego mi w roku 2007 na stałe orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z powodu obustronnego niedosłuchu odbiorczego w znacznym stopniu? Jak się dowiedziałam u nowego ubezpieczyciela, jest ono przeszkodą w zawarciu nowej wyższej polisy na życie. Posiadam już jedną polisę, ale chcę z niej zrezygnować i zawrzeć inną, bardziej korzystną u nowego ubezpieczyciela. To jakiś absurd i jawna dyskryminacja. Mam 64 lata i od 4 lat przebywam na emeryturze. Nie pracuję. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można zrezygnować z orzeczenia o niepełnosprawności?

Rozumienie pojęcia niepełnosprawności w polskim prawie

Pyta Pani o możliwość zrezygnowania z orzeczenia o niepełnosprawności. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. przez pojęcie niepełnosprawności rozumie trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Została Pani zaliczona do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co oznacza, że ma Pani naruszoną sprawność organizmu, jest Pani niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Brak przepisów umożliwiających rezygnację z orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera okres, na jaki zostało wydane. W Pani przypadku jest to orzeczenie na stałe. Niestety, ale ani przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ani przepisy rozporządzenia nie przewidują procedury „rezygnacji” z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Zmiana stanu zdrowia powodem wniosku o nowe orzeczenie

W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

W przypadku, gdy załączona dokumentacja medyczna oraz badanie osoby przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, nie wskazują na zmianę stanu zdrowia tej osoby, skład orzekający wydaje orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Tak więc teoretycznie istnieje możliwość, że złoży Pani wniosek o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. Nie może Pani zatem zrezygnować z uzyskanego stopnia niepełnosprawności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »