Renta rodzinna w rodzinie zastępczej

Autor: Wioletta Dyl

Czy istnieje szansa, by córka będąca w rodzinie zastępczej otrzymała rentę rodzinną po moim zmarłym mężu? Córkę wychowywaliśmy razem od 3-go roku życia, teraz ma 30 lat. Rodzina zastępcza została ustanowiona przez sąd w 1998 r. Córka posiada znaczny stopień niepełnosprawności, pobiera rentę socjalną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna w rodzinie zastępczej

Czy dziecko pozostające w rodzinie zastępczej ma prawo do renty rodzinnej po swoim opiekunie?

Pozostawanie w rodzinie zastępczej nie kreuje sytuacji, w której osoba będąca pod opieką zyskiwałaby taki status jak inne dzieci naturalnych rodziców. Zadania rodzin zastępczych mają charakter zawodowy i niejednokrotnie okresowy i z tym niestety wiąże się zawężony zakres uprawnień dzieci przebywających w takich rodzinach, m.in. i to, że dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka od 1 stycznia 2012 r. nie mają prawa do renty rodzinnej po opiekunie.

Przesłanki uzyskania prawa do renty rodzinnej zawiera ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.).

Zobacz również: Przerwanie nauki a renta rodzinna

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń (art. 65 ust. 1 ustawy emerytalnej). Świadczenie to przysługuje również po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 66 ustawy emerytalnej).

Do renty rodzinnej mają prawo dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

  • do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, do ukończenia 25 lat pod warunkiem nauki w szkole oraz
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat.

Uprawnionymi do renty rodzinnej są również przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka (art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy, emerytalnej).

Jak z powyższego wynika, renta rodzinna nie przysługuje dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, o ile nie dotyczy to wnuków lub rodzeństwa.

Zobacz również: Renta rodzinna po ojcu ile lat pracy?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dziecko w rodzinie zastępczej a renta rodzinna po opiekunie

Aczkolwiek rzeczywiście w przypadku, gdy mamy do czynienia z orzeczeniem względem dziecka całkowitej niezdolności do pracy, to dziecko takie może pozostawać na utrzymaniu rodziców nawet do końca swojego życia. W związku z celem, jaki ma spełniać renta rodzinna, ustawa stanowi, iż takiemu dziecku przysługuje prawo do renty rodzinnej bez względu na jego wiek. Niestety, nie dotyczy do dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Gdyby Pani córka była wcześniej przez Państwa przysposobiona, to otrzymałaby rentę rodzinną. Musiałoby to jednak nastąpić przed uzyskaniem przez nią pełnoletności. Zgodnie bowiem z art. 114 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przysposobić można tylko osobę małoletnią i tylko dla jej dobra.

Zatem na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów nie jest to możliwe.

Zobacz również: Renta rodzinna po mężu a umowa zlecenie

Przykłady

 

Przypadek Anny i Tomasza

Anna i Tomasz przez wiele lat byli rodzicami zastępczymi dla Kasi, dziewczynki z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Gdy Tomasz zmarł, Anna próbowała ubiegać się o rentę rodzinną dla Kasi, argumentując, że Tomasz był dla niej jak ojciec i głównym źródłem wsparcia. Niestety, ze względu na status Kasi jako dziecka w rodzinie zastępczej, nie została ona uznana za uprawnioną do otrzymania renty po zmarłym Tomaszu, co znacznie skomplikowało sytuację finansową rodziny.

 

Historia Michała

Michał, który dorastał w rodzinie zastępczej po śmierci biologicznych rodziców, zawsze czuł się pełnoprawnym członkiem swojej nowej rodziny. Kiedy jego opiekun zastępczy, pan Janusz, zmarł, Michał, będąc już pełnoletnim i nadal uczącym się, starał się o rentę rodzinną. Pomimo silnych więzi emocjonalnych i faktów wskazujących na długotrwałą zależność finansową od pana Janusza, prawo nie pozwoliło na przyznanie mu renty, co podkreśliło prawną różnicę między relacjami biologicznymi a zastępczymi.

 

Sytuacja Doroty

Dorota, niepełnosprawna od urodzenia, została przyjęta do rodziny zastępczej, gdy miała zaledwie kilka lat. Jej opiekunowie zastępczy, państwo Kowalscy, zapewniali jej opiekę i wsparcie na każdym etapie życia. Po śmierci pana Kowalskiego, rodzina zastępcza stanęła przed wyzwaniem związanym z utrzymaniem Doroty, która potrzebowała specjalistycznej opieki i rehabilitacji. Starania o rentę rodzinną dla Doroty zostały odrzucone, co zmusiło państwa Kowalskich do poszukiwania innych źródeł finansowania potrzeb Doroty, podkreślając lukę w systemie wsparcia dla osób niepełnosprawnych wychowujących się w rodzinach zastępczych.

Podsumowanie

 

Artykuł porusza skomplikowaną kwestię prawa do renty rodzinnej dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych po śmierci ich opiekunów. W świetle obowiązujących przepisów, dzieci te nie mają automatycznego prawa do renty rodzinnej, co stwarza wyraźną różnicę w traktowaniu w stosunku do dzieci biologicznych lub przysposobionych. Przytoczone przykłady z życia wzięte ukazują realne konsekwencje tych regulacji, podkreślając potrzebę przemyślenia i ewentualnej zmiany obecnych przepisów, aby zapewnić wsparcie wszystkim dzieciom potrzebującym opieki po stracie opiekunów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie renty rodzinnej dla dzieci z rodzin zastępczych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism. Nasi eksperci są gotowi zapewnić Ci wsparcie i doradztwo, aby Twoja sprawa została rozwiązana szybko i skutecznie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »