Nieotrzymanie renty rodzinnej po ojcu przez dziecko

Autor: Marta Handzlik

Dziecko nie otrzymało renty rodzinnej z powodu braku wymaganego okresu składkowego zmarłego ojca. Czy jest szansa otrzymania renty po odwołaniu, jeśli ojciec był chory na epilepsję (zmarł podczas ataku)? Nie miał orzeczenia o niezdolności do pracy, bo bał się zwolnienia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieotrzymanie renty rodzinnej po ojcu przez dziecko

Renta rodzinna dla dziecka

Warunki otrzymania renty rodzinnej można podzielić na warunki ogólne oraz warunki szczegółowe. Warunkiem ogólnym przyznania renty rodzinnej jest warunek, iż renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Dzieci, które chcą się ubiegać o rentę rodzinną, muszą przedstawić dokument stwierdzający datę zgonu rodzica, po którym renta ma zastać przyznana. Obowiązkowym dokumentem w tym zakresie jest wyciąg z aktu zgonu.

Na warunek ogólny przyznania renty rodzinnej składa się ponadto określony status zmarłego rodzica. Status ten to status emeryta lub rencisty z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku niemożności ustalenia prawo do emerytury lub renty, powoduje że niemożliwe jest otrzymanie przez dzieci zmarłego prawo do renty rodzinnej.

Zobacz również: Renta rodzinna po ojcu który nie pracował

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odmowa przyznania renty rodzinnej po ojcu chorym na epilepsję

Renta rodzinna może także przysługiwać dzieciom, rodzica który w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przyjmuje się, że w takim przypadku, że zmarły rodzic spełniał warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

ZUS wyjaśnia, że niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Obawiam się, że jeśli Pani mąż nie miał udokumentowanych stosunków pracy, a więc potwierdzonych okresów składkowych i orzeczonej niezdolności do pracy, to sam fakt, że zmarł w wyniku ataku epilepsji, nie spowoduje, że dziecko otrzyma rentę.

Niestety bez potwierdzenia istnienia stosunków pracy i odprowadzania składek (składki te nie były odprowadzane w przypadku umowy nieformalnej) nie ma podstaw, aby zaliczyć te okresy do okresów składkowych. Dlatego odwołanie do ZUS-u w mojej opinii nie przyniesie efektu w postaci przyznania renty.

Zobacz również: Renta po ojcu dla osoby niepełnosprawnej

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Przypadek Anny i jej córki: Anna, samotna matka, stara się o rentę rodzinną po śmierci ojca swojej córki, który zmarł nagle z powodu ataku serca. Mimo że ojciec dziewczynki pracował przez wiele lat, nie miał formalnie udokumentowanych wszystkich okresów składkowych z powodu pracy na czarno w ostatnich latach życia. ZUS odmówił przyznania renty rodzinnej, argumentując brak pełnego okresu składkowego. Anna rozważa odwołanie, mając nadzieję na uwzględnienie wyjątkowych okoliczności śmierci ojca dziecka.

 

Sytuacja Tomasza po śmierci jego ojca: Tomasz, student pierwszego roku, stracił ojca, który przez ostatnie lata życia zmagał się z ciężką chorobą. Ojciec Tomasz nie posiadał formalnego orzeczenia o niezdolności do pracy, choć jego stan zdrowia znacząco ograniczał możliwość zatrudnienia. Po śmierci ojca, Tomasz złożył wniosek o rentę rodzinną, jednak ZUS odmówił przyznania świadczenia, wskazując na brak formalnych dowodów niezdolności do pracy ojca. Tomasz rozważa złożenie odwołania, opierając się na świadectwach lekarskich i świadków stanu zdrowia ojca.

 

Dylemat Karoliny dotyczący renty po ojcu: Karolina, której ojciec zmarł w wyniku długotrwałej choroby, z którą zmagał się przez ostatnie lata swojego życia, nie miał formalnie uznanej niezdolności do pracy. Ojciec Karoliny, pracując na umowę zlecenie, nie miał pełnego okresu składkowego wymaganego do uzyskania renty. Po jego śmierci, Karolina złożyła wniosek o rentę rodzinną, ale została odrzucona z powodu niespełnienia kryteriów. Zastanawia się nad złożeniem odwołania, licząc na uwzględnienie faktu, że ojciec utrzymywał rodzinę do ostatnich dni swojego życia, mimo choroby.

Podsumowanie

 

Artykuł przedstawia trudności związane z uzyskaniem renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, który nie spełniał formalnych warunków składkowych lub nie miał orzeczenia o niezdolności do pracy. Poprzez przytoczenie konkretnych przypadków, artykuł podkreśla złożoność procedur i wyzwań, z jakimi mogą się mierzyć dzieci starające się o rentę po rodzicu cierpiącym na choroby, takie jak epilepsja, bez formalnie udokumentowanej historii zatrudnienia.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu renty rodzinnej? Nasz zespół ekspertów oferuje profesjonalne porady prawne online oraz wsparcie w przygotowaniu niezbędnych pism. Skontaktuj się z nami, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »