Potrącenie pieszego a odszkodowanie

Autor: Artykuł Partnera

Najczęściej na polskich drogach zdarzają się wypadki z udziałem pieszych. Potrącenie pieszego w przypadku obrażeń lub kalectwa wiąże się z wypłatą odszkodowania.

Potrącenie pieszego a odszkodowanie

Niebezpieczne potrącenie

Potrącenie przez pojazd mechaniczny jest szczególnie niebezpieczne dla człowieka, który w tej sytuacji nie ma żadnej ochrony. Pieszy w kontakcie z samochodem jest w gorszej sytuacji, niż inny uczestnik zdarzenia. Dla poszkodowanego zdarzenie może skończyć się stłuczeniami i siniakami, ale może mieć też dużo poważniejsze konsekwencje. Wypłata zadośćuczynienia po zdarzeniu potrącenie pieszego odszkodowanie należy się poszkodowanemu w wielu sytuacjach.

 

Wypłata odszkodowania za potrącenie pieszego

W polskim prawie wypłata odszkodowania za potrącenie pieszego przez samochód, objęta jest zasadą ryzyka. Dla poszkodowanego nie ma znaczenia fakt czy zawinił kierujący pojazdem. Wypłata odszkodowania dla pieszego może być wstrzymana, gdy zachodzą szczególne przypadki ujęte w prawodawstwie. Są to: całkowita wina pieszego, wyłączna wina osoby trzeciej, za którą kierujący pojazdem nie ponosi odpowiedzialności oraz siła wyższa. W tych uzasadnionych sytuacjach ubezpieczyciel kierującego pojazdem może odmówić wypłaty zadośćuczynienia.

Po wypadku należy wezwać policję, która sporządzi notatkę ze zdarzenia. Informacje w notatce dotyczące danych kierującego pojazdem: imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy OC i dane ubezpieczyciela mogą być bardzo pomocne w uzyskaniu świadczenia.

 

Czynności po potrąceniu

Po potrąceniu pieszego należy zadbać o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Prawo nakłada na kierowcę obowiązek udzielenia poszkodowanemu pomocy. Kolejnym krokiem jest wezwanie karetki i przewiezienie pieszego do szpitala. Tam należy wykonać wszystkie zlecone przez lekarza badania. Ich brak może spowodować utratę zasadniczych dowodów koniecznych do wypłaty odszkodowania.

 

Jak uzyskać odszkodowanie?

Poszkodowany w sytuacji potrącenie pieszego odszkodowanie, kieruje roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym kierujący pojazdem ma wykupioną polisę OC.

Wniosek o odszkodowanie należy złożyć jak najszybciej po zdarzeniu. Składa się odpowiednio uargumentowane pismo poparte materiałem dowodowym.

 

Wniosek składa się osobiście, za pomocą pośrednika lub formularza dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia ze względu na niewystarczające dowody. Zadośćuczynienie pokrywa ubezpieczyciel kierującego pojazdem.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »